Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiolas DjurHjälpen hjälper nu överallt i Finland – veterinärbesök från egen soffa via appen

4.9.2019 - Säkerhet

Sällskapsdjuren är viktiga familjemedlemmar för finländarna och var tredje hushåll har ett eller flera sällskapsdjur som familjemedlemmar. När sällskapsdjuret blir sjukt eller råkar ut för en olycka, blir man bekymrad och behöver goda råd. Via LokalTapiolas applikation DjurHjälpen får kunden hjälp av en distansveterinär alla dagar i veckan.

Via applikationen DjurHjälpen är veterinärerna tillgängliga alla dagar i veckan klockan 7-23 utan tidsbokning. I tjänsten utreder veterinären ditt sällskapsdjurs hälsosituation och hänvisar djuret vid behov till fortsatt vård på LokalTapiolas samarbetspartners direktersättningsklinik eller -sjukhus. LokalTapiolas tjänst DjurHjälpen erbjuds av LähiVet och Omaeläinklinikka.

Distansveterinärtjänsten DjurHjälpen har ingen självrisk och kostnaderna för användningen av tjänsten avdras direkt från maximiersättningen i sällskapsdjurets försäkring och kunden behöver inte själv betala något separat.

- Våra kunder som har försäkrat sina sällskapsdjur får den nya tjänsten genast i sin användning genom att ladda ner mobilapplikationen DjurHjälpen. Redan nu har över 6 000 kunder laddat ner och tagit i bruk tjänsten och responsen har varit lysande. Kunderna är främst fascinerade av tjänstens smidighet, lätthet och den inbesparing som tjänsten medför. Av pilotfasens 1 300 fall kunde två av tre skötas per distans utan ett besök på en djurklinik, säger LokalTapiolas utvecklingsdirektör Harri Aho.

Efterfrågan på en förebyggande veterinärtjänst med låg tröskel är nu stor och med vår automatiserade distansvårdstjänst kan vi uppnå betydande inbesparingar i skadekostnaderna och i effektiviteten. Det är emellertid utmanande att kombinera en dejourerande veterinärs distansvårds- och klinikarbete. Enligt veterinär Eva Kaisti på LähiVet, som erbjuder DjurHjälpen, är lösningen en veterinärpool.

- Våra veterinärer är erfarna proffs, som under sitt skift ansvarar endast för DjurHjälpen. Därmed kan de erbjuda snabb och kvalitativ service åt LokalTapiolas djurförsäkringskunder, säger Kaisti, som själv skött kring 200 patientfall via chat och videosamtal.

- Arbetet är mycket givande och mottagandet har varit utmärkt. Kunderna tackar för råden och skickar hjärt-emojis och gulliga fotografier på sina husdjur, fortsätter Kaisti.

DjurHjälpens distansveterinär bedömer via en videokontakt sällskapsdjurets hälsoärende och hur brådskande vårdbehovet är samt ger råd i första hjälpen och hemvården. Vid behov hänvisas sällskapsdjuret till närmaste veterinär för fortsatta undersökningar och vård. Till exempel kräkningar, diarré, hud- och öronsymptom, sår, allergiska reaktioner, förgiftningstillstånd och olika olycksfall som är vanliga hos hundar och katter, är allmänna orsaker till ett veterinärbesök. Många av dessa fall skulle även kunna skötas per distans.

- De nya möjligheterna att undersöka och behandla sällskapsdjuren syns även som ökade veterinärkostnader. Finländarna använder årligen allt mera pengar för sina sällskapsdjurs hälsa och vård. Ändå försäkras endast ca 30 % av husdjuren i Finland, medan motsvarande siffra i Sverige är närmare 90 %. Inbesparingarna från distansveterinärtjänster minskar också på trycket att höja priset på djurförsäkringar från försäkringsbolagets sida, säger Aho.

Ladda ner applikationen DjurHjälpen här.

Bekanta dig med våra djurförsäkringar

En djurförsäkring garanterar att din hund, katt eller häst får bästa möjliga vård om den insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall. Försäkringen kan också ersätta skador som ett djur orsakar utomstående.

Läs mer och be om en offert