Hälften av finländarna använder streamingtjänster – ”varning för automatiska debiteringar”

7.11.2018 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Barnfamiljer skaffar oftare än genomsnittet en eller flera elektroniska underhållnings- eller medietjänster och av finländarna använder nästan 60 procent någon eller några underhållnings- och medietjänster. Många använder flera tiotals euro per månad för dessa tjänster. Resultaten framgår av undersökningen Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt.

Enligt undersökningen Samsung Techonomic Index 2015 betalade elva procent av finländarna för streamingtjänster för tv, filmer och videor. År 2015 var siffran 57 % och senaste år 58 %. Detta trots att priset på tjänsterna i medeltal stiger med tre procent per år. Enligt LokalTapiolas ekonom Hannu Nummiaro berättar siffrorna om den förändrade behovshierarkin och föränderliga konsumtionskorgen.

- Streaming har blivit en del av konsumtionskorgen, när det inte längre behövs pengar till exempel för filmer och framkallning av fotografier. Även den tekniska utvecklingen ändrar konsumtionsbeteendet. Lyxen idag är morgondagens vardag, säger Nummiaro.

Baserat på undersökningen Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra har cirka hälften av de som använder underhållnings- och medietjänster mer än en tjänst och för majoriteten ligger de månatliga kostnaderna under 20 euro. Nummiaro uppmanar ändå till att kontrollera antalet tjänster. Var tionde finländare betalar över 50 euro per månad för dessa tjänster.

- De månadsavgiftsbelagda tjänsterna blir ofta allt fler. De som använder många tjänster bör regelbundet gå igenom behovet så att de inte har automatisk debitering för tjänster de inte använder.

Äldre personer använder mera pengar för tjänster än yngre. Personer i åldrarna 55-64 år och majoriteten av personer över 65 år betalar minst 30 euro per månad för underhållnings- och medietjänster.

- Även små summor blir under årens lopp stora utgifter. Till exempel 30 euro per månad blir 360 euro i året. Jag rekommenderar att man regelbundet går igenom antalet tjänster, vilka av dessa som verkligen används och eventuella överlappningar. Genom att spara på tjänster som debiteras månatligen kan man spara en betydlig summa per år som man i stället exempelvis kan placera.

Resultaten framgår av LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning, som besvarades av 1 043 finländare under september-oktober. Deltagarna var i åldrarna 15–74 år. Undersökningen verkställdes av Kantar TNS.