Milda vintrar försämrar ytterligare vägnätets skick

24.2.2020 - Turvallisuus

LähiTapiola LokalTapiola

Klimatuppvärmningen inverkar betydligt på vägnätets skick i Finland. Vägarnas skick och snöfria vägar har väckt diskussion om behovet av dubbdäck. Till följd av vintern syns det gropar och sprickor samt spår som orsakats av dubbdäck på asfaltvägarna. Söndervittrade vägar ökar också antalet vindruteskador på vårarna.

Den exceptionellt snöfattiga vintern har skadat grusvägarna och vägbeläggningarna, vilket enligt Väyläs uppskattning leder till flera större lappningsarbeten än normalt på våren. Ett litet snölager och minusgrader skyddar beläggningarna vintertid men denna vinter har trafiken tillsammans med den rikliga nederbörden orsakat beläggningsskador. Den snöfattiga vintern har bidragit till att asfaltvägarna har slitits eftersom däcken har tryckt ner vatten i sprickorna i vägen.

- Bilisterna har denna vinter på asfaltvägar allt oftare mötts av ”hål” med vassa kanter, vilka som värst söndrar däcket och även fälgen, berättar LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

En mild vinter ökar kostnaderna för vägunderhållet

Det har blivit allt svårare och dyrare att sköta landsvägarna vintertid när perioderna med mycket svåra förhållanden blir allt längre. Finansieringen av basvägunderhållet har under de senaste åren inte räckt till alla underhållsbehov och år 2019 uppgick reparationsskulden dvs. skador, som uppkommit tidigare, till 2,5 miljarder euro. Enligt Väylä reparerar man under våren och sommaren skador och hål som uppstått under vintern, men lappningen har inneburit kostnader för väghållningen som normalt inte har uppkommit i denna utsträckning.

- Konkurrensutsättningen av beläggningsentreprenader för våren och sommaren pågår som bäst. Det beror på den slutliga prisnivån hur mycket belagda vägar vi kan reparera under nästa sommar. Beläggningsmängderna under kommande sommar är dock betydligt större än år 2019. Jag tror att vi kan belägga nästan dubbelt mera vägar, berättar Väyläs vägtrafikdirektör Pekka Rajala.

Det finns ingen entydig lösning för att förhindra söndervittring
I södra Finland har hela vinterperioden i praktiken varit is- och snöfri. Det är alltså naturligt att vägarna slits och får spår om man på isfria vägar använder dubbdäck ända från oktober till april. Enligt Nieminen kan man fråga om det alls är förnuftigt att använda dubbdäck under en varm och mild vinter. Det finns dock inget entydigt svar eller lösning på om man i södra Finland redan tidigare borde börja använda dubbfria däck eller till och med förbjuda dubbar.

- Frågorna i anslutning till användningen av dubbar är en svår ekvation. Vi har dock haft nattfrost även i vinter och speciellt utanför huvudvägarna har vi haft isiga vägytor. Finland är därtill ett långt land och många bilister i södra Finland kör även på andra håll i Finland än bara i söder. Om bilisterna på allvar skulle beakta föret och anpassa hastigheten och övrigt förutseende enligt det, skulle ärendet vara lättlöst. Tyvärr är verkligheten en annan, bilisterna underskattar i allmänhet väglaget och strävar efter att köra samma bekanta hastighet som vid bra före, påpekar Nieminen.

Ett av de moderna plågorisen för bilisterna är vindruteskadorna som ökar år efter år. En orsak till detta är enligt Nieminen att vägarna har vittrat sönder och till följd av detta flyger asfaltkross och lösa stenar runt, speciellt på de livligt trafikerade huvudvägarna. Det finns ingen egentlig statistisk information om hur vägarnas dåliga skick påverkar vindruteskadorna, eftersom det är svårt att mäta saken.

Enligt Väylä finns det allt som allt cirka 50 750 kilometer belagda landsvägar i Finland, av vilket andelen landsvägar i dåligt skick är 7 500 kilometer. En väg klassificeras som dålig om man, när man kör på den, måste byta körlinjer på grund av spår och skador eller om vägens ojämnhet stör körbekvämligheten.