Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Egentillverkade kallrökugnar har antänt flera förödande bränder - "experimenten med rökugnar har redan orsakat skador för flera miljoner euro"

23.11.2020 - Säkerhet

Egentillverkade kallrökugnar har visat sig vara orsaken till flera förödande storbränder i skadeutredningar av LokalTapiolas försäkringsutredare och räddningsverket. Rökugnar i kylskåp och andra hushållsapparater har under de senaste åren orsakat flera förödande bränder runt om i Finland.

Det har visat att många förödande storbränder i småhus och fritidshus har fått sin början från egentillverkade rökugnar enligt en brandorsaksutredning som gjorts av LokalTapiolas försäkringsutredare och räddningsverket. Vanligtvis utrustar man ett gammalt kylskåp med en eldriven rökningsanordning eller med en rökningsanordning som tänds med ljus. När kylskåpet är igång, till exempel vid kallrökning av fisk, överbelastas det gamla kylskåpet och fattar eld eller så antänder själva rökningsanordningen kylskåpet.

- Våra försäkringsutredare har i samarbete med räddningsverket kunnat konstatera att användningen av kylskåp för kallrökning är ett uppenbart farligt fenomen. Från rökugnar som funnits på terrasser och i uthus har elden kunnat sprida sig till byggnader och orsakat storbränder. Lyckligtvis har personskador kunnat undvikas, men bränder är alltid en farosituation för människor och sällskapsdjur. Skadorna i euro har varit flera miljoner euro, konstaterar Antti Määttänen som är brandingenjör och utvecklingschef för boendesäkerhetstjänster i LokalTapiola.

I brandorsaksutredningarna har träskivor och flis som använts i egentillverkade rökugnar och användningen av eldrivet uppvärmningsmotstånd visat sig vara orsaken till branden. Några centimeter tjocka träskivor och flis brinner snabbt och ökar obemärkt värmen och kan antända kylskåpet och dess innehåll. Å andra sidan när värmen ökar, börjar kylskåpet svalka, vilket ökar belastningen på motorn och motorn kan antändas. Fiskfettet som bildas vid rökningen och som kan droppa direkt på rökningsanordningen bidrar också till antändningen och sätter fart på elden.

- I norra Savolax område har räddningsverket haft flera bränder som startat från kallrökning. När kylskåpet fattar eld, blir situationen snabbt mycket farlig. Om elden till exempel sprider sig till ett bostadshus är människor och djur i omedelbar fara. Det finns tillräckligt med brandenergi i ett kylskåp för att antända hela byggnaden, säger brandmästare och brandutredare Risto Taskinen och överbrandman Esko Kairaniemi på Norra Savolax räddningsverk.

Räddningsverket ger rådet att placera alla rökugnar minst fyra meter från byggnader och annat brännbart material. Räddningsverket påminner också om att man ska övervaka rökningen och att man ska förbereda sig på handbrandsläckning.

- Ur elsäkerhetsperspektiv är gamla kylskåp inte lämpliga för kallrökning. De ska inte användas för det. Använd alltid en rökugn eller andra hushållsapparater enligt deras rekommendationer och användningsändamål. Kylapparater som tagits ur bruk ska återvinnas ändamålsenligt, säger Tukes överinspektör Jukka Lepistö.

Enligt Määttänen orsakar också andra rökugnar bränder varje år. Hushållsapparater som byggts om till rökugnar har dock visat sig vara exceptionellt riskfyllda och orsakat många bränder och nära ögat - situationer.

Rök tryggt - tips för att undvika skador:

  • Använd rökugnar och hushållsapparater enligt deras rekommendationer och användningsändamål.
  • Se till att rökugnen placeras på ett obrännbart underlag på tillräckligt avstånd (minst 4 meter) från byggnader och brännbart material.
  • Se till att alltid övervaka rökningen.
  • Kilopriset för den hemrökta fisken kan bli högt på grund av skador som orsakats av brand eller rök. Den som tar det säkra före det osäkra köper färdigt rökt fisk och stöder samtidigt den lokala livsmedelsproduktionen.

Läs mera om vår hemförsäkring

Med en hemförsäkring behöver du inte ensam stå för skadan efter en brand, stöld eller vattenskada.
Läs mera om vår hemförsäkring!