LokalTapiolas trafiksäkerhetsgärning fokuserar på skyddsvägen

24.1.2019 - Turvallisuus

Över hälften av alla trafikolyckor som skadar fotgängare på skyddsvägen inträffar under den mörkaste tiden av året, mellan oktober och januari. Skyddsvägsolyckor beror ofta på att parterna inte upptäckt varandra eller gör det för sent för att de ska hinna reagera på situationen. Med hjälp av en av LokalTapiola utvecklad mätning som baserar sig på forskning om ögonens rörelser samlar man in data om hur observationsförmågan påverkar trafiksäkerheten.

Enligt uppgifter som Trafikskyddet samlat in har i genomsnitt 29 fotgängare dött och 420 skadats per år i vägtrafiken under de senaste tre åren. En femtedel av offren avled på skyddsvägen. Vad gäller skador på fotgängare så inträffade över hälften på skyddsvägen. Det största antalet skadade och döda finns bland unga och åldringar.

- De flesta olycksfall som drabbar fotgängare i vägtrafiken sker under den mörkaste tiden av året, mellan oktober och januari. Mörkret har ett tydligt samband med bilisternas observationsförmåga och förmåga att urskilja fotgängare. Observationsförmågan påverkas dock även av många andra faktorer varav ett nytt fenomen som uppstått under de senaste åren är att skicka meddelanden eller använda sociala medier på mobiltelefonen medan man kör, säger LokalTapiolas trafiksäkerhetsspecialist Markus Nieminen.

Även om trafiksäkerheten blivit bättre så inträffar det fortfarande för många olyckor på skyddsvägen, anser Nieminen.

- Olyckor är oftast summan av många olika faktorer men den största enskilda orsaken till olyckor på skyddsvägen är fortfarande att bilisterna inte inser skyddsvägens egentliga betydelse och sitt ansvar när de närmar sig en skyddsväg. Utöver fel situationshastighet så spelar bristfällig observationsförmåga en central roll i trafikolyckor som inträffar på skyddsvägen, säger Nieminen.

Ögonrörelsetestet avslöjar om blicken irrar

Enligt Nieminen är det uppenbart att bilisternas observationsförmåga påverkar trafiksäkerheten men det finns ännu ganska lite information om ämnet. LokalTapiola har utvecklat ett nytt test som mäter ögonens rörelser när man kör och som ger tilläggsinformation om bilisternas observationsförmåga.

- Vårt mål är att bilisterna ser hur stor betydelse observationsförmågan har i trafiken samt att samla in data om människornas observationsförmåga. Om blicken irrar bort från trafiken under körning mångfaldigas risken för en olycka eftersom föraren då inte har tid att reagera på överraskande situationer. I stadskörning hinner bilen röra sig tiotals meter ”i blindo” även om blicken irrar endast några sekunder, förklarar Nieminen.

LokalTapiolas ögonrörelsetest som mäter observationsförmågan kommer att finnas på olika evenemang och mässor runtom i Finland år 2019.


LokalTapiolas trafiksäkerhetskampanj år 2019 har som mål att bilisterna och de som rör sig på vägarna ska fästa uppmärksamhet vid att skyddsvägen ska vara trygg och att observationsförmågan har stor betydelse för trafiksäkerheten. År 2018 ville LokalTapiola med sin kampanj #mydrivingmode få finländarna att fästa uppmärksamhet vid att man inte ska använda mobiltelefonen när man kör.

Källa: Skadeuppgifterna som gäller fotgängare baserar sig på trafikolyckor under åren 2015 – 2017 som Statistikcentralen statistikfört och polisen fått kännedom om. Förhandsuppgifter år 2017.