Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Livbolag januari-juni 2019 - Våra kunders förtroende för LokalTapiola Livförsäkringsbolagets produkter förstärks

20.8.2019 - Ekonomi

Finländarnas förtroende för LokalTapiola Livförsäkringsbolags produkter har förstärkts ytterligare. LokalTapiola Livförsäkringsbolagets marknadsandel i gruppensionsförsäkring har på fyra år ökat från 12 procent till 20 procent.

Tack vare förnyelsen hösten 2018 kan också gruppensionskunderna dra nytta av LokalTapiolas placeringskompetens och förmånerna för stora investerare. Kunderna har tagit emot förnyelsen väl och antalet kunder har fortsatt att öka år 2019.

LokalTapiola Livförsäkringsbolagets marknadsandel har ökat ytterligare även i risklivförsäkring och LokalTapiola Livförsäkringsbolag är ännu marknadsledaren inom risklivförsäkring i Finland.

Resultatet för LokalTapiola Livförsäkringsbolaget var god under januari-juni. Rörelsevinsten och det totala resultatet har ökat från fjolåret till följd av det bättre resultatet för ränterörelsen. Rörelsevinsten 107 (68 ) miljoner euro och totalresultatet 144 (35) miljoner euro.

Avkastningen på placeringar enligt gängse värden under slutet av andra kvartalet var 4,3 % dvs. 130 miljoner euro (1,2 % dvs. 35 miljoner euro). Riskrörelsens resultat var bra 16 (16) miljoner euro. Belastningsinkomsten och provisionsåterbäringarna ökade med 3 % och omkostnadsprocenten har utvecklats positivt.

Den totala premieinkomsten ökade med 3 procent till 243 miljoner euro (237).

LokalTapiola Livförsäkringsbolagets solvens och ekonomiska situation är starka. Livbolagets egna tillgångar är 1,8 faldiga jämfört med solvenskapitalkravet. Balansräkningen enligt gängse värden är 5,5 miljarder euro.


LokalTapiola Livbolagets verkställande direktör Minna Kohmos kommentarer:

Vi är mycket nöjda med att våra kunders förtroende till vårt bolags produkter har förstärkts ytterligare. Vår marknadsandel i gruppensionsförsäkringar har på fyra ökat med åtta procentenheter. Även i risklivförsäkringar har vår marknadsandel ökat och vi har behållit vår ställning som marknadsledare inom risklivförsäkringar. Redan över 20 000 finländare har tillägnat sig LokalTapiolas nya placeringstjänst som ger alla våra kunder förmånerna för en stor försäkringsbolagsinvesterare.

Välbefinnandetjänsterna i Smart livförsäkring som kombinerar ekonomiskt skydd och välbefinnande är nu en del av applikationen HälsoHjälpen och tjänsterna är därmed ännu bättre tillgängliga för våra kunder. Även tjänsterna för våra sparkunder har utvecklats. Det har blivit lättare att göra tilläggsplaceringar på nätet. Inom gruppensionsförsäkring satsar vi därtill på att ytterligare underlätta användningen av digitala tjänster.

Våra kunders vilja att sköta ärenden digitalt ökar ständigt. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra digitala tjänster år 2019 för att förbättra kundupplevelsen. Vårt mål är att vara en föregångare i kundupplevelsen inom personförsäkringen.