Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Finländaren tar det säkra före det osäkra och sparar till barnet på ett konto - det finns dock lönsammare alternativ

27.8.2019 - Talous

I LokalTapiolas enkät svarade över hälften av föräldrarna att de sparar till sina ättlingar. Ett konto som ger en knapp avkastning är ofta en parkeringsplats för besparingar. LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro säger att en lång spartid talar för kontrollerad risktagning.

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra sparar hälften av föräldrarna till sina ättlingar. Lite fler pappor än mammor säger att de sparar till sitt barn eller sina barn. Skillnaderna mellan kvinnor och män var dock små.

Däremot har inkomstskillnaderna betydelse för sparandet till barnen. Av de föräldrar som förtjänar minst 50 000 euro per år sade till och med 66 procent att de sparar till sina barn medan mindre än hälften av de föräldrar som förtjänar högst 35 000 per år sparar till sina barn. Ju lägre inkomsterna är desto mindre är också antalet föräldrar som sparar till sina barn.

Speciellt unga, högst 34 år gamla föräldrar, har anammat sparandets betydelse väl. Till och med 68 procent av dem säger att de sparar till sina barn.

- Livets stigar och fallgropar påverkar avsevärt också sparandet till barnen. Till exempel säger 56 procent av dem som är gifta eller sambo att de sparar till sina barn medan andelen för frånskilda och de som lever i hemskillnad sjunker till 32 procent, berättar LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

Barnens besparingar ligger på konto

Konto är sparalternativet nummer ett för finländarna. En klar majoritet (53 procent) av de föräldrar som svarade på enkäten säger att de överför pengar till barnets bankkonto.

Finländarna tar hellre det säkra före det osäkra och gynnar bankkonto där tillgångarna är i säkert förvar och snabbt kan tas i bruk. Däremot är avkastningen som kontot ger svag.

Av dem som svarade på enkäten sade lite fler än var femte att de sparar minst en del av barnbidraget på ett konto. 17 procent sade att de sparar i en placeringsförsäkring och 16 procent sparar i en fond. Bara mindre än var tionde sade att de köper aktier till sina ättlingar.

- Till barnen sparar man extra försiktigt, det är tydligt att man inte vill spekulera med dessa pengar på marknaderna, där det också är möjligt att förlora dem, säger Nummiaro.

- På basis av enkäten påverkar föräldrarnas ekonomiska situation även risk- och avkastningsnivån för besparingarna som är avsedda för barn. De som förtjänar mycket litar mest på aktieplaceringar medan de som måste pruta på sina uppköp i huvudsak litar på att spara på konto. Familjer mellan dessa båda grupper använder gärna utöver konto även fonder och placeringsförsäkringar dvs. placeringsprodukter med hjälp av vilka risknivån lätt och väldiversifierat kan höjas.

Nummiaro räknar att en hundring som varje månad sätts in på ett konto med nollränta insamlar 12 000 euro på tio år. Problemet är att inflationen naggar pengarnas värde.

- När du idag lägger 100 euro åt sidan och i morgon fyller en kundkorg på 100 euro, får du för pengarna det du tänkte dig. Men om du för tio år sedan satte 100 euro åt sidan och priset på samma kundkorg har stigit med två procent per år, räcker pengarna inte längre till för att köpa samma kundkorg, utan du får bara 82 procent av korgen. Inflationen har ätit upp resten dvs. 18 procent av kundkorgen. Därför är det viktigt att insamla avkastning på besparingarna.

Däremot insamlar en månatlig placering på 100 euro som placerats i ett placeringsobjekt, som ger en årlig avkastning på fyra procent, lite under 15 000 euro på tio år.

- En årlig avkastning på fyra procent vänder exemplet ovan upp och ner. Med 100 euro som lagts åt sidan för tio år sedan skulle man få en kundkorg som är 21 procent större än den ursprungliga korgen. Detta kallas realavkastning dvs. avkastning som överstiger inflationen. Men insamling av realavkastning förutsätter att man placerar i riskfyllda placeringsobjekt vars värde tidvis fluktuerar, säger Nummiaro.

- När man sparar till barnen är placeringstiden lång. Kontrollerad risktagning lönar sig definitivt eftersom tiden hinner jämna ut de överraskande topparna och plågsamma dalarna på marknaderna. Kontrollerad risk fås lättast genom en fond som diversifierats i flera placeringsobjekt och genom ett regelbundet månatligt sparande. Också tidsmässig diversifiering ökar nyttan.

Beakta detta när du sparar till barn

Merparten av föräldrarna som svarade på LokalTapiolas Vardagsgranskning sade att de ska börja spara först efter att barnet fötts. Spartiden är dock lång för de flesta, barnet får tillgångarna till exempel när han/hon fyller 18 år eller flyttar till ett eget hem.

Att spara i en fond, placeringsförsäkring eller att öppna ett värdeandelskonto för barnet kräver godkännande av båda föräldrarna. Till exempel när det gäller att spara i fonder är det bra att antingen befullmäktiga båda eller den ena av föräldrarna att sköta fonden och då kan de självständigt följa upp besparingarnas utveckling och vidta åtgärder. Du kan fråga mera om LokalTapiolas fonder och fondsparande i kundtjänsten för fonder och sparande (telefonnummer 09 453 8500). Läs mer här.

LokalTapiola regionbolagen hjälper i sparande i placeringsförsäkring. Du kan läsa mer här.

Om föräldrarna vill ha placeringsrådgivning om barnens besparingar, görs en sparkartläggning för spararen. Om vårdnadshavaren vet placeringsobjektet när det gäller fonder och inte behöver rådgivning, behövs ingen kartläggning. När man sparar i specialplaceringsfonder görs kartläggningen alltid och därtill krävs ett tillstånd av magistraten.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning verkställdes av Kantar TNS 17.-23.5.2019. För enkäten intervjuades 1 050 finländare i åldern 15-74 år. Felmarginalen för undersökningsresultaten är +/- 3,1 procentenheter. På frågan som gäller sparande till barn svarade 216 personer.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera