Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livstrygghetsbevarare hjälper skolelever att korsa vägen tryggt – vi bilister har ansvar för en trygg skyddsväg

8.8.2019 - Säkerhet

LokalTapiolas trafiksäkerhetsgärning år 2019 vänder blickarna mot skyddsvägarna; när skolorna börjar fortsätter kampanjen En trygg skyddsväg som påbörjades i början av året. Med i kampanjen är LokalTapiola regionbolagen och hundratals skolor runtom i Finland.

Under kampanjen 8.8-15.8. finns LokalTapiolas personal och regionbolagens samarbetspartners vid skyddsvägar och farliga korsningar i närheten av skolorna och hjälper skoleleverna att korsa vägen tryggt. Några regionbolag har redan tidigare ordnat motsvarande skyddsvägskampanjer. Nu förverkligas en landsomfattande kampanj runtom i Finland.

- Som ett livstrygghetsbolag vill vi lyfta fram olika sätt som gör det tryggare att röra sig i trafiken och minskar antalet olyckor. Detta år koncentrerar vi oss särskilt på säkerheten på skyddsvägarna. Skyddsvägskampanjen startade i början av året och genom den vill vi påminna bilisterna om deras ansvar för tryggare skyddsvägar, säger LokalTapiolas projektdirektör Hanna-Leena Jauho.

På LokalTapiola Lännens område som finns i södra Satakunta deltar sammanlagt 18 stycken skolor. Bland livstrygghetsbevararna finns cirka 80 frivilliga som består av både regionbolagets egen personal och folk från samarbetspartnerna.

- Av samarbetsidrottsföreningarna deltar bland annat Rauman Lukko, LP Vampula Huittinen och Fera från Raumo i kampanjen. Nästan alla samarbetsföreningar som vi utmanade kom med. Samarbete kan inte göras ensamt, säger LokalTapiola Lännens marknadsföringsdirektör Esa Nummi.

I Raumo börjar de flesta skolorna måndagen den 12 augusti, men i t.ex. Euraåminne redan nu torsdagen den 8 augusti. Skolorna börjar runt kl. 9 och därför är livstrygghetsbevakarna på plats och tryggar skyddsvägarna under tiden 08.30-09.30.

- Från Lukko kom ett meddelande om att tidtabellen passar dem bra, eftersom träningarna börjar klockan tio, skrattar Nummi.

- Främsta skälet för att utmana samarbetsföreningarna att delta i denna kampanj har varit viljan att bära samhällsansvar. Var och en av oss har varit elev i första klassen. Vi vill vara en aktiv del av det lokala samhället och förebygga farosituationer i mån av möjlighet, säger Nummi.