Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Trafiken inför julen skapar trafikstockningar och detta syns i olycksfallsstatistiken – läs tips för en trygg bilresa

14.12.2018 - Turvallisuus

Den livliga jultrafiken gör att det igen blir trafikstockningar. Antalet olycksfall varierar årligen mycket beroende på vädret och tidpunkten för julen. Dagarna före julafton inträffar också mera skador än i genomsnitt på parkeringsplatser. LokalTapiola samlade fem tips för tryggare bilresor under julen.

– Antalet trafikskador kring julen varierar från år till år. Inverkan av julaftonens veckodag och väglagets skick syns direkt på antalet olycksfall. En livlig jultrafik syns tyvärr ofta också i antalet olyckor. Förutom julen finns det varje år tydliga toppar i trafikvolymen runt midsommar, påsk och morsdag, berättar Esa Räty trafiksäkerhetschef för Trafikförsäkringscentralens Institutet för Olycksinformation.

Av de uppgifter som Institutet för Olycksinformation samlar framgår att jularna under de senaste åren har förlöpt bra betraktat ur trafikolyckornas synvinkel. Under de senaste tio åren har det speciellt under jularna 2009 och 2010 inträffat mycket olyckor. Under båda åren har det dagarna för jul kommit snö och enstaka dagar har det inträffat till och med över 500 trafikolyckor. Julafton har också varit på en torsdag eller en fredag och då har trafiken för julfirandet typiskt koncentrerats till bara några dagar eller till och med till en dag.

- Julaftonen är i år på en måndag, vilket är bra med tanke på trafiksäkerheten. Trafiken fördelas i år på flera dagar med början från fredagen och det blir mindre trafikstockningar. Vid olyckstoppar är rikligt snöfall en typisk orsak för ett större antal olyckor. Det är få som önskar en jul utan snö, men snöfriheten är en klar säkerhetsfaktor i trafiken , berättar LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Trafiken inför julen skapar trafikstockningar och detta syns i olycksfallsstatistiken – läs tips för en trygg bilresa.

I julbrådskan smäller det på parkeringsplatserna

Dagarna före jul syns också i antalet skador som inträffar på parkeringsplatser.
- De mest brådskande dagarna före julafton handlar man mycket och då är det också mera trafik än i genomsnittet på parkeringsplatserna. I brådska och rusning inträffar det mera skador och det syns direkt i skadestatistiken, berättar Markus Nieminen.

Nästan hälften av alla trafikskador sker på parkeringsplatser. Försäkringsbolagen får årligen kännedom om mer än 40 000 skador som inträffat på parkeringsplatser. De flesta skadorna inträffar då man backar på en parkeringsplats.

Fem tips för julens bilresor:

1. Kontrollera bilens skick
I god tid före du åker iväg ska du kontrollera bilens skick för att undvika obehagliga överraskningar. Kontrollera åtminstone att du har tillräckligt med olja, kylarvätska och spolarvätska. Använd motorvärmare om det är köldgrader. Kontrollera även skicket på vinterdäcken och batteriet och ta med borste, isskrapa, ficklampa och spade.

2. Planera körtiderna
Om du kan vara flexibel med tiderna, löns det inte att starta julfirandet under värsta rusningstiden. Eftersom julen i år är på en måndag, börjar rusningen redan på fredag. Returtrafiken infaller på juldagen eller på annandag jul. Om du ändå måste köra i rusningstrafiken är det skäl att reservera tillräckligt med tid.

3. Kom ihåg nolltolerans
På julen är det trevligt att skölja ner skinkan med en glögg. Det är ändå viktigt att komma ihåg att nolltoleransen vad gäller alkohol i trafiken även gäller under julen – dvs. om glöggen har spetsats, byt förare.

4. Hastighet enligt före
Den finska vintern är känd som en riktig överraskare och även i år är spänningen stor, åtminstone i södra Finland, då man väntar om det ska bli en vit jul eller inte. I vintertrafikens omväxlande före betonas körhastigheten och köravstånden. Du ska alltid sänka hastigheten och öka avståndet till framför körande enligt före.

5. Koncentrera dig på att köra
Ett växande problem i biltrafiken är smarttelefonernas fina applikationer. Frestelsen att läsa eller svara på meddelanden är stor för många bilister. Nu ska du fatta ett rätt beslut: när du kör ska du koncentrera dig på körningen. Att fatta beslut är en liten uppoffring med tanke på den nytta man får.

Behöver du hjälp vid ett skadefall i trafiken, hemma eller på resa? Larmtjänsten hjälper LokalTapiolas kunder 24/7 på nummer +35880004531