Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Många finländare anser att älg- och hjortstammarna är för stora - ”I Saloregionen inträffar framför allt hjortkollisioner”

21.9.2020 - Säkerhet

Antalet viltolyckor har ökat under de senaste åren, även om antalet älgkollisioner som orsakat allvarliga skador har blivit färre. Det inträffar allt oftare kollisioner med hjortar eller rådjur. Enligt enkäten Vardagsgranskning anser 40 procent av finländarna att älg- och hjortstammarna är för stora. Situationen varierar mycket i olika delar av landet.

Enligt statistikcentralen inträffade det förra året cirka 13 400 viltolyckor på vägarna i Finland. Detta var cirka tusen fler olyckor än året före. Antalet älgolyckor har legat på cirka 2 000 under de senaste åren, men förra året statistikfördes hela 6 507 vitsvanshjortkollisioner och 4 792 rådjurskollisioner.

Rådjuret är Finlands minsta hjortdjur, men även i kollisioner med hjortar och älgar inträffar det personskador. Det kan för sin del förklara finländarnas relativt strama åsikter. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning anser 46 procent av finländarna att vitsvanshjortstammen är för stor och 40 procent anser att älgstammen är för stor.

Men frågan delar åsikterna starkt, eftersom var femte (21%) av dem som svarade anser att storleken på hjortstammen är lämplig och var tredje (33 %) anser att storleken på älgstammen är lämplig. Många har inte en tydlig åsikt om saken. I samband med frågorna upplystes respondenterna om att storleken på stammarna regleras med jakt och att stammarnas storlek inverkar på antalet hjortdjursolyckor i trafiken

I sydvästra Finland aktar man sig för hjortar

Hösten är årets farligaste tid med tanke på hjortdjursolyckor, men situationen ser olika ut på olika håll i landet. När det i norra Finland kan komma renar på vägen, ska man i västra och södra delarna av landet se upp för hjortar och rådjur. Älgolyckor inträffar överallt i landet.

- Det sker nuförtiden ungefär ett dussin hjortkollisioner per en älgolycka. De senaste åren har antalet hjortar ökat och i och med detta har också hjortdjursskadorna ökat. Lyckligtvis inträffar allvarliga älgolyckor nuförtiden mycket sällan, men i trafiken inträffar allt fler farosituationer med små hjortdjur, säger Ari Lagerström verkställande direktör för LokalTapiola Etelä.

Bolaget verkar i kommunerna i Saloregionen vid gränsen till Egentliga Finland och Nyland. Det är ett av de områden i Finland där hjortdjursstammen är störst. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning har vitsvanshjortstammen 2,5-dubblats under 2000-talet. Efter förra jaktsäsongen uppskattade man att stammens ökning äntligen har stannat vid cirka 109 000 hjortar. Samtidigt har älgstammen sedan början av 2000-talet minskat från cirka 149 000 älgar till cirka 87 000 älgar förra vintern.

- Vi hoppas att nedgången i hjortstammen även kan stoppa ökningen av olycksmängderna. För inkommande jaktsäsong har det igen beviljats rekordmånga jaktlicenser på vitsvanshjortar, men man måste komma ihåg att en del av dessa i allmänhet lämnar oanvända. Hjorten är en art som ökar snabbt.

Målet för hållbar stamvård är förutom trafiksäkerheten även att minska skogsskadorna och samtidigt garantera artens livskraft. Storleken på stammarna begränsas utöver med jakt även till följd av trafikskador, storvilt och sjukdomar.

För den kommande jaktsäsongen beviljade Finlands viltcentral 63 260 jaktlicenser på vitsvanshjortar. Genom den rekordstora licensmängden försöker man minska hjortstammen, särskilt i de områden där det finns mest djur. För älgjakten beviljades 47 691 jaktlicenser, vilket är en minskning med cirka fem procent jämfört med förra året.

Var vaksam i skymningen på morgonen och kvällen

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter skadades 119 personer i älgolyckor och 38 i hjortolyckor i Finland i fjol. Tre människor dog i älgolyckor. Vid en kollision flyger en stor älg ofta över biltaket medan ett mindre djur lämnar under bilen.

- För att undvika kollisioner lönar det sig absolut att sänka hastigheten på områden där det råder älg- och hjortfara. Kollisionsrisken är störst i morgon- och kvällsskymningen, eftersom hjortdjur tycker om att röra sig i skymningen. Själv väljer jag nuförtiden körrutten så att jag i skymningen undviker små vägar och föredrar motorvägar, dit djuren mera sällan kommer, säger Lagerström

- Att mera omfattande använda viltremsor och att beskära vegetationen längs vägarna kunde också vara möjliga sätt att minska antalet hjortkollisioner. Det är mycket svårt att upptäcka ett djur som kommer upp på vägen från ett buskage. Uppmärksamheten betonas nu under hösten.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av 1 068 personer 1–9 augusti 2020. De representerar befolkningen i Finland i åldrarna 15–74 år, utöver Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.

Hjortdjursolyckor i Finland

  • Just nu är risken stor för att råka ut för en kollision med ett hjortdjur. Flest viltolyckor sker i oktober-november. Bland annat sämre körförhållanden och jakt samt brunsttid är orsaker till att olyckorna koncentreras till hösten. Många hjortdjur förflyttar sig också till vinterbete på hösten.
  • Varierar i olika delar av landet. Enligt statistikcentralen inträffade över hälften av viltolyckorna år 2019 i tre landskap dvs. i Egentliga Finland, Nyland och Birkaland. Statistiken omfattar inte renolyckorna, som inträffar i norra Finland. Trafikförsäkringscentralen ersatte förra året drygt 4 200 renskador. Det finns brister i den långsiktiga övervakningen och jämförbarheten av olyckorna och till exempel en del av hjortolyckorna finns inte med i statistiken.
  • Om du ser ett hjortdjur på vägen eller vägrenen, sänk omedelbart hastigheten. Om du blir tvungen att väja, försök väja bakom djuret. Varna andra bilister med varningsblinker eller genom att blinka med helljusen.

Källor: Trafikförsäkringscentralen, Statistikcentralen, Viltcentralen