Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiolas ekonom: Placerarna känner ännu osäkerhet på grund av coronaviruset – tre viktiga faktorer påverkar hur marknaderna utvecklas

29.5.2020 - Talous

Finns det grunder för den kraftiga uppgången på aktiemarknaderna? LokalTapiolas finansmarknadsekonom Jyri Kinnunen berättar om faktorer som påverkar riktningen på marknadsutvecklingen och vad placeraren bör göra.

Coronaviruspandemin ledde till att de ekonomiska utsikterna i industriländerna försämrades rekordsnabbt. De kraftigaste ekonomiska effekterna i Europa och USA förväntas inträffa under det andra kvartalet.

-Prognosföretagens bedömningar varierar från land till land men till exempel Italiens ekonomi förväntas minska med hela 25 procent på kvartalsnivå. Nu när restriktionerna avvecklas kan ekonomin börja återhämta sig under årets andra halva. Tillsvidare finns det inga svar på hur snabb eller långsam återhämtningen kommer att vara, säger LokalTapiolas finansmarknadsekonom Jyri Kinnunen.

Med tanke på de dystra världsekonomiska utsikterna är det förvånande hur positiv kursutvecklingen varit på marknaderna och då särskilt på aktiemarknaderna. Den kraftiga uppgången i april har även kallats den mest hatade kursuppgången i historien eftersom den fått sitt bränsle av centralbankernas massiva likviditetsstimulans.

Enligt finansmarknadsekonom Kinnunen kan man inte invagga sig i marknadseuforin eftersom coronaviruskrisen inte är över. Utsikterna för placerarna är fortfarande osäkra.

-Coronaviruskrisen är en exceptionell chock som kommit helt utanför systemet och placeringsmarknaderna har fortfarande svårt att förutspå och prissätta krisens ekonomiska effekter. Det har märkts som ovanligt kraftiga kursfluktuationer, säger Kinnunen.

-I mars orsakade coronaviruspandemin det snabbaste kursfallet genom tiderna. I april var utvecklingen igen kraftigt positiv vilket berodde på de massiva finanspolitiska stödpaketen och ett hopp om att ekonomierna öppnar sig. Slutet av året får utvisa om det finns grunder för kursuppgången på aktiemarknaderna.

Tre viktiga faktorer avgör riktningen

De stora centralbankerna i världen och många utvecklade länder har med massiva stödpaket försökt stöda ekonomin och förhindra en våg av företagskonkurser. Enligt Kinnunen är de kraftiga stödåtgärderna motiverade för att minimera både de ekonomiska och sociala problemen även om de på lång sikt orsakar stora kostnader och även ger upphov till risker.

Många länder håller stegvis på att lätta de hårdaste restriktionerna som införts på grund av coronaviruset. Ekonomerna tror att återhämtningen i de utvecklade ekonomierna i världen mera påminner om en långsamt uppgående u-bokstav än om en kraftigt uppgående v-bokstav.

-Det finns många frågetecken kring hur snabb återhämtningen är. Trots centralbankernas och staternas massiva stödåtgärder kommer coronaviruspandemin oundvikligen att orsaka strukturella skador i ekonomin. Restriktionerna kommer att upphöra stegvis. Bakslag är möjliga. Det kan även hända att konsumenterna och företagen blivit mer försiktiga på grund av krisen vilket kan märkas i konsumtions- och investeringsbeteendet.

Hur bra ekonomierna återhämtar sig är en central faktor när man vill uppskatta hur hållbar uppgången på marknaderna är. Även utvecklingen av coronavirusepidemin har betydelse för vilken riktning marknaderna tar. Det finns risk för en andra våg även om viruset nu verkar avta. Det pågår ett intensivt arbete för att hitta ett vaccin mot coronaviruset men det finns ingen tidtabell för när ett vaccin finns att få.

-Den stora frågan är om aktiemarknaderna förhåller sig alltför optimistiskt till den ekonomiska utvecklingen och restriktionslättnaderna eller om optimismen är befogad. En tredje viktig faktor är om marknaderna även i fortsättningen har ett lika starkt förtroende för centralbankernas och staternas stödåtgärder och reaktionsförmåga. Fokus ligger särskilt på den Europeiska centralbanken och spänningarna inom euroområdet.

Enligt Kinnunen talar avvecklingen av restriktionerna, de massiva finanspolitiska och fiskala stimulansåtgärderna samt de preliminära indikationerna på att ekonomin nått botten under det andra kvartalet för en positiv kursutveckling.

Å andra sidan är risken för en andra coronavirusvåg, eventuella utmaningar vad gäller återhämtningstakten, företagens betalningssvårigheter samt den politiska osäkerheten exempel på faktorer som talar mot en positiv kursutveckling.

-I det nuvarande läget är det viktigt med en långsiktig placeringsverksamhet och riskhantering. De kraftiga fluktuationerna på marknaderna kommer inte att upphöra när coronaviruspandemin är över utan många kända och okända utmaningar och möjligheter väntar bakom hörnet. Avkastning och risk går hand i hand på placeringsmarknaderna även i fortsättningen.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.