Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Endast en fungerande brandvarnare kan rädda – när testade du senast hemmets brandvarnare?

26.11.2020 - Säkerhet

En brandvarnare kan rädda liv vid en eldsvåda, men man ska regelbundet testa dess funktion. Enligt räddningsväsendets uppgifter fanns det en fungerande brandvarnare vid färre än hälften av de bränder som antändes i bostads- och fritidsbyggnader år 2019. I höghus och radhus skulle husbolagen gemensamt kunna ta ansvar över underhållet av brandvarnare. Enligt LokalTapiolas enkät delar var fjärde finländare denna åsikt.

Räddningsverket mottar varje år cirka tretusen larm om bränder som antänts i bostads- och fritidsbyggnader. Ofta kommer man undan med blotta förskräckelsen, men ibland förloras människoliv. En brandvarnare spelar ofta en avgörande roll vad gäller möjligheten att rädda sig och släcka. Brandvarnarens uppgift är att upptäcka rök när människan inte märker att det brinner. Brandvarnaren larmar dock inte vid alla bostadsbränder.

Enligt räddningsväsendets statistik hade endast cirka 40 procent av de bostads- och fritidsbyggnader som antändes år 2019 en fungerande brandvarnare. I cirka vart fjärde brandobjekt fanns ingen brandvarnare och i cirka 15 procent av fallen fungerade den inte. Uppgifterna framgår av de larmuppdrag som registrerades i Pronto-olyckssystemet. Det finns dock inte uppgifter om brandvarnarens funktion vid alla bostadsbränder.

- Brandvarnaren är en elektronisk anordning vars funktion kan försämras med tiden. Ibland fungerar den inte på grund av ett fel i apparaten eller batterierna eller att den placerats dåligt. Den vanligaste orsaken till att den inte larmar är att den inte hinner fungera, till exempel tack vare en snabb släckning av branden eller på grund av att det inte uppstår rök, utan till exempel bara gnistor. Med tanke på brandvarnarnas tillförlitlighet borde de testas varje månad och batterierna bytas årligen, säger brandingenjör och utvecklingschef Antti Määttänen från LokalTapiola.

Bättre skydd tillsammans i husbolaget?

Enligt lag ska det i varje bostad finnas en brandvarnare för varje begynnande 60 kvadratmeter och på varje bostadsvåning. Det är på bostadsinnehavarens dvs. den boendes ansvar att skaffa och hålla en sk. vanlig batteridriven brandvarnare i funktionsdugligt skick. I husbolag med brandvarnare anslutna till elnätet ansvarar husbolaget för underhållet. Nästan i alla hus som byggts under de senaste tio åren finns brandvarnare som är anslutna till elnätet.

- Även i äldre rad- och höghus kan husbolaget överväga att ta ansvar för underhållet av batteridrivna brandvarnare för boende. I Finland bor tiotusentals äldre eller personer som har andra rörelsebegränsningar ensamma och de kan ha svårt att montera och testa brandvarnarna och byta dess batterier. En brand är alltid en risk, inte bara för den som bor i bostaden, utan också för grannarna. Den underhållskostnad som överförs på husbolaget skulle inte bli så stor, men det skulle kunna öka säkerheten för alla boende, säger Määttänen.

I praktiken skulle de boende gemensamt kunna besluta om att vid bolagsstämman överföra ansvaret till husbolaget. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning skulle många finländare vara beredda på detta.

I enkäten frågades, vem i bostadsaktiebolaget – husbolaget eller boenden – som borde ta hand om underhållet av brandvarnare och byta batteriet. Mer än en fjärdedel av respondenterna, dvs. 26 procent, ansåg att det borde vara på husbolagets ansvar. 69 procent av respondenterna tyckte fortfarande att underhållet av brandvarnare skulle vara på de boendes ansvar, och en liten grupp av respondenterna hade ingen åsikt. De som mest ansåg att husbolaget ska ha underhållsansvar var höghusinvånare, där var tredje var av den åsikten.

Ta med batterier när du går och hälsar på

En stor majoritet, 94 procent, av dem som svarade på LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning berättade att de har en brandvarnare i sitt hem. I detta sammanhang frågades inte om dess funktion.

- Utöver inne i bostäderna skulle det också vara viktigt att det finns fungerande brandvarnare i husbolagets gemensamma utrymmen. Vi på försäkringsbolaget ser varje år byggnadsbränder, där en fungerande brandvarnare i bostaden eller i höghusets trapphus, källare eller vind, skulle ha kunnat förhindra de ofta mycket tragiska skadeföljderna av en brand, säger Määttänen.

Under den exceptionella tiden till följd av coronavirusepidemin har många tillbringat mer tid än vanligt hemma. Detta kan öka brandsäkerhetsriskerna, särskilt för dem som hör till riskgrupperna.

- Om du besöker en äldre anhörig eller bekant, ta samtidigt med dig några batterier. På det här sättet kan du under besöket kontrollera att brandvarnaren säkert fungerar och byta batterierna om det behövs.

Genom att trycka på testknappen kan du testa batteriet i en vanlig brandvarnare och att den säkert larmar. Brandvarnaren kan dessutom ett par gånger i året försiktigt dammsugas eller torkas med en torr trasa, vilket kan förbättra dess förmåga att upptäcka rök.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av 1 070 finländare under perioden 25.9–1.10.2020. De representerar landets befolkning i åldrarna 15–74 år, förutom Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är 3,1 procentenheter.

En brandvarnare kan rädda hemmet och livet

  • Det är lagstadgat att ha en brandvarnare i alla bostäder. Minimikravet är en brandvarnare för varje begynnande 60 kvadratmeter, men det lönar sig att ha en brandvarnare åtminstone i alla sovrum och vid utrymningsrutten, såsom hallen.
  • Tiotals människor dör varje år i bränder, men antalet har minskat bl.a. genom lagstiftning och brandvarnare. Enligt räddningsväsendet dog 49 personer i bränder förra året.
  • Räddningsmyndigheterna rekommenderar att man testar brandvarnaren varje månad. Underhållet av batteridrivna brandvarnare är på boendes ansvar. Husbolaget ansvarar för förnyelse och underhåll av elnätsdrivna brandvarnare, men även de måste testas regelbundet av den boende.
  • Det lönar sig att byta batterierna varje år, t.ex. på brandvarnardagen 1.12. Du ska genast byta batteriet om brandvarnaren meddelar med ett upprepande pip att batteriets effekt är låg.
  • Brandvarnaren håller inte för evigt. I Säkerhets- och kemikalieverket Tukes undersökning har det visat sig att deras rökkänslighet och ljudvolym kan försvagas med åren. Det är bra att byta brandvarnaren med 5–10 års mellanrum.
  • Hemmets brandsäkerhetsrisker och de vanligaste antändningsorsakerna kan du läsa mera om här. I artikeln samlade vi anvisningar, genom vilka man kan minska brandriskerna i hushållen.
  • Redskap som skyddar hemmet från brand, såsom brand- och kolmonoxidvarnare och handbrandsläckningsutrustning, kan du även beställa från LokalTapiolas Turvakauppa.

Källa: Finlex, Räddningsväsendet, Tukes, SPEK