Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ovanligt många har gått igenom isen – ”Milda vintrar ökar risken för att drunkna”

7.1.2021 - Säkerhet

Enligt förhandsuppgifter var antalet människor som drunknat då de gått igenom isen år 2020 fler än på många år. Experten tror att de allt mildare och kortare vintrarna kan öka antalet människor som går igenom isen. Denna vinter har även coronaviruset ett finger med i spelet då människorna rör sig mera utomhus vilket också ökar riskerna. Cirka var tredje som drunknat då de gått igenom isen på 2010-talet färdades med ett fordon.

Inledningen av 2020-talet var dyster vad gäller säkerheten på isen. Enligt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds (FSL) förhandsuppgifter miste åtminstone 27 människor livet år 2020 då de gått igenom isen. FSLs förhandsstatistik visar att antalet döda var lika många senast år 2014. I december har åtminstone åtta människor mist livet i det iskalla vattnet då de vågat sig ut på isen.

- Man ska aldrig gå ut på isen om man inte är absolut säker att isen håller eller åtminstone är förberedd på att isen kan brista. Så här i början av vintern varierar isläget mycket i olika delar av Finland och tjockleken på isen kan variera överraskande mycket redan på ett litet område, säger utbildningsplanerare Anne Hiltunen vid FSL.

- Förra våren rörde sig människorna mer i naturen på grund av coronaepidemin och vi fick läsa om ett ökat antal drunknade och räddningsuppdrag. Den exceptionella situationen gör säkert att människor fortsättningsvis rör på sig mycket utomhus och då ska vi alla komma ihåg att vara försiktiga, säger LokalTapiolas projektdirektör Antti Määttänen som har en bakgrund inom räddningsbranschen.

Enligt Anne Hiltunen ökar även de mildare vintrarna risken att gå igenom isen.

- Om man som barn blivit van med att gå ut på isen i december eller senast på trettondagen, lönar det sig sällan att göra det nuförtiden. Klimatförändringen har lett till mildare vintrar och därmed kan man inte heller förlita sig på kalendern för att bedöma hur hållbar isen är. Särskilt i södra Finland är istäcket nuförtiden mycket osäkert.

Den ökade risken att drunkna på grund av mildare vintrar tas även upp i en färsk internationell undersökning som kartlade drunkningar då människor gått igenom isen i tio olika länder. När temperaturen under vintern ligger nära noll och de kalla perioderna blir kortare, förkortas även tiden då istäcket är starkt och isen kan vara oberäknelig. Uppgifterna i undersökningen som gäller Finland levererades av FSL.

Överraskande många går igenom isen med ett fordon

Isen måste vara ordentligt tjock för att den ska hålla för en människa, för att inte tala om fordon. Enligt förhandsstatistik som FSL samlat in under åren 2010–2019 har cirka var tredje (36 %) som drunknat då de gått igenom isen färdats med ett fordon. Materialet som täcker tio år omfattar sammanlagt 152 som drunknat då de gått igenom isen varav var fjärde var ut och gå och nästan var femte pilkfiskare eller nätfiskare. Resten färdades med skridskor, skidor eller till exempel sparkstötting.

FSLs uppgifter grundar sig på mediekällor och omfattar därmed inte alla som drunknat då de gått igenom isen. Statistikcentralen publicerar den offentliga drunkningsstatistiken i sinom tid.

- Över hälften av de som drunknat då de gått igenom isen med ett fordon körde snöskoter. Det visar att redan en snöskoter eller till exempel en fyrhjuling kräver en mycket hållbar is. Bilar eller andra större fordon kräver förstås is med ännu högre hållbarhet och ger man sig ut på isen med sådana fordon ska man hålla sig på utmärkta isvägar.

- Tyvärr är endast tjockleken på isen ingen garanti för att det är trygg att röra sig på isen. En del av istäcket kan vara så kallad svallis som bildats när snö eller slask frusit och därmed inte är lika stark som kärnis, vilken traditionellt används som mätare på bärigheten. Isen kan även ha sprickor eller svaga snötäckta ställen och därmed lönar det sig att vara vaksam när man rör sig på isen, säger Määttänen.

Var förberedd på att det finns en risk att du går igenom isen

Anne Hiltunen uppmanar alla som rör sig på isen att hålla i minnet att isen kan brista. Då kommer en eventuell farlig situation inte så överraskande och man har möjligheter att agera.

- Minimikravet för de som rör sig på isen är att ha isdubbar hängande runt halsen. Går man igenom isen och hamnar i vattnet kan man använda dem för att dra sig upp på isen. Det lönar sig även att packa ryggsäcken så att den flyter till exempel genom att packa byteskläderna luftigt i en plastpåse. Mobiltelefonen ska man hålla på ett vattentätt sätt och nära kroppen så att den hålls varm för att försäkra sig om att den fungerar om man behöver ringa hjälp.

Det lönar sig att ladda ner appen 112 Suomi på telefonen eftersom nödcentralen via den genast får platsinformation när du ringer hjälp. Då går det inte tid till att leta efter dig på ett stort vattenområde.

- Även om du kan ta dig upp ur vattnet med egen kraft eller med hjälp av en kompis lönar det sig att meddela det till nödcentralen. Då kan man förhindra stora räddningsoperationer som ofta får sin början när någon tror sig ha hört rop på hjälp eller sett till exempel utrustning på isen. Det är dock självklart att man alltid ska tillkalla hjälp om man misstänker att någon gått igenom isen, säger Määttänen.

Låt dig inte överraskas när du rör dig på isen – tips om säkerhet på isen

  • En kompis är den bästa säkerhetsutrustningen oberoende av om du rör dig på bekanta isar eller på okända områden. Om kompisen inte själv kan rädda dig kan hen i alla fall tillkalla hjälp. Det lönar sig även att berätta för närstående var du tänker färdas så att de kan tillkalla hjälp om du inte återvänder i tid.
  • Kontrollera isläget i förväg. Vattendragen i Finland fryser i olika takt och isläget kan variera lokalt. Information om isläget i sjöarna finns på Miljöförvaltningens hemsida och om isläget på haven på Meteorologiska institutets hemsida. Folkets observationer kan man läsa om på Järviwiki.
  • Kärnisen berättar om isens bärighet. Kärnisen som växer till nedåt har störst bärighet. Den borde vara minst 5–10 cm för att hålla för en vuxen som går ensam. Isen måste vara minst 15 cm tjock för att hålla för en snöskoter eller en fyrhjuling och rör man sig med bil på isen borde det ske endast på utmärkta isvägar.
  • Var utrustad ifall du går igenom isen. Isdubbarna ska hänga runt halsen så att de är färdiga för användning. Med en ispik kan du testa isens tjocklek och med en pipa kan du tillkalla hjälp. Packa ner byteskläder på ett vattentätt sätt i en ryggsäck och se till att du kommer lätt åt mobiltelefonen. Med hjälp av en kastlina eller ett rep fäst i ryggsäckens sidficka kan man vid behov hjälpa andra. En torrdräkt är ett bra val för de som rör sig på ofta på isen.
  • Var medveten om riskfyllda platser. Isen kan vara svagare på platser med strömmande vatten, till exempel i älvar, vid smala sund och vid grynnor. Även platser där avlopp rinner ut och platser bredvid broar och bryggor samt till exempel vassruggar kan vara riskfyllda platser.
  • Anvisningar för hur man tar sig upp ur vattnet när man gått igenom isen och hur man räddar finns till exempel på FSLs webbplats.

Källa: Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Meteorologiska institutet