Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola öppnar en distansveterinärtjänst för sällskapsdjur

13.12.2018 - Terveys

LokalTapiola har distansveterinärtjänst för sällskapsdjur som pilotprojekt i fyra stora städer. Distansveterinärtjänsten LemmikkiHelppi, som LokalTapiola erbjuder kunder som har försäkrat sina sällskapsdjur, produceras av Omaeläinklinikka. De goda erfarenheterna av LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen, som öppnades i januari, uppmuntrade oss att även utvidga tjänsten till distansvård av katter och hundar.

LokalTapiolas kunder som försäkrat sina sällskapsdjur och bor i huvudstadsregionen, Birkaland, Egentliga Finland och i Lahtis regionen kan i fortsättningen besöka veterinär via en mobilapplikation. Kunderna kan använda tjänsten 24/7 året om och i LemmikkiHelppi svarar alltid en veterinär. Tjänsten utvidgas senare till att även omfatta distansvård av hästar.

- Med hjälp av distansveterinärtjänsten LemmikkiHelppi får man i fortsättningen med en smarttelefon videokontakt med en veterinär oberoende av plats, dygnet runt. I hälsoärenden för en katt eller hund behöver du inte längre genast åka till akuten utan med mobilapplikationen kan du med låg tröskel få en bedömning av vårdbehovet och anvisningar för vården hemma. Sällskapsdjuren har nytta av tjänsten vad gäller deras hälsa och djurägarna har ekonomisk nytta av tjänsten, berättar LokalTapiolas utvecklingsdirektör Harri Aho.

Det är enligt Aho de goda erfarenheterna av distansläkartjänsten HälsoHjälpen som LokalTapiola öppnade för sina försäkringskunderi januari 2018, som uppmuntrande oss att öppna en distansveterinärtjänst för sällskapsdjur. Distansläkartjänsten har jämnat ut de geografiska skillnaderna vad gäller tillgången till vård, effektiverat vårdkedjor och förbättrat kundupplevelsen. Tjänsten HälsoHjälpen produceras av Mehiläinen.

- Applikationen LemmikkiHelppi publiceras först för iOS-plattform och i januari även för Android. Vid sidan av kundapplikationen har man i LokalTapiola även utvecklat ett digitalt verktyg för distansvård för veterinärer, med hjälp av vilket veterinärerna i LemmikkiHelppi interaktivt kan utreda hälsoproblem för kundens sällskapsdjur via chatten eller videosamtal. Kunden har dessutom tillgång till en digital symptombedömning, som handleder användaren och ersätter helt den traditionella ersättningsansökan, berättar LokalTapiolas projektdirektör Kari Lintunen.

Veterinär hjälper i många hälsoproblem för sällskapsdjur

I distansveterinärtjänsten kan man ge hjälp i många allmänna hälsoproblem för sällskapsdjur.

- Distansveterinären bedömer via en videokontakt sällskapsdjurets hälsoärende och hur brådskande vårdbehovet är samt ger råd i första hjälpen och hemvården. Vid behov hänvisas sällskapsdjuret till den närmaste veterinären för fortsatta undersökningar och vård. Till exempel kräkningar, diarré, hud- och öronsymptom, sår, allergiska reaktioner, förgiftningstillstånd och olika olycksfall som är vanliga hos hundar och katter, är de vanligaste orsakerna till ett veterinärbesök. I många av dessa fall kan man också hjälpa på distans, berättar ledande veterinär Sanna Ormio som är ledande veterinär hos Omaeläinklinikka som producerar tjänsten LemmikkiHelppi.

Sällskapsdjurens vårdmöjligheter har utvidgats och det används mera pengar för att behandla sällskapsdjur

Vårdmöjligheterna för sällskapsdjuren har utvidgats under de senaste åren. En katt eller en hund är allt oftare en familjemedlem som man vill ta hand om så bra som möjligt. Detta syns i att de olika ingreppen på djur har blivit allt mångsidigare.

Under de senaste decennierna har inställningen till sällskapsdjur ändrats, vilket enligt Ormio även syns i att sällskapsdjurens långvariga och kroniska sjukdomar behandlas allt längre. Till exempel har behandlingen av olika kroniska hudsjukdomar och sjukdomar i sköldkörteln och binjurarna samt diabetes blivit allmännare.

- LemmikkiHelppi kan också betjäna i förebyggande vård eftersom man nu med låg tröskel kan fråga råd av en veterinär, fortsätter Ormio.

De nya möjligheterna att undersöka och behandla sällskapsdjuren syns även som ökade veterinärkostnader. Finländarna använder årligen allt mera pengar för sina sällskapsdjurs hälsa och vård. Detta syns också i att sällskapsdjurens veterinärvårdsförsäkringar har blivit vanligare. Till exempel var fjärde av Finlands 800 000 hundar är försäkrad.

LemmikkiHelppi distansveterinärtjänst för hundar och katter

  • Veterinärerna i Omaeläinklinikka är tillgängliga i tjänsten LemmikkiHelppi dygnet runt utan tidsbokning.
  • Tjänsten är tillgänglig för LokalTapiola Huvudstadsregionens, Egentliga Finlands, Birkalands och Vellamos kunder som har en veterinärvårdsförsäkring.
  • LemmikkiHelppi-distansveterinärtjänst fungerar med en avgiftsfri iOS-mobilapplikation och Android-mobilapplikation.
  • Veterinären utreder ditt sällskapsdjurs hälsosituation och hänvisar vid behov till fortsatt vård hos LokalTapiolas samarbetspartners direktersättningsklinik eller -sjukhus.
  • Distansveterinärtjänsten i LemmikkiHelppi har ingen självrisk. Veterinärbesöket kostar 32 euro mån-lör kl. 7-23 och 45 euro söndagar samt kl. 23-7.
  • Användning av tjänsten avdras direkt från maximibeloppet i sällskapsdjurets försäkring, och kunden behöver inte betala något separat.