Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiolas ekonom: Placeringsåret 2018 har varit ett år av förändringar – osäkerheten fortsätter i början av året

28.12.2018 - Talous

År 2018 var utmanande för placerarna i flera tillgångsklasser, säger finansmarknadsekonom Jyri Kinnunen på LokalTapiola. Många osäkerhetsfaktorer gör placeringsmarknadernas prognoser för nästa år diffusa.

Ännu i början av året trodde många placerare att placeringsåret 2018 skulle vara gynnsamt precis som under de föregående åren. Så blev det inte. I flera tillgångsklasser, speciellt i de riskfyllda tillgångsklasserna, har året varit mycket utmanande. På t.ex. aktiemarknaderna har nästan alla de centrala aktieindexen varit på minus. Året var också svårt särskilt för ränteplaceringar på tillväxtmarknaderna och för riskfyllda företagsobligationer.

LokalTapiolas finansmarknadsekonom Jyri Kinnunen lyfter fram tre centrala faktorer avseende svårigheterna på placeringsmarknaderna: att osäkerhetsfaktorerna i anslutning till den ekonomiska utvecklingen och finansmarknaden ökade samt att placerarnas riskvillighet minskade.

- Det var ett mycket svagt år på placeringsmarknaderna. På räntesidan är det egentligen bara statsobligationer med liten risk som har klarat sig lite bättre. På aktiesidan har nästan alla centrala marknader varit på minus, säger Kinnunen.

- För närvarande är det mycket svårt att noggrannare förutspå den kommande utvecklingen på placeringsmarknaden, eftersom osäkerhetsfaktorer finns på flera fronter. Det är dock mycket sannolikt att den kraftiga prisfluktuationen ännu fortsätter tillsvidare. Flera centrala ärenden är ännu olösta.

Trots den utmanande placeringsomgivningen är det skäl att minnas att efter flera år av uppgång har aktiekurserna nu återvänt till mera realistiska nivåer än tidigare. Kraftiga kursfluktuationer både uppåt och neråt är möjliga beroende på osäkerhetsfaktorernas kommande utveckling.

Politiska tvister, ekonomisk tillväxt och centralbankerna utgör orosmoment

Tulltvisterna mellan USA och Kina är ännu olösta, även om situationen för tillfället har lugnat sig tack vare det temporära avtalet mellan länderna. Tulltvisterna har varit en faktor som betydligt ökat osäkerheten på placeringsmarknaderna under pågående år. Det har försvagat aktiemarknaderna speciellt i Kina och i Asien.

Av de politiska faktorerna oroade sig placerarna även för Storbritanniens EU-utträde samt för den italienska regeringen och dess budgetunderskott. Italien och Eu har nått en temporär överenskommelse i tvisten om budgetunderskottet, men avtalet kan bli endast temporärt, förutspår Kinnunen.

- Italien och EU tog time out. Nästa år blir det EU-val och nu var det viktigt att få tillstånd en överenskommelse. Det egentliga problemet, Italiens enorma skuldbörda, har dock inte försvunnit. Det blir de kommande beslutsfattarna i EU som får lösa problemet. Situationen i Italien är som en julskinka som steks i ugnen. Det är ingen som vet när den är färdig och kan tas ut ur ugnen.

Det som är oroande med den politiska utvecklingen i Europa är enligt Kinnunen att Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron vilka har fungerat som stöttepelare i Europa har förlorat sina maktpositioner. Merkel avstod under press sitt ordförandeskap i kristdemokratiska partiet. Macron försöker för sin del att få de oroligheter som börjat i och med bränsleskattehöjningarna att lugna sig. ”Försvagningen av de balanserande krafterna ökar osäkerheten”, säger Kinnunen.

Även den ekonomiska tillväxten som har varit ett centralt tema som påverkat marknaderna ser ut att sakta ner i alla viktiga industriländer. Särskilt vid årsskiftet har placerarnas rädsla ökat på grund av tvivlen om att avmattningen i den ekonomiska tillväxten kan ske i snabbare takt än förväntat. En avmattning i den ekonomiska tillväxten utgör också en utmaning för centralbankverksamheten och i synnerhet för Europeiska centralbankens försök att normalisera penningpolitiken.

- Nästa år kommer riktningen för den ekonomiska utvecklingen fortfarande att väcka diskussioner bland placerarna. Jag tror inte att den försvagade bilden ändrar. För de politiska osäkerhetsfaktorernas del kommer överraskningarna, antingen positiva eller negativa, att fluktuera marknaderna. Dessutom spelar centralbankerna ännu en stor roll. Den amerikanska centralbanken har ju redan höjt sin styrränta flera gånger, men nästa år kommer höjningstakten att lugna sig. Det blir intressant att se om Europeiska Centralbanken alls kommer att delta i räntehöjningarna, säger Kinnunen.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera