Motorcyklistens minneslista för våren – kolla de här sakerna!

9.5.2019 - Säkerhet

Moottoripyörä

När vårsolen värmer både luften och vägarna, inleds körsäsongen för motorcyklisterna. När motorcykeln tas i bruk är det viktigt att uppdatera bland annat försäkringar, mc:ns skick, utrustning och den egna körskickligheten.

Enligt Trafikskyddets statistik har motorcykelbeståndet i Finland ökat stadigt sedan 1970. Under de två första årtiondena var tillväxten måttlig, men efter mitten av 1990-talet har tillväxten varit kraftig. Efter lågkonjunkturen 2010-2015 har motorcykelhandeln visat tecken på återhämtning när konsumenternas köpkraft har förbättras. Även de låga räntorna påverkar antalet köpta motorcyklar. Många av de 274 000 motorcyklarna som i början av 2019 fanns i register, är ändå gamla.

LokalTapiolas specialist Matti Arvo, som även själv är motorcyklist, uppmanar oss att ta följande saker i beaktande när vi tar motorcykeln i bruk efter vintern:

1. Påställning och försäkring

Om du har avställt eller avregistrerat din motorcykel för vintern, ska du sköta om påställningen av motorcykeln och se till att den obligatoriska trafikförsäkringen är i skick. Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring.

Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått när fordonet använts i trafik och egendomsskador som orsakats utomstående. Den gäller utöver i Finland även i EES-länderna och i länderna utanför EES som ingått Gröna kort-avtal.

Den frivilliga kaskoförsäkringen ersätter för sin del skador som orsakats den egna motorcykeln, såsom kollisions- eller stöldskador. Du kan läsa mer om våra motorcykelförsäkringar här.

2. Motorcykelns skick (höst-/vårservice)

 • Kontrollera motorcykeldäckens slityta, lufttryck och ålder.
  Däckens ålder påverkar däckens hårdhet och därigenom greppet.
 • Kolla att lamporna och blinkers fungerar.
 • Kontrollera bromsarnas (fram och bak) vätskenivåer samt friktionsytor.
 • Se till att det finns tillräckligt med och användbart bränsle och smörjmedel samt kylarvätska i mc:n.
 • Säkerställ dig om att kylsystemet fungerar.
 • Kontrollera kedjans skick och spändhet. Går kedjan av förloras lätt kontrollen över mc:n. Då finns det risk för person- och egendomsskador.
 • Säkerställ dig om manöverdonens fästningar och funktion.
 • Kontrollera fjädringens skick och funktion.
 • Säkerställ dig till slut om hela mc:ns allmänna skick och trafikduglighet.

3. Förarens (och passagerarens) ändamålsenliga kör- och skyddsutrustning

 • Lämplig kördräkt med bra rörlighet och tillräckligt skydd
 • Lämpliga handskar med bra rörlighet och tillräckligt skydd
 • Rejäla skor med lämplighet och skydd enligt ovan
 • Beakta hjälmvisirets skick, hjälmens lämplighet och hjälmens övriga skick
 • Använd vid behov extra skydd utöver kördräkten (t.ex. ryggpansar, knäskydd osv.)
 • En motorcykelväst t.ex. en mc-reflexväst för ökad synlighet i trafiken

4. Förarens körskick, körkänsla och observationsförmåga

 • Vänj dig vid att hantera mc:n och manöverdonen speciellt då du har en ny motorcykel, men också när det är länge sedan senaste körning.
 • Beakta andra fordon och personer i trafiken. Även om du själv är en van förare, observerar alla andra i trafiken nödvändigtvis inte en motorcyklist.

- Vid motorcykelåkning ska man, i början av säsongen och under hela säsongen, särskilt beakta vägförhållanden, såsom till exempel vägarnas skick (speciellt beläggningskador såsom tjälskador och spår) och sanden som blivit kvar efter issandningen, särskilt i korsningsområden och rondeller, säger Arvo.

- Djur som kommer upp på körbanan är ännu farligare för motorcyklister än för bilister, så vid körning är det bra att noggrant iaktta körbanans omgivning utöver den övriga trafiken. Det är viktigt att generellt behålla fattningen och säkerhetsavståndet i trafikbeteendet. Det är skäl att hålla situationshastigheterna måttliga både när man kör motorcykel och bil.