Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

ESG påverkar finska placerares beslut – LokalTapiola gör det lättare för ansvarsfulla placerare att välja

8.10.2019 - Ekonomi

Enligt en enkät anser hälften av de finska placerarna att ESG, dvs. faktorer som gäller miljö, socialt ansvar och förvaltningssed, är ett viktigt valkriterium när de fattar placeringsbeslut. LokalTapiola Kapitalförvaltning gör det lättare för placerarna att välja genom att utvidga rapporteringen och kommunikationen om ESG.

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt anser en stor del av finska privata placerare att ESG är en viktig faktor när de fattar placeringsbeslut.

Av de 801 finska placerare som svarade på enkäten sade 52 procent att de väljer enskilda placeringsobjekt eller kapitalförvaltaren utgående från ESG eller så är ESG ett kriterium som de beaktar när de väljer objekt.

- ESG intresserar en stor del av de finska placerarna. Att leta efter information och jämföra kan dock vara svårt, säger direktör Outi Kalpio som ansvarar för ESG vid LokalTapiola Kapitalförvaltning.

Cirka en femtedel av de som svarat på enkäten sade att ESG inte påverkar deras placeringsbeslut. En tredjedel kunde inte svara på om ESG påverkar placeringsbesluten.

De som anser att ESG är viktigt sade att särskilt verksamhet vars mål är en hållbar utveckling, att dämpa klimatförändringen och att öka återvinningen påverkar deras placeringsbeslut mest. Även bra arbetsförhållanden samt verksamhet som förbättrar hälsan och välbefinnandet påverkade placeringsbesluten.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS. Enkäten gjordes 8-14.2.2019 och besvarades av sammanlagt 1 037 personer i åldrarna 15-74. Enkätens felmarginal är +/- 3,1 procentenheter.

LokalTapiola förbättrar rapporteringen och ger fonderna nya namn

LokalTapiola Kapitalförvaltning har redan i över ett årtionde satsat på och utvecklat ESG och vill nu erbjuda kunderna en ännu bättre ESG-rapportering och -kommunikation.

-Vi berättar öppet om våra ESG-principer och -processer för olika fonder. Vi rapporterar även så öppet som möjligt om hur ESG förverkligas och vad gäller aktiefonderna så publicerar vi till exempel uppgifter om ansvarsfördelning och koldioxidavtryck vid sidan av branschfördelningen. Det här gör det lättare för placerarna att jämföra fonderna och bedöma hur lämpliga de är som placeringsobjekt, säger Outi Kalpio.

- Vi ändrar nu namnet på fonderna så att de bättre beskriver vårt sätt att fungera. ESG har varit en del av våra placeringsprocesser i över ett årtionde. De nya namnen ger kunderna en bättre bild av vårt sätt att fungera och våra värden.

Till en början får 15 LokalTapiola-fonder ett nytt namn. Termen ESG ingår nu i namnet på fonderna. Fonden LokalTapiola Välfärd ändrar till exempel namn till LokalTapiola ESG Välfärd.

I första skedet ändras namnet på de fonder i vilka ESG, dvs. miljö, socialt ansvar och förvaltningssed, spelar en stor roll vad gäller placeringsprocessen.

I placeringspolicyn för dessa fonder sägs även att ESG beaktas i placeringsprocessen i enlighet med LokalTapiolas ESG-principer. Ändringarna i placeringspolicyn påverkar inte fondernas riskprofiler.

- De nya namnen beskriver bättre vårt sätt att fungera och hjälper kunder som är intresserade av ESG att hitta lämpliga produkter och tjänsteleverantörer. De nya namnen börjar användas 8.11.2019 i samband med att de uppdaterade stadgarna för fonderna träder i kraft, säger Kalpio.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera