Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Starten på motorcykelsäsongen syns i trafiken – kom ihåg dessa saker i början av säsongen

24.4.2020 - Säkerhet

När vädret blir varmare i södra Finland är det många som inleder motorcykelsäsongen. Enligt försäkringsbolagens skadestatistik börjar motorcykelsäsongen på allvar i maj. Efter vintern är både utrustningen och föraren i vinterform. Vi har samlat råd för en lyckad och säker start på motorcykelsäsongen.

- Efter den långa ståtiden under vintern är både cykeln, utrustningen och föraren rostiga. Det är skäl att göra nödvändig service i början av säsongen och att köra försiktigt för att vänja sig först, säger LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Det inträffar fler skador i förhållande till antalet kördagar i början av säsongen enligt Nieminen.

- Det är viktigt att ta det försiktigt i början och vänja sig med att köra i trafiken efter pausen. I början av säsongen behövs särskild försiktighet, eftersom bilisterna inte är vana med motorcyklar och vägarnas skick varierar. Särskilt lös sand, tjälskador och gropar i vägarna är farliga för motorcyklisterna, påminner Nieminen.

En typisk skada i början av motorcykelsäsongen är utkörning eller att cykeln stjälper i en kurva. I bakgrunden finns ofta brister i förutseende eller för hög situationshastighet. Det inträffar också många stjälpningar när motorcykeln står stilla, och i värsta fall kan även dessa resultera i en skada som kräver sjukhusvård och återhämtning, om till exempel vristen lämnar under när motorcykeln stjälper. Nieminen uppmuntrar till särskild noggrannhet på gårdsplaner och till exempel vid servicestationer när man tankar, särskilt om motorcykeln är stor och tung.

Omsorgsfull service ökar säkerheten

I början av säsongen hör det till att serva motorcykeln. Hela motorcykeln ska gås igenom noggrant. Man ska kontrollera däckens skick och tryck, lampor, bromsar, kedjor och motorns funktion. Utöver oljebyte är det bra att noggrant gå igenom manöverdonet samt att dra åt skruvar och muttrar.

Enligt Nieminen är det viktigt att utöver motorcykelns tekniska skick även kontrollera den egna körutrustningen och serva den. Det lönar sig att kontrollera hjälmvisiret och byta det vid behov. Ett gammalt visir kan göra att man blir bländad och stör sikten. För att öka den egna synligheten kan man klä sig i klara färger och även använda reflexväst.

Antalet motorcyklar har ökat under 2000-talet. Enligt Traficoms statistik var antalet registrerade motorcyklar 272 168 år 2018, när motsvarande tal år 2007 var 187 076.

Kom ihåg detta i början av motorcykelsäsongen:

  • Särskild uppmärksamhet i trafiken: lös sand på vägarna kan orsaka farosituationer.
  • Grundlig kontroll och service av motorcykeln: motor, däck, kedjor, lampor, bromsar och olja.
  • Användning och service av skyddsutrustning: korrekt och bra utrustning, såsom hjälm, motorcykelkläder, -handskar och -stövlar skyddar vid fall.
  • Det lönar sig att komplettera den lagstadgade trafikförsäkringen med en kaskoförsäkring för motorcykel som t.ex. ersätter kollisions- och stöldskador.
  • Om man har avställt motorcykeln under vintern, ska den påställas som en registreringsåtgärd. Ibruktagningen är avgiftsfri och går smidigt i LokalTapiolas nättjänst. Ett avställt fordon har körförbud och Polisen tar bort registerskyltarna för ett fordon som har körförbud, om ett sådant upptäcks i trafiken.