Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mehiläinen har gett anbud på att köpa Pihlajalinna

5.11.2019 - Terveys

Mehiläinen har gett ett offentligt anbud på att köpa Pihlajalinna. Som ägare av Pihlajalinna har LokalTapiola förbundit sig till att godkänna köpeanbudet. LokalTapiola fortsätter som ägare i Mehiläinen med en andel på 20 %. Affären kräver att aktieägarna förhåller sig positivt till den samt myndigheternas godkännande.

Att främja en god hälsa bland försäkringskunderna och förebygga sjukdomar spelar en viktig roll i LokalTapiolas livstrygghetsstrategi. Med hjälp av nära samarbete med partners som LokalTapiola även är ägare i vill LokalTapiola säkerställa att privat- och företagskunderna har tillgång till ett omfattande nationellt hälsovårdsnätverk, snabb vård, digitala verktyg för att uppnå en god hälsa och tjänster som kompletterar försäkringarna, till exempel distansläkartjänsten HälsoHjälpen.

- Jag gror att en fusion mellan Pihlajalinna och Mehiläinen skulle främja våra kunder i och med att nätverket och utbudet av tjänster utvidgas och blir mångsidigare. På många orter ökar utbudet av tjänster och specialistläkare och öppettiderna blir längre, säger LokalTapiola-gruppens chefdirektör Erkki Moisander.

Själva köpeanbudet innebär inga större ändringar för LokalTapiolas kunder eftersom företagen fortsätter som skilda företag fram till att affären eventuellt blir av.

Finsk hälsovård är i ett brytningsskede

Vi lever i en tid av många förändringar då befolkningen åldras, antalet livsstilssjukdomar ökar och digitaliseringen breder ut sig vilket gör att den finska hälsovården är i ett brytningsskede.

- Inför dessa utmaningar räcker det inte med att satsa på gamla verksamhetsmodeller för att lösa problemen. Vi hoppas att beslutsfattarna inom hälsovården förhåller sig fördomsfritt till en reform och till att leta nya verksamhetsmodeller för preventiva åtgärder och ökad effektivitet. I LokalTapiola samarbetar vi nära med aktörer i både den offentliga och privata sektorn för att dessa mål ska kunna uppnås. Hälften av vår försäkringsersättningsvolym går till den privata sektorn och hälften till den offentliga sektorn, säger Moisander.

LokalTapiolas viktigaste samarbetspartners inom hälsovården är de största privata hälsovårdsföretagen, sjukhusen i den offentliga sektorn samt ett stort antal aktörer i den tredje sektorn som erbjuder rehabiliteringstjänster.

HälsoHjälpen hjälper dig varje dag