Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kör du i mörker med släckta bakljus – undvik dessa allmänna fel när du använder körljusen

11.11.2019 - Turvallisuus

Enligt trafikexperten är finländarna till och med för artiga när det gäller användningen av helljusen. Bilisterna vågar inte alltid använda helljusen, även om situationen skulle kräva det. Det är oroväckande att en del förare kör med släckta bakljus i mörker, eftersom de inte känner till körljusen på sin bil.

Det är mera riskfyllt att köra bil under den mörka årstiden, eftersom det är svårare för föraren att lägga märke till farliga situationer. Att använda helljusen på bilen korrekt är utöver körhastighet ett bra sätt att hantera risker för mörkerkörning. Bilisternas största kunskapsbrister vad gäller körljusen ansluter sig enligt Markus Nieminen till användningen av körljus för dagsbruk dvs. varselljus.

- Närapå alla bilister vet inte, vilka körljus som tänds, när man startar bilen. Ofta är det varselljusen som lyser i stället för körljusen, vilka normalt bara ska användas i bra dagsljus. Många vet inte att bilen är mörk bakåt när man kör med varselljus. Det lönar sig att lära sig lampbrytarens olika lägen genom att läsa bruksanvisningen eller vid behov fråga om råd av en märkesverkstad eller bilaffär, säger LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Säkerställ dig om synligheten i mörker - använd helljus

- Effektiv användning av körljus betyder kort sagt att helljusen ska användas så mycket som möjligt när du kör i mörker och på motsvarande sätt ska halvljusen användas så lite som möjligt. Det finns ändå utrymme för förbättring i allmän praxis och kunnande, säger Nieminen.

Enligt Nieminen kan man till exempel på motorvägen huvudsakligen köra med helljus, även om det finns mötande trafik. Den mötande trafiken på motorvägen är så långt åt sidan att det inte finns någon fara för bländning på en rak väg. Undantag från detta är vägavsnitt som svänger av åt höger, där helljusen kan orsaka bländning. Då ska man byta till halvljus om det finns mötande trafik.

Andra välkända situationer, som utanför tätorterna kräver användning av halvljus även i mörker, är upplysta vägavsnitt, mötande trafik på en dubbelfilig väg, omkörningssituationer och situationer där du hinner upp ett fordon som kör långsammare än du.

- Ofta är människor onödigt artiga i dessa situationer, dvs. man skulle kunna använda helljusen mer. Det skulle vara önskvärt att körljusen används mera effektivt för din egen säkerhet och bland annat för säkerheten för den lätta trafiken. Vid mötessituationer kan du igen tända helljusen redan lite före mötet. Vid omkörningar kan, den som kör om, byta till helljus redan i omkörningsfilen före man är sida vid sida med den som man kör om. På motsvarande sätt ska den som blir omkörd inte byta till halvljus före den som kör om har passerat, säger Nieminen.

I vissa nya bilar finns automatik för helljus vilket underlättar förarens arbete under körning i mörker. Även då kan en kunnig och omsorgsfull förare använda körljusen bättre än automatiken. En bil som är utrustad med ett modernt adaptivt strålkastarsystem som steglöst anpassar sig till olika körsituationer, är bättre än vad ens den bästa föraren kan uppnå med ett traditionellt halv- och helljussystem.

Starr kan finnas i bakgrunden till bländning

Ibland retar eller stör förstås starka körljus. Detta kan även bero på att föraren tittar på eller riktar blicken mot de mötande bilarna istället, för att bara fokusera på att titta på sitt eget vägavsnitt. Enligt Nieminen är det svårt att bedöma graden av bländning, eftersom det kan vara ganska individuellt om man blir bländad eller inte.

- Om det märkbart är svårt att se i skymning och ögonen bländas lätt kan det vara fråga om starr. Starr och ålderseende är vanliga ögonproblem, som framträder tydligare i skymning. Om du misstänker sådant, lönar det sig att utreda situationen med en ögonläkare, säger Nieminen.