LokalTapiola har donerat 1,4 miljoner euro till yrkeshögskolor

11.1.2019 - Elämänturva

LokalTapiola-gruppen har under år 2018 donerat totalt 1,4 miljoner euro till yrkeshögskolor. Med hjälp av donationerna understöder LokalTapiola yrkesinriktad högskoleutbildning och kompetens runtom i Finland.

LokalTapiolas donationer till 19 yrkeshögskolor kommer från gruppens lokala regionbolag och LokalTapiola Skadeförsäkring.

- Att satsa på utbildning är viktigt för hela Finland och som ett livstrygghetsbolag vill vi delta i denna satsning. Yrkeshögskolorna har en viktig roll vad gäller framtida kompetensutveckling och är även viktiga samarbetspartners för bolagen i vår grupp, säger LokalTapiolas chefdirektör Erkki Moisander.

Yrkeshögskolornas insamlingsrunda som upphörde i slutet av år 2018 var den första då yrkeshögskolorna fick statlig motfinansiering i proportion till de privata medel de samlat in.

- Som en ömsesidig grupp ägd av kunderna är vi närvarande i lokala samhällen runtom i Finland och vårt mål är att öka välbefinnandet överallt där vi har verksamhet. Genom lokalt samarbete kan vi skapa välbefinnande i Finland samt öka sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten, säger Moisander.

Donationerna som ingår i LokalTapiolas ansvarsarbete är en del av de donationer som görs för att främja finländarnas kompetens och utbildning. LokalTapiola har tidigare donerat medel till bland annat universitet vars motfinansieringsprogram upphörde i slutet av år 2017.

Läs hur du som LokalTapiolas kund är med och stöder många samhälleligt betydande projekt och gör gott för dina medmänniskor.