Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Redan en inkomstminskning på 100 euro är för mycket för många hushåll

18.11.2020 - Ekonomi

Hela 31 procent av hushållen misstänker att en minskning på hundra euro i månadsinkomster skulle leda till ekonomiska problem för dem. Att äta ute är det första man skulle pruta på enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra.

Coronaåret har försvårat ekonomin för många finländska hushåll. Ekonomin för många finländare har varit överraskande stram redan före coronakrisen, som bara har gjort det svårare för hushållen att klara sig.

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra säger rentav vart tredje finländskt hushåll att de skulle ha svårt att klara sina utgifter om deras månadsinkomster skulle minska ens med hundra euro.

Av de över 5 000 finländarna som svarade på enkäten sade hela 31 procent att deras hushåll högst skulle tåla en minskning på 100 euro i månadsinkomster. Om de månatliga inkomsterna skulle minska mera, skulle de få problem med sin ekonomi. För en del är redan en minskning med hundra euro för mycket.

- Coronaåret ser ut att vara ekonomiskt mycket tungt för många. En minskning med hundra euro i månadsinkomster känns desto svårare ju mindre inkomsterna och de därtill insamlade buffertarna för sämre dagar är. Cirka två tredjedelar av hushållen, som tjänar under 20 000 euro per år, uppskattar att redan en minskning på hundra euro skulle innebära problem. Men oron gäller inte bara småinkomsttagarna eftersom även en tiondedel av de hushåll vars årsinkomster är över 85 000 euro är oroade över om pengarna kommer att räcka, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

Finländarnas åsikter skiljer sig bara lite geografiskt sett. Ekonomin för de lappländska svararna verkar vara aningen stramare än annanstans men skillnaderna är inte stora. Ju mindre inkomster desto hårdare drabbas ekonomin redan vid mindre inkomstminskningar.

Den ekonomiska osäkerheten i hushållen under coronaåret syns i att allt större andel av hushållen misstänker att redan en inkomstminskning på några hundra euro skulle leda till problem för hushållet. I LokalTapiolas enkät år 2018 gick smärtgränsen för inkomstminskningen vid 0-400 euro för 57 procent av dem som svarade i enkäten. I enkäten i mars var redan 61 procent inom smärtgränsen.

Att äta ute är det första man prutar på

Om inkomsterna av en eller annan anledning skulle minska, har finländarna en klar åsikt om vad man ska pruta på. Första på sparlistan är att äta ute. De näst vanligaste sparobjekten är resande och olika nöjestjänster såsom Netflix och Spotify. Man är även beredd på att avstå avgiftsbelagda tv-kanaler om inkomsterna minskar.

Däremot är det få som skulle vara beredda på att minska på utgifterna som gäller boendet eller hjälp till närstående. Få skulle även pruta på hobbyutgifterna för familjemedlemmar eller närstående.

- Tur i oturen under coronaåret har varit att restriktionerna har gällt just dessa utgiftsposter i ekonomin som det är lätt att pruta på. Att äta ute (61 % skulle pruta på) och att resa (51 %) är sådant man automatiskt anpassar enligt den egna ekonomin.

- Försök att prioritera och spara en liten månatlig summa, till exempel några tior, tills du har sparat tusen euro för sämre dagar. Budgetering dvs. en genomgång av inkomster och utgifter för det egna hushållet kan blotta utgifter som under stramare tider kan vara svårare att motivera. Den nuvarande vardagslyxen kan äta upp de framtida grundbehoven. Ignorera inte svåra ämnen, till exempel drog- eller spelberoende har raserat ekonomin för alltför många.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning genomfördes av Kantar TNS. Enkäten verkställdes 9-31.3.2020. Enkäten besvarades av 5 243 personer. Felmarginalen för resultaten som gäller hela undersökningsmaterialet är 1,4 procentenheter.