Måndagens snöfall syns inte i ersättningsstatistiken - nylänningarna kunde förbereda sig på det överraskande snöfallet

29.10.2018 - Turvallisuus

I slutet av veckan väntas varmare väder när väderleksrapporterna förutspår till och med 12 graders värme. Trots kölden under veckoslutet litade många bilister på att det blir varmare väder och lät därför bli att byta till vinterdäck.

Det började dock snöa i Nyland under måndagen och många bilister stod handfallna. Enligt ersättningsstatistiken för LokalTapiola Nyland och Huvudstadsregionen har nylänningarna dock kunnat ta snöfallet i beaktande och det inträffade just inga kollisioner.

- Ett sådant här synligt och rikligt snöfall som färgar marken vit, väcker bilisterna och de kör försiktigare med sommardäcken. Blixthalka är värre för den är nödvändigtvis inte synlig med blotta ögat, säger tjänstedirektör Briitta Ylisirniö på LokalTapiola Huvudstadsregionen.

- Det blev ingen större rusning - några skadeanmälan som berodde på halt väglag har vi tagit emot, men som helhet har måndagen varit helt normal. Men speciellt nu när man åker hem från arbetet är det skäl att ta det lugnt. Kör man med sommardäck borde man kanske till och med låta bilen stå kvar på parkeringsplatsen på arbetet.

Du kan förbereda dig genom enkla knep

Trafiksäkerhetsspecialisten Markus Nieminen efterlyser lugn i trafiken när den första halkan kommer.

- Förutseende börjar med att man under frukosten tittar ut och kontrollerar utetemperaturen. Om temperaturen är nära noll eller visar minus kan vi vara säkra på att det finns is nånstans under resan. Detta innebär automatiskt att när vi närmar oss till exempel en korsning eller ett övergångsställe så saktar vi ner farten från den bekanta sommarhastigheten och observerar och testar hur halt det är. Då blir man inte överraskad av halkan, ger Nieminen som råd.

Genom dessa råd blir du inte överraskad av den första snön, snöslasket eller hala väglaget:

1. Termometer
Om kvicksilvret visar noll eller under noll, är det säkert is och halt nånstans under färden! En omsorgsfull förare förstår detta redan före avfärden hemifrån. Du ska dessutom observera och testa vägytan genast efter att du har startat.

2. Förutse
På sommaren kan man ofta genom att reagera snabbt rädda eventuella misstag, men inte då vägen är hal. Man ska köra så att man har tillräckligt med tid att agera. En förutseende förare följer trafiksituationerna på ett längre avstånd än normalt och reagerar också på dem. Så håll blicken långt fram och reagera i tid. Detta är i själva verket hela poängen med trygg körning.

3. Situationshastighet och avstånd till andra
En omsorgsfull förare anpassar alltid hastighet enligt sikt, före och trafiksituation. Han ökar dessutom avståndet till framför körande. Avståndet ökas alltid enligt hur dålig sikten är eller ju mera halt föret verkar vara. En omsorgsfull förare försöker förutse korsningar och trafikljus så att han alltid när det är möjligt undviker att stanna.

4. Attityd
Man ska förbereda sig på vintertrafiken framför allt genom rätt attityd. Trafiken är växelverkan med de andra väganvändarna. Alla har inte samma färdigheter och kunskaper som du och alla agerar inte som du skulle agera. En omsorgsfull förare förbereder sig även på överraskningar och fel som andra väganvändare eventuellt gör.