Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Antalet elbilar ökar och det största antalet finns i stora städer – här finns Finlands elbilar

16.1.2019 - Turvallisuus

I slutet av år 2018 fanns det över 15 000 elbilar om man räknar antalet bilar som drivs enbart med el och laddhybrider. Antalet elbilar förväntas fördubblas i år. I Finland finns det flest elbilar i huvudstadsregionen, kommunerna i södra Finland och några större städer.

I slutet av år 2018 fanns det i Finland 2 273 registrerade bilar som drivs enbart med el. Antalet registrerade laddhybrider var 12 744. Därtill var antalet icke-laddbara hybrider 36 770. Antalet elbilar i Finland har fördubblats under de senaste åren. Trots den kraftiga ökningen finns det dock ganska få elbilar i jämförelse med att det finns sammanlagt cirka 3 miljoner bilar i trafiken.

- Vi förväntar oss att antalet elbilar fördubblas igen i år. Efterfrågan påverkas kraftigt av priset på bilarna och storleken på nätverket av laddningsstationer. Det största frågetecknet vad gäller elbilarnas popularitet är det kommande regeringsprogrammet eftersom beskattningen och incitament har en stor inverkan på elbilshandeln, vilket bevisas av situationen i Norge, säger Tapani Alaviiri som ansvarar för bilismtjänsterna i LokalTapiola.

Försäkringsbolagen följer noggrant med hur elbilismen sprider sig. Det finns till exempel inte så mycket statistikförd information om skador på elbilar och reparationskostnader.

- Elbilarnas batterier är dyra och det finns inte mycket information om vilka fel de får och vad det kostar att reparera dem. I takt med att mängden information ökar kan även försäkringsbolagen bättre prissätta försäkringarna så att priserna motsvarar riskerna, säger Alaviiri.

Flest elbilar i stora städer

Bilar som drivs enbart med el och laddhybrider finns det mest av i de största städerna i Finland samt i de kommuner i södra Finland som har flest laddningsstationer.

- Antalet elbilar har ökat mest i huvudstadsregionen men med tanke på klimatförändringen så är det här bara början, säger Alaviiri.

Av alla laddhybrider i Finland så finns 43,6 procent i huvudstadsregionen och av bilar som drivs enbart med el 42,2 procent. Det finns sammanlagt 44 kommuner som har 10 eller flera bilar som drivs enbart med el. I 119 kommuner i Finland finns 10 eller fler laddhybrider.

Bilar som drivs enbart med el per kommun TOP 10:
1. Helsingfors 424
2. Esbo 323
3. Vanda 190
4. Tammerfors 103
5. Åbo 75
6. Uleåborg 52
7. Kyrkslätt 48
8. Tusby 36
9. Lahtis 33
10. Jyväskylä 32

Laddbara bensin- och diselhybrider per kommun TOP 20:
1. Helsingfors 2 974
2. Esbo 1 614
3. Vanda 866
4. Tammerfors 581
5. Åbo 450
6. Uleåborg 366
7. Jyväskylä 241
8. Lahtis 184
9. Kuopio 183
10. Kyrkslätt 158
11. Vasa 143
12. Villmanstrand 130
13. Tusby 127
14. St. Karins 124
15. Nurmijärvi 123
16. Borgå 123
17. Hyvinge 117
18. Kouvola 112
19. Träskända 109
20. Seinäjoki 106

Sifforna i artikeln gäller personbilar som registrerats fram till slutet av år 2018.