Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

I hemmen inträffar årligen nästan 3 000 eldsvådor – tre ställen är speciellt riskfyllda

20.11.2018 - Säkerhet

LokalTapiola är samarbetspartner för evenemanget En dag på brandstationen som i år arrangeras för elfte gången. I evenemanget deltar flera brandkårer än någonsin tidigare, sammanlagt 368 brandkårer runtom i Finland. Även besökarantalet har stigit från år till år och senaste år passerades redan gränsen för 100 000 besökare.

Enligt Räddningsbranschens Centralförbund i Finland SPEK brann det i 2 921 finländska hem förra året. Av dessa var 58 dödsbränder. Räddningsverkets statistik visar att i ungefär hälften av bränderna i bostadsbyggnader fanns det ingen brandvarnare i bostaden eller så fungerade inte brandvarnaren. Dessutom visade det sig att i 3 % av fallen fanns ingen information om brandvarnarens funktion, dvs. att brandvarnaren bevisligen hade larmat i endast 40 % av bostadsbränderna.

- Det har ända sedan år 2000 varit obligatoriskt med brandvarnare i varje hem , men trots det lagstadgade kravet finns det alltför lite brandvarnare i hemmen. Enligt undersökningen hävdar nästan alla finländare att det finns ett tillräckligt antal fungerande brandvarnare i hemmet, men på basis av räddningsverkets praktiska erfarenhet som baserar sig på statistiken från bränder så är den krassa sanningen en helt annan, säger Sami Sallinen, LokalTapiolas riskhanteringschef.

Bostadsinnehavaren är skyldig att se till att det finns minst en fungerande brandvarnare på varje våning i bostaden och att det finns minst en brandvarnare per varje 60 bostadskvadratmeter. En bostad som är 70 kvadratmeter ska alltså ha minst två fungerande brandvarnare. Invånaren är också skyldig att se till att apparaterna fungerar. Man ska regelbundet varje månad genom att trycka på testknappen testa att brandvarnarna fungerar, varvid en fungerande brandvarnare avger en signal.

- Den testning som man gör genom att trycka på testknappen säkerställer dock bara i praktiken batteriets och apparatens tekniska funktion, men inte att brandvarnaren reagerar på eventuell rök. Eftersom känsligheten hos gamla, smutsiga och rostiga brandvarnare blir svagare, ska de gamla brandvarnarna bytas till nya minst var 5-10 år, fortsätter Sallinen.

Känner du till riskställen i ditt hem?

LokalTapiola deltar i evenemanget En dag på brandstationen med den traditionella uppgiften Risker i hemmet. De som besöker brandstationen lär sig att identifiera brandsäkerhetsriskerna i hemmet och förbereda sig på dem med korrekta metoder. Med tanke på brandsäkerheten är de mest allmänna riskställen i hemmet spisen, ljusen och bastun. På motsvarande sätt är förebyggande, en fungerande brandvarnare och aktuella kunskaper i handbrandsläckning de tre mest effektiva metoderna att skydda sig mot bränder.

- En fungerande brandvarnare och aktuella kunskaper i handbrandsläckning är de mest viktiga sätten för att förbättra det egna hemmets brandsäkerhet. Var och en av oss borde veta, hur man förebygger bränder och hur man ska agera vid ett brandtillbud. Om en eldsvåda antänds i bostaden ska man avlägsna sig inom ett par minuter. Under den tiden hinner inte myndigheten till platsen. Då är det du som är den närmaste hjälpen, påminner Sallinen.

Den vanligaste antändningsorsaken är matlagning i hemmet. Dessa bränder uppkommer vanligast då man lämnar maten att bli färdig eller värmas utan övervakning. Det sker dagligen cirka tre bränder i samband med matlagning dvs, cirka tusen per år. Öppen eld är den andra vanligaste antändningsorsaken i bostäder. I hemmen antänds årligen cirka 750 bränder som fått sin början från ljus eller annan öppen eld. Även bastun är ett brandfarligt område. I Finland uppstår årligen cirka 450-500 bastubränder dvs. i praktiken brinner varje dag en bastu ner någonstans i Finland.

- I Finland brinner i medeltal i åtta hem varje dag. Genom handbrandsläckning sparas årligen ett människoliv, tiotal skadelidande, skador på över 20 miljoner euro och mycket mänskligt lidande. Om människornas kunskaper i handbrandsläckning skulle vara ännu bättre, skulle också förlusterna vara mindre än nu, konstaterar Sallinen.

Här hittar du alla brandstationer som deltar i evenemanget.

Källor: Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK)

Läs mera om vår hemförsäkring

Med en hemförsäkring behöver du inte ensam stå för skadan efter en brand, stöld eller vattenskada.
Läs mera om vår hemförsäkring!