Fyrtioen procent av finländarna önskar ett de hade ett närmare förhållande med sin pappa - ”kramar, uppmuntran och att pappa lägger märke till ansträngningarna”

2.11.2018 - Elämänturva

LähiTapiola LokalTapiola

Majoriteten av finländarna anser sig ha ett nära förhållande med sin pappa men ändå önskar 41 procent att förhållandet kunde vara närmare. Farsdagen firas på söndagen den 11 november. För många innebär farsdagshelgen även en längtan efter närhet.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning anser 76 procent av finländarna att de har ett varmt förhållande med sin pappa.

- Resultatet från enkäten visar dock att över 800 000 finländare önskar ett ännu närmare förhållande med sin pappa. Enkäten berättar inte direkt vad respondenterna menar med detta. Ibland kan längtan efter närhet betyda till exempel en kram, uppmuntran, trygg närvaro eller att pappa säger rakt ut att barnets ansträngningar är tillräckliga och att barnet är bra som han eller hon är, säger LokalTapiolas kommunikationsdirektör Anni Hiekkanen.

På farsdagen är det viktigast att man tillbringar tid tillsammans

Flera än fyra av fem (84 %) finländare tänker på ett eller annat sätt uppvakta sin pappa på farsdagen. Enligt respondenterna är det viktigaste att tillbringa tid tillsammans med pappa. En traditionell finsk farsdag inkluderar ofta en gemensam middag samt små gåvor såsom böcker eller kläder. Trettiosex procent av respondenterna tänker köpa en gåva till sin pappa.

- Majoriteten av finska pappor tycker dock inte att en gåva är huvudsaken. Av papporna som svarat på enkäten väntar två tredjedelar på en farsdagsgåva endast lite eller inte alls. Åtta procent av papporna berättar att de väntar mycket på en gåva, säger Hiekkanen.

Av respondenterna tänker 39 procent tillbringa tid tillsammans med pappa på farsdagen och 35 procent ringer eller skickar ett meddelande. Nio procent berättar att de tänker överraska pappa med ett besök.

Resultaten kommer från enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt och som besvarats av 1 043 finländare i september och oktober. Respondenterna är i åldrarna 15-74 år. På frågor om pappor svarade de 516 respondenter vars pappor är vid liv. Undersökningen verkställdes av Kantar TNS.

Läs mer om LokalTapiolas livförsäkring.