Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola stöder sina hyreskunder även under coronapandemin

1.4.2020 - Ekonomi

Befrielse från att betala hyra för kafé- och restaurangaktörer under april-maj.

Coronapandemin har orsakat en mycket exceptionell situation som påverkar vardagen för alla företag i Finland. Begränsningarna som trätt i kraft och rekommendationerna som getts på basis av beredskapslagen påverkar speciellt detaljhandeln, servicebranscherna och hotellverksamheten men också aktörerna inom andra branscher.

Riksdagens färska beslut om begränsning av öppettider för restauranger försvagar situationen ytterligare för aktörerna inom kafé- och restaurangbranschen.

- Vi har under de senaste veckorna aktivt samarbetat med våra kunder, vars affärsverksamhet snabbt påverkats av den rådande situationen. Den snabbt förändrade situationen har naturligtvis oroat våra kunder. Som en hållbar aktör bär vi omsorg om kontinuiteten för våra kunders affärsverksamhet och vill enligt vår bästa förmåga hjälpa dem under dessa undantagsförhållanden, säger fastighetsdirektör för LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Reetta Räsänen.

Hyreskostnaderna är i huvudsak fasta och en avsevärd kostnadspost för företagen och hyrorna brukar inte i regel flexa enligt ändringarna i affärsverksamheten. LokalTapiola vill dock under dessa undantagsförhållanden visa flexibilitet när det gäller de på förhand avtalade skyldigheterna.

Aktörerna inom kafé- och restaurangbranschen behöver inte betala hyra för april och maj. Affärernas minimiöppettider har förkortats och vi avstår tillsvidare från avtalsenliga hyresjusteringar. Det är möjligt att flexa med betalningstider ifall hyreskundens förmåga att betala hyra betydligt har försvagats på grund av coronapandemin. Situationen beaktas från fall till, speciellt vad gäller småföretagare, på det sätt som situationen kräver.

- Hyresgivaren har en viktig roll i företagets verksamhetsmiljö. Hyresförhållandet är ett samarbetsförhållande vars mål är att bibehålla livskraften för båda parterna. Därigenom bygger vi upp, upprätthåller och utvecklar samhället både på produktiva och hållbara sätt. För närvarande verkar vi i en exceptionell situation och det är viktigt för oss att vi också i denna situation står som stöd för våra kunder, betonar Räsänen.

Vi uppmanar våra hyreskunder att vid behov kontakta den namngivna kontaktpersonen i anslutning till arrangemang med hyresbetalning.