Snart byter vi till sommardäck – dessa åtgärder uteblir ofta i samband med däckbyte

26.3.2019 - Säkerhet

April närmar sig och det blir varmare. Många bilister planerar därför att byta till sommardäck innan alla andra gör det, för att undvika rusning. LokalTapiolas expert hoppas bilisterna ännu förmår sig vänta, eftersom väderförhållandena speciellt i norr ännu kräver vinterdäck. Även i söder kan väderförhållandena svänga efter vilken tid på dygnet det är.

Enligt lag ska man byta till sommardäck före slutet av mars, men man får köra med vinterdäck tills måndagen efter påskmåndagen, eller så länge vädret kräver. De viktigaste kriterierna för däckbyte är föret och de omständigheter man själv kör i. Man får i princip köra med friktionsdäck även på sommaren, men vid regn och på varm asfalt klarar sig inte friktionsdäcken mot sommardäcken.

- Före däckbytet ska du kontrollera däckens skick och mönsterdjup och efter bytet ska du kontrollera att bultarna är tillräckligt åtdragna. Om du byter däcken själv, lönar det sig att efterdra däcken efter några resor. Efter däckbyte och några körningar är det viktigt att göra några efterkontroller, så att det är säkert att köra, säger LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Enligt enkäten Vardagsekonomin som LokalTapiola lät göra ifjol glömmer många finländare att efterdra bultarna. Hela 29 procent av dem som svarade, berättade att åtdragningen ibland har glömts eller att man aldrig har gjort den.

- Speciellt med aluminiumfälgar kan det gå så att bultarna blir lösare efter att man kört några gånger. Detta kan bland annat bero på att det har funnits smuts mellan fälgen och hjulnavet eller att det har funnits smuts i bultgängorna, så att de inte har dragits åt normalt vid första åtdragningen, säger Nieminen.

Unga kommer bättre än andra ihåg att dra åt bultarna. Av personer under 25 år gör 72 procent det alltid. Personer i åldern 25-34 år glömmer däremot saken oftare än genomsnittet.

Kontrollera däcktrycket regelbundet

Mätning av däcktryck är en annan kontroll som det är skäl att göra efter däckbytet. Man ska regelbundet kontrollera däckens lufttryck med en lufttrycksmätare.

- En omsorgsfull förare kontrollerar däcktrycket med en månads mellanrum. Är däcken nya räcker det i allmänhet med att kontrollera med ett par månaders mellanrum. Om temperaturen växlar fram och tillbaka leder detta till att däcktrycket inte bibehålls helt enligt inställningen vid däckbytet.

Enligt Nieminen lägger många för säkerhets skull 0,2 bar övertryck jämfört med rekommendationen. Denna tumregel fungerar oftast bra för de flesta bilar eftersom ett litet övertryck inte är farligt. Däremot ökar ett undertryck friktionen, däcken blir varmare under körningen och däcken slits.

Män är mera omsorgsfulla än kvinnor att kontrollera

Största delen av finländarna (58 procent) mäter däckens lufttryck minst en gång i halvåret. Men så många som 26 procent berättar att de aldrig eller nästan aldrig kontrollerar lufttrycket. Det fanns stora skillnader mellan männen och kvinnorna vad gäller mätningen av lufttrycket. Hälften av männen kontrollerar lufttrycket minst med 2-3 månaders mellanrum, medan kvinnorna gör det bara var femte månad.

- Orsaken är antingen lathet, likgiltighet eller att man inte kan använda en lufttrycksmätare för däck eller att man inte vågar vidta en åtgärd som man är osäker om. Det lönar sig att vara modig och be om hjälp. På en servicestation finns det nog alltid någon erfaren bilist som kan visa hur man gör, uppmanar Nieminen.

Resultaten framkom av enkäten Vardagsekonomin som LokalTapiola beställt. Undersökningen verkställdes av TNS Kantar 2-8.3.2018. Frågorna besvarades av 1 006 finländare som representerade den finska befolkningen i åldrarna 15–74 år.

Bilistens kontrollista – gör detta regelbundet

  1. Följ upp däckens slitage. Slits däcket jämnt på hela slitytan eller slits det mera bara på ena kanten? Vid behov ska hjulens inställningsvinklar justeras på en bilverkstad.
  2. Kontrollera lufttrycket regelbundet minst med ett par månaders mellanrum med en lufttrycksmätare.
  3. Vet du hur gamla dina däck är? På däckets sida hittar du tillverkningsåret och månaden. Om däcken börjar vara 10 år gamla är de knappast längre säkra för att användas i den dagliga trafiken.