Coronaviruset och förändringar prövar företagaren – ”Bli inte ensam med dina bekymmer”, säger experterna och ger goda råd för att upprätthålla arbetsförmågan och orka

19.5.2020 - Hälsa

Coronavirusepidemin har försatt många företagare i en situation där de utöver alla andra bekymmer borde snabbt hitta nya riktlinjer för sin affärsverksamhet. Hur kan man bibehålla sin funktionsförmåga mitt i förändringen? I LokalTapiolas webbinarium ger experterna råd hur företagaren kan hålla sig arbetsförmögen och sköta om sin psykiska hälsa på ett allmänt plan. Läs tipsen nedan eller titta på filmen!

Företagandet är belönande när man får göra saker man är intresserad av, utmaningarna är lämpligt stora och affärsverksamheten går bra. Dagarna kan dock bli långa, ansvaret för den personliga eller personalens levebröd vara tyngande och företagandet kännas ensamt. Även exceptionella situationer, såsom den rådande coronavirusepidemin, kan leda till att alla tidigare planer går i stöpet.

Företagarens personliga ork ska dock inte åsidosättas heller i svåra tider, påminner experterna på psykisk hälsa och arbetsförmåga. Det är slutligen företagaren som är den centrala resursen i sitt företag. Specialist Tiina Lumijärvi vid Psykisk Hälsa Finland rekommenderar att man i stressiga situationer går igenom grundfaktorerna för sin personliga hälsa: har man kommit ihåg att sova, äta, lyssna på kroppen och ta hand om sina mänskliga relationer.

- Vilka av dessa saknar du för närvarande? Behöver din kropp till exempel vila eller aktiv motion? Kom du ihåg att äta lunch? Fundera på vilken förändring du vill ha eller vad du behöver.

Utvecklingschef för arbetsförmågaledarskap vid Arbetspensionsbolaget Elo, Katja Ekman, betonar att företagaren inte ska bli ensam med sina problem. Man kan till exempel söka hjälp hos företagshälsovården, arbetshandledare, stödnätverk för företagare eller vänner.

- Om situationen kräver en snabb ändring av affärsverksamheten lönar det sig även att dra nytta av andras yrkeskunskaper i mån av möjlighet. Kanske någon annan kan uppdatera marknadsföringen om det finns ett sådant behov? I en förändring lönar det sig för företagaren att koncentrera sig på att utveckla den grundläggande affärsverksamheten och på saker där företagaren själv är bra på att skapa mervärde.

Ibland rinner bägaren över

Varje företagares situation är dock individuell: vissa idkar en självständig näring medan andra leder stora företag. På LokalTapiolas webbinarium diskuterar Lumijärvi och Ekman ingående om företagarnas arbetsförmåga och ork. Du kan titta på diskussionen här (på finska).

Företagarna belastas även ofta av personliga och arbetstagarnas bekymmer eller kundernas respons. Tiina Lumijärvi påminner att det är mänskligt att bägaren ibland rinner över och känslorna kommer upp till ytan.

- Företagaren, lik många andra, kan liknas vid ett kärl som fylls med olika känsloflöden. Ibland kan kärlet av känslor börja koka. Då är det bra om man kan berätta om sina känslor. Det kan man göra till exempel genom att prata med kolleger eller kontakta en stödorganisation.

Smidighet hjälper att klara av förändringar – expertens råd till företagare

Utvecklingschef Katja Ekman vid Elo listar metoder med vilka företagaren kan stärka sin resiliens, det vill säga funktionsförmåga vid förändringar. När man är förberedd kan man på ett smidigare sätt ta vara på nya möjligheter men även klara av exceptionella situationer.

  • Tro på framtiden
  • Lär dig att klara av press och hantera oförutsedda situationer
  • Se möjligheterna
  • Identifiera hoten och förbered dig på dem
  • Be modigt om hjälp och låt dig hjälpas – skapa nätverk!
  • Utveckla din förmåga att lösa problem
  • Lär dig känna dina styrkor och utveckla dem
  • Se till att livet känns meningsfullt
  • Ta hand om din hälsa: se till att du har fritid och gör saker som ger dig energi och krafter