Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola donerar en miljon euro för att hjälpa till i coronaviruskrisen

1.4.2020 - Hälsa

LokalTapiola-gruppen har beslutat att donera en miljon euro för att understöda hjälp- och stödarbete som görs runtom i Finland på grund av coronaviruskrisen. Understöd ges direkt till Finlands Röda Kors för att starta en landsomfattande hjälpande telefon.

-Med donationen understöder vi Finlands Röda Kors viktiga arbete för att möta det hjälpbehov som coronavirusepidemin orsakar i hela Finland. Epidemin är en kris för hela det finska samhället och för att klara av krisen krävs både flexibilitet och gärningar. I rollen av ett livstrygghetsbolag vill vi bidra till att lösa denna exceptionella samhällskris tillsammans med pålitliga och kunniga partners, säger LokalTapiola Skadebolags och Livbolags styrelseordförande Juha Koponen.

I exceptionella situationer ändrar Röda Korset sina metoder att hjälpa. LokalTapiolas understöd möjliggör rekryteringen och utbildningen av frivilliga samt deras arbete i en situation där det är svårt att nå fram med hjälpen på grund av att människorna lever i isolering och undviker att mötas ansikte mot ansikte. Stödet bidrar även till att de frivilliga orkar med sitt arbete och att hjälpen når de som verkligen behöver den.

LokalTapiolas understöd går bland annat till den landsomfattande hjälpande telefonen som Finlands Röda Kors öppnar idag 1 april. Frivilliga runtom i Finland som fått utbildning inom mentalt stöd tar emot samtal och svarar på människornas frågor om för coronavirusepidemin. Antalet frivilliga är cirka hundra när den hjälpande telefonen startar verksamheten och vid behov kommer ytterligare cirka hundra frivilliga att utbildas till uppgiften. Med hjälp av telefontjänsten försöker man förhindra att människor känner sig ensamma och utslagna samt se till att oron inte blir alltför stor.

-Med hjälp av LokalTapiolas stöd kan vi kalla fler frivilliga än tidigare att delta i verksamheten och även se till att de frivilliga orkar i sitt arbete. Vi har uppskattat att det här är mer av ett maratonlopp än ett hundrameterslopp. Ingen kan för närvarande noggrant uppskatta hurudan hjälp människorna behöver och hur länge hjälpen behövs. Redan nu vet vi att många människor oroar sig för sin ork och även återhämtningsskedet kräver krafter av de frivilliga, säger Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula.

LokalTapiolas stöd på en miljon euro till hjälpbehovet som coronaviruset orsakar går i första hand till Finlands Röda Kors. Understödet ges av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, LokalTapiola Finans, LokalTapiola Kapitalförvaltning, LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning och gruppens regionbolag.

Finlands Röda Kors hjälpande telefon svarar på samtal måndag-fredag kl. 9-21 på nummer 0800 100 200. Tjänsten är på finska och samtalet kostar inget.

LokalTapiola-gruppen är en bolagsgrupp som ägs av kunderna och en del av gruppens resultat används för att främja välbefinnandet i olika regioner av Finland som en del av gruppens samhällsansvarsarbete. Finlands Röda Kors har samarbetat med LokalTapiola inom samhällsansvar sedan år 2002. Målet med samarbetet är att främja trygghet, hälsa och välbefinnande hos människor och i samhällen samt förhindra ensamhet och utslagning.