Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Många faktorer gör en betänksam vid köp av elbil

2.12.2019 - Turvallisuus

Bilbatteriernas hållbarhet, anskaffningspris, laddningsnätets omfattning, bilens räckvidd och lämplighet för väderleksförhållandena i Finland är de saker som man mest funderar på vid anskaffning av en elbil. Finländarna förväntar sig att räckvidden för en helt eldriven bil ska vara i genomsnitt 500 kilometer på en laddning.

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning utredde man de saker som gör finländarna betänksamma vid anskaffning av en elbil. De största orosmomenten var bilbatteriernas hållbarhet, anskaffningspris, laddningsnätets omfattning, elbilarnas räckvidd och hur elbilen ska passa för de finländska väderleksförhållandena. Cirka 40 % av dem som inte funderar på att skaffa en elbil anser dessa eller någon av dessa faktorer utgöra de största frågetecknen.

- Finländarna, som för närvarande inte funderar på att skaffa en elbil, anser på basis av resultateten att det finns många slags hinder och frågetecken när det gäller att skaffa en elbil. Det behövs en offentlig diskussion och mera information om ämnet, konstaterar utvecklingschef Henna Saarelainen på LokalTapiola.

Olika bekymmer vad gäller laddningen finns också högt på listan enligt enkäten. Cirka 30 % av dem som svarade på enkäten nämnde också att de oroar sig för de verkliga utsläppen från elbilarna. En fjärdedel var också betänksamma över bruksåldern för elbilen. Likaså ansåg en fjärdedel att den snabba teknologiska utvecklingen för elbilarna uppmuntrar till att vänta och iaktta utvecklingen.

Höga förväntningar om elbilens räckvidd och laddningstid

I enkäten Vardagsgranskning frågades också vilken räckvidd dvs. körsträcka som finländarna anser är tillräcklig för en helt eldriven bil på en laddning. De som svarade ansåg att man i genomsnitt borde kunna köra 517 kilometer med en helt eldriven bil på en laddning. 32 procent skulle nöja sig med en räckvidd på under 400 kilometer, 37 procent förväntar sig att räckvidden är över 400 kilometer och 31 procent kunde inte säga.

- Många saker påverkar elbilens räckvidd och även människornas behov vad gäller bilkörning varierar betydligt. Därför är det förståeligt att människornas förväntningar vad gäller räckvidden för en helt eldriven bil varierar betydligt, konstaterar Saarelainen.

På motsvarande sätt hade man delade åsikter om hur snabbt bilbatterierna för en helt eldriven bil borde kunna laddas för att fortsätta resan. Merparten ansåg att laddningen borde ta mindre än en timme. 22 procent önskade att laddningen skulle ta mindre än 15 minuter och 25 procent ansåg att laddningstiden ska vara under 30 minuter.

På frågan om saker man funderar på när det gäller anskaffning av en elbil svarade de som inte funderar på att skaffa en helt eldriven bil eller en laddhybrid (603 personer) och på de två andra frågorna svarade alla. LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning verkställdes av Kantar TNS 19-26.9.2019. Frågorna besvarades av 1 034 finländare i åldern 15-74 år. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka +/- 3,1 procentenheter.