Olycksfallen under vintersemesterperioden syns i försäkringsbolagets ersättningstjänster

15.2.2019 - Terveys

LähiTapiola LokalTapiola

Skolornas vintersemestrar börjar nästa vecka i södra Finland och fortsätter i övriga Finland under de närmaste veckorna. Det inträffar olycksfall i backarna, på isen och under skidturerna och detta märks också i LokalTapiolas ersättningstjänster där antalet kontakter som gäller olycksfall ökar under vintersemesterperioden.

- Vintersemesterperioden är en av de livligaste tidpunkterna i ersättningstjänsterna. Finländarna är aktiva vinteridrottare och mest olycksfall inträffar under vintersemesterperioden. Antalet skador som gäller privat olycksfalls- och resenärersättningarna ökar klart och kunderna kontaktar oss mycket, berättar tjänstechef Heidi-Maria Hänninen på LokalTapiolas ersättningstjänster.

Enligt Hänninen är det till exempel mycket vanligt att man skadar sig i slalombacken under vintersemesterperioden. Det sker även olika skador inom skidåkning och skridskoåkning. De vanligaste skadorna orsakas av olika fallsituationer.

De vanligaste olycksfallsskadorna är fall, att man stöter ihop eller tappar balansen. Försträckningar och bristningar, olika frakturer i extremiteter samt skador i huvudområdet är vanliga. Skador i övre extremiteterna speciellt handledsskador eller frakturer som uppstår när man faller är också allmänna. Sådana uppstår i både slalombackarna och skidspåren. Under vintersemesterperioden är skador i de nedre extremiteterna speciellt vrist- och knäskador vanliga. Därtill sker det mycket skador i huvudområdet vid fallolyckor men de är ändå oftast lindriga.

- Många försträckningar kunde undvikas om man före idrottsprestationen skulle värma upp sig ordentligt. Det är aldrig bra att börja idrotta utan uppvärmning. Efter en paus är det skäl att börja åka slalom och andra grenar med förnuft och inom gränserna för de egna kunskaperna. Alltför svåra slalombackar och alkohol ökar risken för olycksfall, konstaterar Hänninen.

En resa som annullerats på grund av sjukdom kan ersättas

Enligt Hänninen reser finländare mycket under vintersemesterperioden både i Finland och utomlands. Man uppskattar att vi ännu har den livligaste influensaperioden framför oss.

- Influensaperioden infaller under vintersemesterperioden i Finland och därför blir också många resor annullerade under denna tid. Reseförsäkringen ersätter kostnader för annullering av resa ifall den försäkrade eller dennes nära anhörig insjuknar plötsligt och oförutsett. Även allvarliga olycksfall och en nära anhörigs död är orsaker som ersätts som annullering av resa. Vi ersätter annulleringskostnader till den delen som researrangören inte i första hand ansvarar för dem, berättar Hänninen.

Hänninen påminner att man inte heller ska idrotta när man är sjuk eftersom olycksfallsrisken och risken för allvarliga följdsjukdomar ökar till exempel om man har feber.

Reseförsäkring som hjälp även på inrikesresor

Resenärförsäkringen gäller även under inrikesresor och vårdkostnaderna som uppstått i Finland ersätts enligt försäkringsvillkoren.

- I Finland gäller försäkringen på resmål som är över 50 kilometer från hemmet eller fritidsbostaden. Våra försäkrade inrikesresenärer har tillgång till den ypperliga distansläkartjänsten HälsoHjälpen. I tjänsten får du hälsoråd och distansläkartjänster som är en behändig hjälp på resan och speciellt om avståndet till närmaste vårdinrättning är långt såsom det ofta är i norr, påminner Hänninen.

Gör så här vid olycksfall:

1. Vid allvarliga skador ring alltid 112. Sådana skador är huvudskador och medvetslöshet, svåra andningsbesvär samt tydliga dislokationer i extremiteterna.
2. Meddela alltid någon var du idrottar om du är ensam. Ha gärna med din mobiltelefon om du rör dig ensam eller även i grupp i områden med lite trafik.
3. Förhindra köldskador. Lämna inte att ligga i snön om du skadas.
4. Vid skador i extremiteterna dvs. vid hand- och fotskador håller man den skadade extremiteten så orörlig som möjligt, i mån av möjlighet i upphöjt läge och stöder med ett förband. Du kan vid behov till exempel använda halsduken för detta ändamål. Du kan också ha något kallt på skadestället som eftervård, men is eller snö ska inte läggas direkt på huden.
5. Som kund i LokalTapiola kan du i hälsoärenden kontakta distansläkartjänsten HälsoHjälpen.
I tjänsten HälsoHjälpen som är avsedd för LokalTapiolas hälso-, sjukkostnads- olycksfalls- eller reseförsäkringskunder betjänar Mehiläinens sjukskötare och läkare kunder på distans dagligen kl. 7-23 via en mobilapplikation. Mobilapplikationen för tjänsten HälsoHjälpen kan du avgiftsfritt ladda ner för iOS från App Store och för Android från Google Play.

TerveysHelppi apunasi joka päivä

TerveysHelpistä saat nopeasti ja helposti vastauksia terveyshuoliisi.
Etälääkäripalvelut ovat aina ulottuvillasi, kun terveydenhuollon ammattilaiset
ovat chatin tai puhelinsoiton päässä.