Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Blicken för tillväxtfondens portföljförvaltare sträcker sig längre än till de ekonomiska cyklerna - ”Varför nöja sig med låg tillväxt när man kan vara med och utveckla och skapa något helt nytt”

20.11.2020 - Talous

Timo Ritari som är ansvarig portföljförvaltare för fonden LokalTapiola ESG Tillväxt tror att placerarna även i fortsättningen föredrar tillväxtbolag. Diskussionerna om att tillväxtbolagen är dyra blir ändå fortsättningsvis intensivare.

Vad förenar webbklädbutiken Zalando med PayPal som är specialiserad på nätbetalningstjänster och hälsovårdsföretaget Xvivo Perfusion? Bolagen skapar något nytt och växer snabbt. Deras årliga omsättningar har redan under många år ökat med över tio procent.

I och med att räntorna rört sig på rekordlåga nivåer och centralbankerna vräkt ut pengar på marknaderna har aktieplacerarnas blickar allt mer riktats mot tillväxtbolag. Aktiekurserna för flera tillväxtbolag har stigit kraftigt på börserna när placerarna har kappats om att köpa bolagens aktier.

Timo Ritari som är ansvarig portföljförvaltare för LokalTapiola ESG Tillväxt småler åt kursraketer som då och då blir favoriter bland placerare. Ett bra tillväxtbolag är enligt Ritaris uppfattning ett sådant som har en hållbar och trovärdig tillväxt och vars tillväxt inte beror på ekonomiska cykler.

- Vi vill placera i bolag som växer organiskt. Bolagets tillväxtstrategi kräver inte nödvändigtvis stora investeringar eller stark BNP-tillväxt. Bolagets tillväxt baserar sig på innovationer, teknologiska omvälvningar eller att man drar nytta av andra teknologier, säger Ritari.

-Bolagets tillväxt måste vara långsiktig, ske över ekonomiska cykler. Härifrån kommer vi enkelt till de stora megatrenderna, som det finns många av i världen. Dessa finns oavsett hur mycket BNP varierar. Nu under coronatiden har bolagen som drar nytta av det digitala språnget varit mycket framgångsrika, eftersom coronatiden har fungerat som en katalysator för dem. Kunder dvs. företag och vi konsumenter har tagit i bruk dessa nya tjänster och sätt att verka, säger Ritari.

Ritari har arbetat som portföljförvaltare i nästan 20 år. Han beskriver sig själv som en långsiktig placerare som bygger på fundament och som inte blir hänförd av snabb aktietrading.

- Jag försöker hitta bra bolag som kan följa med länge. Aktiernas värden fluktuerar dagligen på börsen, men långsiktighet beskriver mig bättre.
Intensiv tillväxt har också risker

Ett tillväxtbolag är dock inte ett enkelt placeringsobjekt. Tillväxtbolagen innebär alltid en risk.

Många kraftigt växande bolag är små och då kan risken dölja sig i deras livskraft. För bolag som drar nytta av nya innovationer kan risken ansluta sig till innovationens funktion. Kanske kommer det en ny bättre innovation som ersätter den tidigare? Eller kanske konsumenterna ändrar sitt beteende och företagets produkt duger inte längre åt konsumenterna? Det finns många slags risker i ett tillväxtbolag.

Risken syns också i bolagens kursutveckling. Priset på bolagets aktie kan lätt fluktuera mera än för andra.

Enligt Ritari pågår även för närvarande en hård kamp inom många branscher. Redan under en längre tid har placerarna funderat på, hur framtiden ser ut för de traditionella butikerna, när det blir allt vanligare att köpa i webbutiker. Det pågår också en kamp inom förpackningsindustrin mellan förnybara förpackningar och plastförpackningar. Också till exempel betalningssätt och rörlighet för människor och varor finns i brytningsskede. Inom hälsovården medför digitaliseringen många nya produkter och apparater samt elektroniska tjänster.

-Tillväxt är inte hugget i sten i bolagen. Upp-och nedgångar uppstår då och då. Inte säljer vi heller genast en aktie om tillväxten ibland blir svagare. Man måste naturligtvis ta reda på orsakerna till avmattningen i tillväxten och överväga om det har skett någon mera bestående förändring. Tillväxten i tillväxtbolagen borde dock vara tvåsiffrig.

Tillväxtbolagen hålls som favoriter och USA leder 10-0

Placerarnas jakt på avkastning har drivit kurserna för flera tillväxtbolag under de senaste åren. För flera bolag visar värderingsmätarna att aktierna är märkbart dyra jämfört med historien.

Placerarna diskuterar redan intensivt om priserna för tillväxtbolagen är för höga och om priserna för de så kallade värdebolagen, dvs. stabila bolag som är undervärderade på börsen, är för låga. Efter de positiva nyheterna om coronavirusvaccin har rotationen för denna sektor gått från tillväxt till värde. Vid horisonten syns en vardag efter coronaviruset.

- I en centralbankdriven omgivning och i en omgivning av låga räntor bibehålls intresset för tillväxtbolagen. Naturligtvis kommer diskussionerna om tillväxt- och värdebolagen att fortsätta. Men jag tror delvis att megatrender och tillväxtbolagens innovationsförmåga och nyskapande är saker som finns kvar i bakgrunden och stöder tillväxtbolagen. Visst kommer vi fortfarande att se kursfluktuationer.

Ritari tror inte heller att den ledande ställningen som USA har som grogrund för tillväxtbolag kommer att vackla. ”Tyvärr förlorar Europa mot USA med 10-0 som producent av tillväxtbolag. Från USA kommer ständigt växande, verkligt innovativa bolag som förändrar det globala konsumentbeteendet”, säger Ritari.

Utöver hälsovård är det bland annat teknologisektorn, näthandeln och miljöteknologin som är intressanta branscher för portföljförvaltaren för fonden som fokuserar på tillväxtbolag. Dessa är branscher som drar nytta av globala megatrender, såsom klimatförändring, den åldrande befolkningen och det digitala språnget inom flera branscher.

-Megatrender är långsamma, men de framskrider oundvikligen.
Förkortningen ESG i fondens namn hänvisar till att man beaktar faktorer som gäller miljön, socialt ansvar och god förvaltningssed i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar. Läs mer om ansvarsfulla investeringar i LokalTapiola här.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää