Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livsstilsförändringar misslyckas av dessa orsaker - en enkel orsak dominerar

3.3.2020 - Terveys

Största delen av finländarna drömmer om hälsosammare levnadsvanor, men det är inte alltid lätt att ändra sina vanor. Människorna tänker främst på sömn, kost, motion och stress. Erfarna specialister gjorde upp en lista på de vanligaste orsakerna till varför livsstilsförändringar ofta misslyckas.

Professor i näringsvetenskap Mikael Fogelholm har länge forskat i finländarnas kost- och levnadsvanor. Han anser att livsstilsförändringarna skulle lyckas bättre om man studerade den egna motivationen.

- Man går ofta in för livsstilsförändringar på alltför lätta grunder. Man tänker, att det skulle vara kul att äta hälsosammare eller att sluta röka. Men man tänker ändå inte riktigt på vad som motiverar en själv. ”Kul” räcker inte som motivation på lång sikt, säger Fogelholm.

Fogelholm anser att man mera borde tänka på varför man vill ha en förändring och å andra sidan varför man nu gör som man gör.

- Våra vanor har alltid en orsak. Till exempel vad gäller godisätandet kan man fundera på om det är fråga om en belöning för någonting, en social samvaro med vännerna eller är det bara så att godis är så gott. Det är svårt att göra ändringar om man inte först förstår sitt nuvarande agerande. I livsstilsförändringar är det alltid också fråga om bortlärning, konstaterar Fogelholm.

Att samla och identifiera motivation är alltså nyckeln till en lyckad livsstilsförändring. Fogelholms tanke är därför att, är man beredd på att sträva efter något så måste man samtidigt vara redo att avstå något.

Vår omgivning påverkar oss mycket

Idrottsläkare Pippa Laukka träffar i sitt arbete många människor som försöker ändra sina levnadsvanor både vad gäller motion, kost och sömn. Varför är ett hälsosamt liv så svårt för många?

- En orsak kan vara att vi har det så bra i dagens Finland att var och en har råd att välja sin egen livsstil. Vi äter och motionerar inte längre bara för att hålla oss vid liv, konstaterar Laukka.

Omgivningen har ju förändrats snabbare än själva människan. Det erbjuds mera möjligheter att äta sämre och röra sig mindre än till exempel för 50 år sedan

- Omgivningen har en stor betydelse och allt kan man inte påverka. Omgivningen hemma kan man i allmänhet påverka. Tänk efter vad du köper hem och vad du låter ligga framme. Även de personer man umgås med påverkar en och det sociala stödet är viktigt. Som stöd för livsstilsförändringen kan man få mycket hjälp om man har stöd av de närstående, listar Mikael Fogelhom upp de ärenden som påverkar livsstilsförändringarna.

Hur man förhåller sig till sig själv och till de egna målsättningarna har stor betydelse när man ska lära sig nya vanor, påminner Laukka. Tillåtande flexibilitet hjälper dig längre än att strikt förbjuda saker.

- Att se allt i svartvitt när man lär sig nya levnadsvanor är ett problem och ett säkert sätt att misslyckas. Till exempel kan det vara svårt att hålla en absolut godisstrejk och ofta är det också helt onödigt. För att upprätthålla de nya vanorna har man mera hjälp av en flexibel och tillåtande attityd. Bygg upp helheten så att du för det mesta lever ett sunt liv och ibland även lite mera osunt, uppmuntrar Laukka.

Titta på webbinariet om välbefinnande där Pippa Laukka och Mikael Fogelholm diskuterar om livsstilsförändringar. Plocka upp tips! (endast på finska)

Försäkra det viktigaste alltså dig själv och dina närmaste

Om livet överraskar på ett tråkigt sätt, är det viktigt att man helt kan koncentrera sig på att bli frisk. Sjukdom eller olycksfall medför hälsoproblem men påverkar ofta också ekonomin.

Räkna priset och köp