Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Uppvärmning, värmeljus och marschaller höstens risker – Så här kan du förebygga bränder i egnahemshus

16.11.2020 - Säkerhet

Enligt statistiken brinner det relativt sett oftare i småhus än i höghus. När vädret blir kallare betonas riskerna i anslutning till uppvärmningen och öppen eld, men allra mest farosituationer orsakas varje år av bränder som börjar från matlagning eller apparater. Vi sammanställde metoder, genom vilka man kan minska brandriskerna i ett egnahemshus – men tipsen passar alla.

Det finns inte ett enda hem som är helt tryggt med tanke på bränder, men enligt statistiken brinner det relativt mer i småhus än i höghus. Enligt statistikcentralen är 47 procent av Finlands bostadsbestånd höghus, medan 38 procent av bostäderna är fristående småhus, dvs. egnahems- och parhus. Enligt Räddningsväsendets statistik var antalet bränder i bostadsbyggnader under åren 2014–2018 ändå nästan lika många i små- och höghus, dvs. brandrisken är något högre i mindre småhus.

- Under den kalla årstiden uppstår en brandrisk i småhus: när uppvärmningen av egnahemshusen ökar, det eldas oftare i öppen spis, kamin och andra eldstäder och från dessa börjar hundratals bränder varje år. I egnahemshus kan det också ha gått längre tid sedan elrenoveringen än i höghus och konstruktionerna är vanligtvis sådana att elden sprids lättare i dem. Naturligtvis grillas och bränns det mera marschaller när man bor i ett egnahemshus, räknar brandingenjör och utvecklingschef Antti Määttänen från LokalTapiola, upp potentiella brandrisker.

Enligt räddningsväsendets statistik antändes sammanlagt cirka 6 700 byggnadsbränder i både små- och höghus åren 2014–2018. Samtidigt brann det nästan 1 500 gånger i radhus. Dessutom mottar räddningsverket varje år cirka 150 larm om eldsvåda eller begynnande brand i fritidsbostäder.

- En av de naturliga orsakerna till brandtillbud i egnahems- och parhus är naturligtvis att i dem bor fler människor. När det finns fler människor, rum, maskiner och apparater, finns det mera risker och situationer där en brand kan få sin början. Vi på försäkringsbolaget har sett att vid bränder i egnahemshus är skadorna vanligtvis mera omfattande än vid bränder i höghuslägenheter och det finns flera personer som är i omedelbar fara. I fristående hus utgör bostadsutrymmen ofta en brandsektion så branden kan spridas lättare, säger Määttänen.

Vi samlade metoder genom vilka man kan minska brandriskerna i ett egnahemshus och också i andra hem.

Var uppmärksam i köket

En stor del av eldsvådorna i de finländska hemmen börjar i köket. Enligt uppgifter från räddningsväsendet var matlagning den vanligaste antändningsorsaken vid bränder i bostadsbyggnader och fritidshus år 2019. Över 700 brandlarm som registrerades i olyckssystemet Pronto gällde matlagning och den näst vanligaste antändningsorsaken var orsaker i anslutning till elapparater och maskiner.

I köket ska man aldrig lägga brännbart material på spisen eller lämna maten att koka utan uppsikt på spisen. Det är också bra att övervaka elapparater som kan bli heta och dra ur stöpseln när apparaten inte används. Du kan också överväga att köpa en spisvakt som brandskydd i köket. Den stänger automatiskt av spisen före en brand antänds. Induktionsspisar är brandsäkrare än traditionella spisar.

Noggrannhet med eldstäder

Sotbränder, aska, skador i eldstäder eller skorstenar samt gnistor orsakar många farosituationer under uppvärmningssäsongen. Förra året uppskattades att totalt cirka 500 bränder i bostads- eller fritidsbyggnader som rapporterades till räddningsväsendet fick sin början av dessa orsaker.

Sotbränder är den vanligaste brandrisken i eldstäder och skorstenar. De kan få sin början om t.ex. sot eller beck har samlats i rökgångarna. Sotbränder och bränder orsakade av fel i eldstaden kan förebyggas genom att sota. Enligt lagen måste eldstäder i en stadigvarande bostad sotas minst en gång om året och i ett fritidshus minst vart tredje år. Vid behov kan man också beställa sotaren oftare. Förra året ändrades lagstiftningen om sotningen så en distriktssotare kommer inte längre automatiskt för att sota, utan fastighetsägaren måste själv beställa och välja sotare.

Askan kan pyra länge, till och med ett par dagar, efter eldningen. Därför ska man alltid flytta askan till exempel till en metallbehållare med lock.

Låt inte en apparat föra oljud

Fel, störningar och felaktig användning av elapparater och maskiner orsakar varje år hundratals bränder. Utöver att använda dem enligt bruksanvisningen kan man förebygga farosituationer genom att rengöra dem från damm och att bara ha dem anslutna till elnätet när de används. Det lönar sig också att reparera en apparat genast den får ett fel.

- Om en elapparat, t.ex. ett kylskåp, börjar surra och föra oljud, håller det troligen på att gå sönder. Har man otur kan det fatta eld och börja brinna, så man ska inte använda en defekt apparat. Man ska även vara försiktig med trasiga ledningar. Om det inte går att reparera apparaten, lönar det sig att föra den till en återvinningsstation för skrotning, säger Antti Määttänen.

Här kan du läsa mer om återvinning och skrotning av el- och elektronikapparater.

Levande eld är bedrägligt vacker

Under den kalla och mörka årstiden är det härligt att tända ljus, värmeljus och marschaller, men detta medför också brandrisker. Se till att ljusen inte kan stjälpa eller antända saker i omgivningen. Marschaller ska inte lämnas utan uppsikt, även om de verkar skapa en lugnande stämning utomhus. Bränn inte marschaller på terrassen eller för nära andra byggnader.

En fungerande brandvarnare räddar

Det finns all anledning att kalla en brandvarnare för en billig livförsäkring, eftersom den kan rädda när du inte själv upptäcker branden. Brandvarnarens syfte är att upptäcka rök och ge tid att rädda sig eller till och med släcka en begynnande brand. En brandvarnare hjälper inte om den inte fungerar. Testa brandvarnarens funktion en gång i månaden genom att trycka på testknappen och byta batterierna årligen. Det är bra att förnya brandvarnaren med 5-10 års mellanrum.

Enligt lag ska det i varje bostadsbyggnad finnas en brandvarnare för varje begynnande 60 kvadratmeter och på varje bostadsvåning. Istället för minimiantalet borde brandvarnare åtminstone placeras i alla sovrum och vid utrymningsrutten, såsom hallen. Även ovanför trappor finns ett kritiskt ställe. Hemmets brandvarnare kan också seriekopplas, varvid de larmar samtidigt vid ett brandtillbud.

Brandsäkerheten i hemmet - kom även ihåg dessa:

  • Brandvarnaren är livsviktig även i sommarstugan. Kom också ihåg att då och då kontrollera brandvarnarna i fritidsbostaden.
  • Med släckningsutrustning kan man släcka en begynnande brand. Den vanligaste handbrandsläckningsutrustningen i ett hem är brandfiltar och brandsläckare. Det lönar sig att placera dem på en central plats med tanke på brandsäkerheten, till exempel i köket och vid utrymningsvägarna där de är lätt att komma åt. För hemmabruk passar en 6 kg handbrandsläckare. Bekanta dig med utrustningen i förväg och öva dig att använda dem. Vid ett brandtillbud ska du försöka släcka en brand bara när du kan göra det utan att riskera dig själv.
  • Kolmonoxidvarnare rekommenderas i utrymmen där man eldar i en eldstad. Den varnar för livsfarliga gaser, som människan inte upptäcker.
  • Fundera på förhand ut utrymningsrutterna och hur du skulle agera vid ett brandtillbud. Vad är den primära utrymningsrutten, vad är den alternativa reservutgången, såsom bakdörr eller fönster?
  • Brandsäkerheten i hemmet kan testas till exempel med hjälp av Räddningsbranschens Centralförbund i Finland SPEK:s lista Kodin turvallisuuden tarkistuslista.
  • Hemförsäkringen ger skydd vid skador. Kontrollera att du har en gällande hemförsäkring som motsvarar dina ersättningsbehov. Brand-, sot- och rökförsäkring ingår i LokalTapiolas alla hemförsäkringar. Du kan även beställa brand- och kolmonoxidvarnare samt handbrandsläckningsutrustning från LokalTapiolas Turvakauppa.

Källa: SPEK, Finansbranschen rf

Läs mera om vår hemförsäkring

Med en hemförsäkring behöver du inte ensam stå för skadan efter en brand, stöld eller vattenskada.
Läs mera om vår hemförsäkring!