Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Experterna listade trafikregler som nonchaleras i vardagen

23.9.2019 - Turvallisuus

Trafikregler iakttas i huvudsak bra, men i vissa situationer kan det kännas att trafikreglerna strider mot sunt förnuft. Vi frågade trafikexperterna vilka trafikregler som är oklara och vilka regler som vi nonchalerar i vardagen.

- I trafiken kan du ibland få en stark känsla av att ett agerande enligt reglerna strider mot sunt förnuft. Till exempel känns en liten överhastighet inte så farligt i alla situationer. Å andra sidan antar övriga medtrafikanter på goda grunder att hastighetsbegränsningarna iakttas, säger Trafikskyddets utbildningshandledare Toni Vuoristo.

Experterna som har uppföljningen av trafiken som sitt yrke betonar att de flesta förarna alltid försöker följa trafikreglerna och att trafiken i Finland som helhet löper bra.

- Att iaktta regler är en faktor som ökar säkerheten i trafiken för alla, när vi kan lita på att även andra följer reglerna, säger Sampsa Lindberg som svarar för utbildningen av bilskollärare hos bilskolan CAP.

- De flesta av oss agerar tidvis mot trafikreglerna och det är inte alltid avsiktligt. Trafiken löper dock som helhet smidigare, när man håller sig till reglerna, säger Markus Nieminen LokalTapiolas chefsspecialist inom trafiksäkerheten.

Enligt Vuoristo på Trafikskyddet är vägtrafiksystemet med sina trafikregler uppbyggt med tanke på de svagaste vägtrafikanterna. Han betonar att endast gemensamma på förhand bestämda spelregler möjliggör en trygg, smidig och förutseende trafik för alla parter.

Överhastighet är inte heller tillåten vid omkörningar

Enligt trafiksäkerhetsexperterna är omkörningssituationer, liten överhastighet, agerande på parkeringsområden och stadskörningens särdrag de vanligaste situationerna där trafikreglerna är mest oklara eller där man nonchalerar dem.

- De största riskerna tar man i omkörningssituationer på landsvägarna. Många har den uppfattningen att man får köra överhastighet i en omkörningssituation, men enligt trafikreglerna är det inte så. I en omkörningssituation kör man på övre gränsen av sina färdigheter och samtidigt kan man orsaka oväntade situationer även för andra förare, säger Markus Nieminen på LokalTapiola.

Vid omkörningssituationer ska man alltid överväga nyttan och riskerna med en omkörning. Risksituationer uppstår också när man kör om långsammare fordon, såsom lastbilar och mopeder.
- Av någon anledning provocerar särskilt mopedbilar och tunga fordon fram farliga omkörningar. Man kör ofta om mopedbilar i sådana situationer där föraren i motsvarande situation inte skulle köra om en långsammare personbil, säger Lindberg på CAP.

Stadskörning kräver noggrannhet

Hos bilskolorna vet man att stadstrafiken är särskilt krävande på grund av att man måste ge akt på mera saker och det finns ett större antal andra bilister och lätt trafik som oundvikligen orsakar oväntade situationer. I snabba situationer är det inte alltid fråga om uppsåtliga brott mot reglerna.

- I stadstrafiken prövas uppmärksamheten även för en erfaren förare. Väjningsreglerna för den lätta trafiken och cyklisterna väcker alltid diskussion. I bilskolorna ger vi alltid förarna rådet att i alla situationer fatta trygga beslut med tanke på den lätta trafiken utan att orsaka farosituationer för den övriga trafiken. En annan sak som ibland ger upphov till oklarheter är skyldigheten att ge en buss utrymme när den kör ut från en busshållplats till en väg där den högsta tillåtna hastigheten är högst 60 km/h, säger Lindberg.

Parkeringsplatser i tätorter är vanliga skadeplatser. Nästan hälften av alla trafikskador som kommer till försäkringsbolagens kännedom sker på parkeringsplatser. Läs mer: ”På parkeringsplatser inträffar mer än 100 kollisioner per dag – vem ersätter om bilen blir tillbucklad?

- Oklarheterna på parkeringsområden gäller ofta iakttagande av väjningsplikten, små skråmor, t.ex. att en dörr öppnas eller situationer, där den ena eller båda kört ut från en parkeringsruta till körbanan. Det enklaste sättet att undvika vanliga skador på parkeringsplatserna är att parkera bilen så att du kan köra framåt från parkeringsrutan. Då har du ändå väjningsplikt, men sikten till körbanan är bättre, säger Nieminen.

- Trafikreglerna är inte svåra och finländarna känner nog i huvudsak till dem ganska bra, men det är ibland svårt att ta andra i beaktande i trafiken. Även i trafiken måste man godkänna att vi är olika, avslutar Lindberg.

Fäst uppmärksamhet på detta i din vardag:

1) Uppmärksamhet. Koncentrera dig på körningen och övrig trafik. Enligt en internationell undersökning fyrdubblas risken för en trafikolycka om man använder mobiltelefon när man kör. Trötthet och alkohol försämrar båda din förmåga att köra och koncentrera dig.

2) Situationshastighet. Du är inte tvungen att köra den högsta tillåtna hastigheten. Beakta vädret och den övriga trafiken. Ett tillräckligt säkerhetsavstånd ger mer spelrum i överraskande situationer. Redan en liten överhastighet ökar risken och bromssträckan.

3) Omkörningssituationer. Bedöm behovet av omkörning och dess risker. I omkörningssituationer tas ofta onödiga risker och körs också med betydande överhastighet.