Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Enkät: Positivare förhållning till finländsk matproduktion till följd av corona

14.12.2020 - Lant- och skogsbruk

Finländarna har börjat uppskatta finländsk matproduktion i och med coronapandemin framgår det av LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning. Enligt enkäten berättar speciellt högre tjänstemän att deras uppskattning har ökat. Även kvinnor säger att de har börjat uppskatta finländsk mat mera än tidigare.

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning utreddes om finländarnas uppskattning av den inhemska matproduktionen har ökat till följd av coronapandemin. Av de som svarade på enkäten ansåg merparten (38 %) att deras uppskattning av finländsk matproduktion har ökat. Hälften anser att coronapandemin inte har inverkat på uppskattningen. Enbart ett fåtal (3 %) anser att de i och med coronapandemin uppskattar matproduktionen mindre.

Rentav varannan högre tjänsteman som svarade på enkäten i oktober har positivare tankar om den finländska matproduktionen till följd av coronapandemin.

- Coronaåret har ökat människornas vilja att söka trygghet och betonat sårbarheten med de internationella leveranskedjorna. Detta förklarar säkert för sin del den ökade uppskattningen. Det är en mycket positiv sak att uppskattningen av finländsk mat har ökat. Detta förutspår att vi får mera funktionssäkerhet och bättre lönsamhet för den finländska livsmedelskedjan, konstaterar Petri Pitkänen som är direktör för LokalTapiolas lant- och skogsbruksaffärsverksamhet.

Kvinnor berättar att deras uppskattning ökat

Uppskattningen av den inhemska matproduktionen har enligt enkäten ökat märkbart även bland kvinnor och i medeltal har lite flera kvinnor (43 %) nu en positivare uppfattning. Samma gäller också personer i 44-54 års ålder.

Av resultaten framgår att coronapandemin inte har haft betydelse för över 65 åringars uppskattning och inte heller för personer i ledande ställning.

- Eftersom vi har långa traditioner inom lantbruk, har äldre personer sannolikt redan från tidigare uppskattat den inhemska matproduktionen och deras åsikt har därför inte ändrats.

Odlare bildar nätverk i framtiden

Det pågår en strukturförändring inom lantbruket och till exempel generationsväxlingar och ökad digitalisering hör till vardagen på allt flera gårdar nu och i framtiden. Gårdarna blir större och gårdar ombildas allt oftare till aktiebolag.

- Ett framgångsrikt lantbruk är också till fördel för de finländska konsumenterna. Vi får även i framtiden äta högklassiga livsmedel. Många gårdar funderar över generationsväxlingar, investeringar eller nedläggning. Den allmänna atmosfären gentemot finländskt lantbruk har också betydelse för företagande, konstaterar Pitkänen.

Enligt olika uppskattningar kommer antalet gårdar under det följande årtiondet att minska med cirka en fjärdedel. Under de senaste åren har produktionsmängderna för den inhemska primärproduktionen ändå bibehållits ganska konstanta.

- Vi tror att odlarna inom de närmaste åren bildar ännu flera nätverk sinsemellan och gårdarna fungerar mera målinriktat. Å ena sidan betonas också böndernas riskhanteringskunskaper eftersom systemen digitaliseras och hoten om nätattacker ökar men å andra sidan medför storleken på gårdarna och den mångsidigare verksamheten ett annorlunda verksamhetsfält med risker, konstaterar Pitkänen.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera