Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Undersökning: Finländarna vill diskutera hälsovård under valet

12.3.2019 - Hälsa

Enligt undersökningen Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt anser hälften av finländarna att hälsovård är det viktigaste temat under riksdagsvalet. Regeringen föll, vilket kan öka oron kring hälsovården.

Osäkerheten om hur det går med social- och hälsovårdsreformen, som ledde till att regeringen föll förra fredagen, gör finländarna fundersamma inför riksdagsvalet. Över hälften av finländarna (52 %) önskar att hälsovården debatteras före valet. Utöver dessa är klimatförändringen, utbildningen och invandringen teman som intresserar väljarna.

- Det är naturligt att hälsovården väcker diskussion inför valet. Många olika sammansättningar har arbetat med social- och hälsovårdsreformen under flera års tid utan att få en reform till stånd. Särskilt finländare som bor i glesbygden är nu oroliga för hur det går med tillgången till hälsovårdstjänster, säger LokalTapiolas utvecklingsdirektör Harri Aho.

Oron kring hälsovårdstjänsternas tillgänglighet märks även i försäkringsbolagen. Särskilt finländare som bor i glesbygden är med skäl oroliga för om de i fortsättningen får behövlig vård tillräckligt snabbt.

- Finländarna vill att man säkert ska få vård när det behövs. Därtill har särskilt de som bor långt från social-och hälsovårdscenter hittat fördelarna med distansläkartjänster. Läkarna vid LokalTapiolas tjänst HälsoHjälpen kan på distans sköta rentav 70 % fallen. Det är modern hälsovård, säger Aho.

Livstrygghetsbolaget LokalTapiolas mål är att öka kundernas livstrygghet. Vad gäller hälsovård så betyder det att en stark offentlig sektor kompletteras av en högklassig och tillgänglig privat sektor. En hälsoförsäkring gör det möjligt för kunden att snabbt få behövlig vård.

Förebyggande verksamhet och livstrygghet åt kunderna

- Valfrihet uppstår av att patienten kan välja mellan olika alternativ. LokalTapiola samarbetar med både den offentliga och privata sektorn. Båda behövs och därmed utvecklade vi i samarbete med kunderna en ny typ av hälsoförsäkring som man kan teckna utan hälsodeklaration och som inte har någon övre åldersgräns. Försäkringen är starkt förknippad med applikationen HälsoHjälpen via vilken kunden får kontakt med en läkare eller sjukskötare dygnet runt oberoende av var i Finland kunden bor, och via vilken kunden även får tid till ett läkarbesök på en mottagning vid behov, säger Aho.

LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS 8-14.2.2019. Enkäten besvarades av 1 037 personer. Intresset för olika teman varierade bland annat beroende på respondenternas kön.

Kvinnorna önskar till exempel debatt om hälsovård, utkomst och utbildning samt småbarnspedagogik. Männen nämnde oftare än kvinnorna bland annat försvar, balans i den offentliga ekonomin samt trafik och rörlighet.

- Undersökningen gjordes före Sipiläs regering föll. Om samma fråga ställdes nu skulle säkert ännu fler vara oroliga för hälsovården och dess tillgänglighet. Vi är beredda att dämpa den oron genom att satsa starkt på förebyggande tjänster och erbjuda livstrygghetslösningar, säger Aho.

HälsoHjälpen hjälper dig varje dag