Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Julbrådskan syns i skadestatistiken – resan avbryts oftast på grund av tre orsaker

18.12.2019 - Turvallisuus

Under den livligaste jultrafiken och rusningarna på parkeringsplatserna inträffar mera olyckor än normalt. Resan kan även avbrytas av andra orsaker. Enligt specialisterna i Automobilförbundets vägservice hör punkteringar, att man glömmer nyckeln i bilen och tomt batteri till de vanligaste hjälpbehoven i jultrafiken.

I år fördelas jultrafiken på flera dagar. Under de mest livliga dagarna förväntas det bli rusning på huvudvägarna även i år.

- Julaftonen är på en tisdag, vilket är bra med tanke på trafiksäkerheten. Trafiken fördelas på flera dagar med början från fredagen och då blir det färre trafikstockningar. Det som ökar olycksrisken mest är dåligt väder och väderprognosen är fortfarande ett frågetecken. Rikligt snöfall är en typisk orsak till att olycksmängderna ökar vid olyckstopparna. En jul utan snö ökar säkerheten i vägtrafiken, berättar LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Finländarnas julbrådska syns även i Automobilförbundets allmänna vägservice. Utbildningschef Teppo Vesalainen som ansvarar för servicen berättar att vägservicen ger teknisk ”första hjälpen” för fordon som fått problem, så att resan kan fortsätta tryggt.

- De mest typiska hjälputryckningarna under julen har under många år varit punkteringar, öppning av dörrar samt att ge ström. Hur många som behöver få ström till bilbatteriet påverkas väsentligt av om det är kallt eller inte. Vid sträng kyla ökar antalet betydligt, konstaterar Vesalainen.

Enligt Vesalainen kan största delen av hjälpbehoven undvikas om bilanvändaren i god tid är förutseende och kontrollerar och justerar däcktrycket enligt lasten och tar med reservnyckeln.

- Man kan undvika en punktering genom att kontrollera däcktrycket och justera dem enligt lasten före man åker iväg. Det lönar sig att ta med reservnyckeln på längre resor och att en person i samma ressällskap har hand om den nyckeln. Överraskande många låser sig själv ute i julbrådskan, säger Vesalainen.

När du ska köra en längre sträcka är ett gott råd att beakta föret. Om det till exempel är mycket kallare på destinationsorten lönar det sig att redan före resan kontrollera och beakta detta när du tankar diesel och fyller på spolarvätska.

Det hör till julen att det är rörigt på parkeringsplatserna

Dagarna före julen syns också i antalet skador som inträffar på parkeringsplatser.

- Folk handlar mycket under de bråda dagarna före julaftonen och då är det också mera trafik än i genomsnitt på parkeringsplatserna. Vid brådska och rusning inträffar det mera skador och detta syns direkt i skadestatistiken, berättar Markus Nieminen.

I genomsnitt sker nästan hälften av alla trafikskador som kommer till försäkringsbolagens kännedom på parkeringsplatser. Försäkringsbolagen får årligen kännedom om mer än 40 000 skador som inträffat på parkeringsplatser. De flesta skadorna inträffar då man backar på en parkeringsplats.

Behöver du hjälp vid ett skadefall i trafiken, hemma eller på resa? Larmtjänsten hjälper LokalTapiolas kunder 24/7 på nummer +35880004531

Fem tips för julens bilresor:

1. Kontrollera bilens skick
I god tid före du åker iväg ska du kontrollera bilens skick för att undvika obehagliga överraskningar. Kontrollera åtminstone att du har tillräckligt med olja, kylarvätska, spolarvätska samt däcktrycket och körljusen. Använd motorvärmare om det är köldgrader. Kontrollera även skicket på vinterdäcken och ta med borste, isskrapa, reflexväst, ficklampa och spade. Om batteriet är gammalt och du är osäker om dess skick, då är det dags att förnya det. Kölden är först på väg till större delen av Finland.

2. Planera körtiderna
Om du kan vara flexibel med tiderna, löns det att starta tidigt på morgonen. Då är trafiken lugnare. Eftersom julaftonen är på en tisdag i år, börjar rusningen redan på fredag. Om du ändå måste köra i rusningstrafiken på eftermiddagen är det skäl att reservera tillräckligt med tid. I många kart- och navigationsapplikationer kan du se var det är rusningstrafik.

3. Kom ihåg nolltolerans
På julen är det trevligt att skölja ner skinkan med en glögg. Det är ändå viktigt att komma ihåg att nolltoleransen för alkohol i trafiken även gäller under julen – dvs. om glöggen har spetsats, byt förare.

4. Hastighet enligt före
Den finska vintern är känd som en riktig överraskare och även i år är spänningen stor, blir det en vit jul eller inte. I vintertrafikens omväxlande före betonas körhastigheten och köravstånden. Du ska alltid enligt före sänka hastigheten och öka avståndet till framför körande. Ett bra avstånd till övriga innebär förutom säkerhet även artighet och hänsynsfullhet.

5. Lugn på parkeringsplatserna
När det är bråttom på parkeringsplatserna inträffar små skråmor, som det tar tid att reda ut och som orsakar onödigt besvär. På parkeringsplatserna undviker du skråmor bäst genom att köra i promenadfart, observera noggrant, undvika att backa och genom att öppna dörrarna försiktigt.