Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Dessa bilar är finländarna beredda att överväga vid köp av bil

26.11.2019 - Turvallisuus

Även om antalet elbilar i Finland ökar så är finländarnas första alternativ vid bilköp en bensindriven bil. Många säger sig dock vara beredda att överväga en laddhybrid.

Enligt LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning skulle de flesta finländare i första hand välja en bil med bensinmotor (47 %) om de nu skulle köpa en bil. Många skulle även kunna tänka sig en laddhybrid (38 %). Färre än var femte finländare skulle överväga att köpa en dieselbil. En elbil är ett alternativ för 14 (en helt eldriven bil) – 17 (icke-laddbar hybridbil) procent. En dryg tiondel är intresserade av gasbil (12 %).

- Undersökningen visar klart att intresset för elbilar ökar. Att intresset för dieselbilar är relativt lågt är aningen överraskande eftersom de fortfarande utgör en stor del av bilparken i Finland. Intresset ger en fingervisning men det är en lång väg från att överväga köp till att fatta beslutet att köpa, säger utvecklingschef Henna Saarelainen vid LokalTapiola.

- Anmärkningsvärt är att antalet finländare som kunde tänka sig köpa gasbil är nästan lika många som finländarna som kunde tänka sig köpa en helt eldriven bil trots att gasbilen inte varit lika mycket framme i den offentliga diskussionen, säger Saarelainen.

Enligt undersökningen intresserar helt eldrivna bilar särskilt unga personer i åldrarna 25-44. Trots det är en bil med bensinmotor eller en laddhybrid ett mer sannolikt alternativ även för dem.

Enligt LokalTapiolas uppgifter var antalet registrerade bilar som drivs enbart av el cirka 4 100 i slutet av oktober. Antalet registrerade laddhybrider var över 21 500. Därtill var antalet registrerade icke-laddbara hybrider cirka 53 000. Det fanns cirka 2 500 registrerade gasbilar (helt gasdrivna). Om man inkluderar fordon som använder bensin som reservbränsle stiger antalet personbilar som drivs av gas till över 8 000. Antalet registrerade dieselbilar var 750 000 och registrerade bensinbilar 1 850 000. Antalet helt eldrivna bilar har nästan fördubblats varje år.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning verkställdes av Kantar TNS 19-26.9.2019. Frågorna besvarades av 1 034 finländare i åldrarna 15-74. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka +/- 3,1 procentenheter.