Arbetsoförmåga tar mer än en tredjedel av inkomsterna - såhär kan du förhindra inkomstminskningen

29.1.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Att bli arbetsoförmögen innebär också en betydande inkomstminskning. Av dagens 65-åringar avgår till och med var femte med invalidpension före den egentliga pensionsåldern. Direktör Pasi Laaksonen på LokalTapiola Livförsäkringsbolag säger att många glömmer att personligen förbereda sig på den inkomstminskning som arbetsoförmågan medför.

Hur skulle du klara dig om du blev arbetsoförmögen och måste avgå med invalidpension? I Finland avgår nästan 20 000 personer med invalidpension varje år. Arbetsoförmågan skär inkomstnivån betydligt. Enligt Pensionsskyddscentralen var medelpensionen drygt 1 600 euro i månaden för dem som gick i invalidpension år 2014.

Största delen av finländarna skulle vilja stanna i arbetslivet fram till pensionsåldern, men på grund av olika sjukdomar avgår ett stort antal finländare årligen med invalidpension.

LokalTapiola Livförsäkringsbolag beräknade vad en invalidpensionering skulle innebära för en person som tjänar 3 000 euro per månad. Om personen skulle avgå med invalidpension skulle hans nettoinkomster sjunka med 700 euro per månad och understiga 1 500 euro. Om personen skulle bli arbetsoförmögen vid 40 års ålder, skulle hans inkomstförlust fram till pensionsåldern vara en kvarts miljon euro.

- Det är viktigt att alla utreder vad som skulle hända med den egna ekonomin i olika livssituationer. Många har i pensionsutdraget redan kontrollerat arbetspensionsbeloppet, dvs. att nettoinkomsterna skulle vara cirka 60 % av den nuvarande nettoinkomsten. Därefter kan man beräkna hur arbetsoförmågan skulle inverka på ekonomin om arbetspensionen skulle börja redan nu, säger Pasi Laaksonen direktör i LokalTapiola Livförsäkringsbolag.

Spara till en buffert också för arbetsoförmåga

I Finland är risken för arbetsoförmåga störst för personer i åldern 55-65 år. I denna åldersgrupp var olika sjukdomar i stöd- och rörelseorganen orsaken till arbetsoförmågan år 2017 enligt Pensionsskyddscentralen. Nästan hälften av orsakerna till arbetsoförmåga berodde på dessa sjukdomar. Den andra vanligaste orsaken till arbetsoförmåga var olika psykiska störningar och beteenderubbningar men deras andel var bara en sjätte del.

Inkomstminskningen på grund av invalidpension är betydande, men detta kan minskas genom att man börjar spara i tillräckligt god tid. Det är också viktigt att spara då man förbereder sig för den minskning i inkomstnivån som sker i och med arbetspension.

Om exempelpersonen varje månad skulle spara tio procent av sina inkomster, skulle hans nettoinkomster under arbetspensionstiden fram till 90 års ålder motsvara den nuvarande inkomstnivån. Om exempelpersonen å andra sidan skulle gå i invalidpension före pensionsåldern skulle han kunna öka månadsinkomsten med hundratals euro. Ju längre en person hinner spara före han blir arbetsoförmögen desto större möjligheter har han att öka sina månadsinkomster.

Exempelpersonen skulle utöver invalidpensionen få 340 euro per månad som extra inkomst ända fram till 90 års ålder, om han skulle bli arbetsoförmögen vid 60 års ålder. Om arbetsoförmågan skulle börja redan vid 40 års ålder skulle besparingarna bara ge cirka 50 euro extra. Personen har bara hunnit spara i fem år.

- Grundregeln är att man ska spara 10 procent av bruttolönen för att inkomsterna som står till förfogande inte ska ändras betydligt när man avgår med arbetspension. Det finns flera olika alternativ för sparande men det viktigaste skulle vara att fundera på, hur du kan använda besparingarna vid behov. Till exempel hur du skulle klara dig om allt sparande måste används till återbetalningen av bostadslånet. Dessutom kan du genom att skaffa en särskild försäkring för arbetsoförmåga förminska sänkningen av inkomstnivån innan dina besparingar är tillräckligt stora.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2019 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.