Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hälften av finländarna skulle ta coronavaccin – många funderar på hur de ska förhålla sig till ett vaccin

13.11.2020 - Hälsa

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning skulle hälften av finländarna ta coronavaccin om ett sådant skulle bli tillgängligt. En tredjedel av de som svarade på enkäten som gjordes i månadsskiftet september-oktober kunde inte säga sin åsikt och en femtedel skulle inte ta vaccinet. Oron bland de som svarat att de inte tänker ta vaccinet och antalet respondenter som är osäkra på om de låter vaccinera sig visar att många fortfarande funderar på hur de ska förhålla sig till ett vaccin.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning som gjordes i månadsskiftet september-oktober skulle 49 % av finländarna ta coronavaccin om ett sådant blir tillgängligt. 21 % trodde då att de inte skulle ta vaccinet och 30 % kunde inte säga sin åsikt. De som svarade nekande oroade sig särskilt över att utvecklingen av vaccinet gått för snabbt eller att utvecklingen varit för snäv (71%) och för eventuella biverkningar av vaccinet (56 %).

- Det är förståeligt att man har fördomar mot nya vaccin och felaktig information sprids snabbt i sociala medier. Man kan dock lita på forskarsamhället och hälsomyndigheterna och det är mycket sannolikt att man utvecklar ett fungerande och effektivt coronavaccin inom den närmaste framtiden. De goda nyheterna om utvecklingen av ett coronavaccin vi fick i veckan ökar förhoppningarna om att vi snart har ett färdigt vaccin men det betyder inte att pandemin är över, säger medicine doktor Jani Tikkanen som är direktör för hälsovårdstjänster vid LokalTapiola.

Rätt få av respondenterna som har en negativ inställning till ett coronavaccin ifrågasatte nyttan av vaccinering mot coronaviruset. Av de 229 respondenterna som inte skulle ta vaccin ansåg 13 % att vaccinering är onödigt och 11 % misstänkte att vaccinet skulle vara farligt för dem själv. De här respondenternas andel av hela befolkningen är alltså cirka 2-3 %.

- Utifrån resultaten kan man bedöma att en stor del av respondenterna är beredda att åtminstone överväga att ta vaccinet. Man måste även beakta att enkäten gjordes i månadsskiftet september-oktober då pandemisituationen i Finland och den internationella pandemisituationen var olika. Det är sannolikt att antalet människor som är positivt inställda till ett vaccin ökar när utvecklingen av vaccinet går framåt och om den internationella pandemisituationen drar ut på tiden, säger Tikkanen.

Nu när vi står inför den normala influensasäsongen påminner Tikkanen om att myndigheternas rekommendationer för att hindra spridningen av coronaviruset är av stor betydelse även för att förhindra andra luftvägsinfektioner.

- Även om ett vaccin skulle bli snabbt tillgängligt minskar det inte betydelsen av de försiktighetsåtgärder som krävs av både individerna och samhället. De åtgärder som skyddar mot coronavirus bidrar även till att hindra spridningen av influensavirus. Att ta det årliga influensavaccinet är i år särskilt viktigt och då speciellt för riskgrupperna. Finländarna verkar i år vara extra intresserade av att ta influensavaccinet vilket är positivt, säger Tikkanen.

Resultaten från enkäten Vardagsgranskning:

Tänker du ta coronavaccin om ett sådant blir tillgängligt? (N=1 070)

- Ja 49 %
- Nej 21 %
- Kan inte svara 30 %

Varför vill du inte ta coronavaccin om ett sådant blir tillgängligt? (Frågan ställdes till de som inte tänker ta coronavaccin, N=229)

- Jag litar inte på vaccinet eftersom utvecklingen av vaccinet varit för snabb eller för snäv 71 %
- Jag är orolig för vaccinets biverkningar (t.ex. diskussionerna i anknytning till vaccinet mot svininfluensa) 56 %
- Jag tycker vaccinering är onödigt 13 %
- Coronaviruset är inte farligt för mig 11 %
- Jag har en bakomliggande sjukdom som troligtvis hindrar mig från att ta vaccinet 7 %
- Jag litar på vaccinationsskyddet hos andra människor 5 %
- Inget av ovannämnda/ingen särskild orsak 5 %
- Jag kan inte säga 2 %

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning genomfördes av Kantar TNS. Enkäten besvarades under perioden 25.9-1.10 av 1 070 i Finland bosatta personer i åldrarna 15-74. Urvalet är ett nationellt representativt urval av befolkningen. Felmarginalen för resultaten är cirka +/- 3,1 procentenheter.