Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola fortsätter som Finlands enda skördeförsäkrare – ”vi utvecklar försäkringen ytterligare för att motsvara efterfrågan”

5.11.2019 - Ekonomi

Regnen sommaren 2017 och torkan sommaren 2018 orsakade omfattande skördeskador för hundratals odlare. Till skillnad från staten och övriga finländska försäkringsbolag, försäkrar LokalTapiola även i fortsättningen skador på spannmålsskördar.

Vi har nu haft två mycket dåliga år i rad vilket tär gårdarnas ekonomi och nerverna för många odlare. Skördeförsäkringen lanserades för tre år sedan och ifjol utvidgades den att även omfatta skador till följd av långvarigt regn.

Skördeförsäkringen har erbjudits sedan år 2016, när staten slutade med skördeskadeersättningar efter skördesäsongen 2015. Från och med denna höst är LokalTapiola enda aktören som erbjuder skördeförsäkringar. Konkurrenterna har lämnat leken av kostnadsskäl.

- LokalTapiolas försäkring kvarstår och den kommer också att utvecklas, eftersom det finns ett behov av försäkringen enligt både jordbrukarna och MTK. En del gårdar kan ha den uppfattningen att staten fortfarande ersätter skördeförluster. Så är det emellertid inte längre, även om jordbrukarna tack vare EU-stöden har ett visst skydd för sina inkomster. En privat försäkring behövs som ett komplement till riskhanteringen, säger LokalTapiolas affärsverksamhetsdirektör Petri Pitkänen.

En försäkring för både torka och regn

Försäkringen fås separat för olika sädesslag och med olika nivåer. Till exempel ersätter reducerad skyddsnivå beroende på den försäkrade skördenivån 2-4 euro per hektar för vårvete och den omfattande skyddsnivån ersätter 7-13 euro.

Med torka avses en period då mängden regn är ordentligt under långtidsgenomsnittet vilket resulterar i att sått eller planterat växtbestånd dör eller att normalt sådda frön inte kan gro och växtbeståndet inte kan gå i brodd.

- På basis av erfarenheterna från de två första åren med skördeförsäkringen och kundernas önskemål ansåg vi att det är viktigt att även erbjuda våra kunder skydd vid långvariga regn, berättar Petri Pitkänen.

Med långvarigt regn avses för sin del en nederbördsmängd under augusti eller september under försäkringens ansvarstid vilken överstiger den långvariga statistikförda nederbördsmängden med 160 procent eller mera. Nederbördsmängderna fastställs genom att jämföra Meteorologiska Institutets statistikförda nederbördsmängd under åren 1981-2010.

- Enbart överskridande av nederbördsmängden innebär ännu inte försäkringsersättning, utan regnet måste också orsaka skada på grödan eller förhindra att den skördas. Skador är till exempel axgroning eller att ax faller till marken. Skördearbetet anses förhindrat när åkern inte bär för maskiner.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera