Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hur spara ihop pengar för bröllop? En kortsiktig sparare sparar på konto, en livstidssparare har flera alternativ

20.6.2019 - Talous

Det finns många sätt att spara och samla ihop tiotusen euro till en bröllopsbudget. Ju kortare spartiden är desto mer måste spararen dra åt svångremmen, påminner LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

Var får jag pengar till bröllopet? Att täcka bröllopskostnader på tusentals euro kräver förutseende av de flesta bröllopspar. Man ska börja spara i tid.

Förmögenheten insamlas genom att spara dvs. att utgifterna är lägre än inkomsterna. Skillnaden kan man stoppa undan för att förverkliga sitt drömbröllop. Om spartiden är lång, kan du spara i ett placeringsobjekt med högre avkastning än kontosparande.

LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro påminner oss om att kortsiktigt sparande har färre sparalternativ. Om bröllopsbudgeten ska samlas ihop under ett år, finns det i praktiken bara ett alternativ, dvs. det gäller att dra åt svångremmen och minska de dagliga utgifterna och på så sätt spara ihop till bröllopet.

- På kort sikt har budgeteringen av din ekonomi en viktig roll. Det gäller att pruta på utgifterna, men med tillräcklig planering och genom att noggrant följa planen, samlas beloppet ihop i jämn takt. Framtunghet kan dock vara ett vettigare alternativ, eftersom en bröllopsbudget kan leva och det kan dyka upp överraskande utgifter under spartiden, säger Nummiaro.

- Kontosparande är ett klart alternativ med ett års sparhorisont. Man kan även placera i fonder med liten risk, men avkastningens inverkan på totalbesparingen är liten. Det finns även risk för mindre placeringsförluster om bröllopet infaller när marknaden är i bottenläge.

Livstidsspararen klarar sig med ett mindre sparbelopp
För en långsiktig sparare finns det flera möjligheter att öka besparingarna på önskat sätt. För en livstidssparare kommer avkastningen på placeringsobjektet med i bilden. Det ökar för sin del sparbeloppet och den som sparar kan spara ett mindre belopp per gång.

Den långsiktiga spararen måste dock komma ihåg sparandets tre hörnstenar: långsiktighet, regelbundenhet och diversifiering. Med en sparplan som bygger på dessa har man möjlighet att uppnå önskat resultat.

Enligt Nummiaros uträkningar skulle en månatlig placering på 83 euro i ett placeringsobjekt med en årlig avkastning på sex procent inbringa ett sparbelopp på 13 000 euro inom 10 år. Ett avkastningsmål på sex procent betyder att placeringarna tydligt ska koncentreras på aktier.

Fyra skäl att välja livstidsspararens roll

  • Avkastningen skyddar. Den intjänade avkastningen är ett skydd för en svällande bröllopsbudget eller fungerar som buffert för överraskande utgifter. Avkastningen som intjänas motsvarar framtungheten för en kortsiktig sparare.
  • Besparingar för olika ändamål. Livstidsspararen kan använda en del av sparmedlen för drömbudgeten, men sedan fortsätta att regelbundet spara till exempel för pensionsåldern.
  • Nyttan med ränta på ränta. En plötslig dröm kostar mer än en planerad dröm, för vid en plötslig dröm blir inte placeringsavkastningen ordentligt utnyttjad och besparingarna nollas när du förverkligar drömmen och det regelbundna sparandet blir inte nödvändigtvis en vardagsrutin. När man sparar för plötsliga drömmar kan man inte dra nytta av avkastningen dvs. ränta på ränta effekten.
  • ”Spara för goda tider”. Det lönar sig att göra sparandet till en livsstil, där man även kan förverkliga sina drömmar.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.