Många överväger nu att byta till vinterdäck – kom ihåg dessa saker i samband med däckbytet

26.10.2018 - Säkerhet

LähiTapiola LokalTapiola

Enligt en enkät som LokalTapiola låtit göra har endast ungefär var tredje finländare kontrollerat skicket på sina bildäck de senaste tre månaderna. Enligt LokalTapiolas trafikexpert borde man kontrollera såväl vinter- som sommardäcken oftare än i samband med däckbytet. Det är viktigt att kontrollera däckens ålder, slitage, mönsterdjup och lufttryck.

- Enligt lagen ska vinterdäck användas från 1.12, men många finländare funderar på att byta till vinterdäck redan i oktober då de första köldnätterna kommer. Det lönar sig att fatta beslutet enligt vädret. Även om den egentliga säsongen för vinterdäck börjar från början av november, får däcken bytas tidigare beroende på vädret, säger Markus Nieminen som är LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet.

- De som kör med dubbdäck byter inte gärna ännu till dubbar, eftersom vägarna i södra Finland kan vara bara under hela november och december. Till friktionsdäck kan man däremot byta ”för tidigt”. Dessa har mindre bullerproblem och de sliter inte vägytan på samma sätt som dubbdäcken. Dubbdäcken har mera ljud då det är snöfritt och orsakar gatudamm då de nöter vägen.

Det utlovas köld i hela landet till veckoslutet och snön får finländarna att byta däck. Många däckaffärer och servicestationer har därför bråttom nu. Nu lönar det sig att kontrollera om de egna däcken är tillräckligt nya och inte alltför slitna. Enligt Nieminen kontrollerar de flesta däckens skick bara i samband med däckbytet på våren och hösten.

- En passlig tidpunkt att kontrollera däckens skick är i god tid före däckbytet och dessutom några gånger om året. På vintern kan man ha kört långa sträckor med bilen och däcken kan vara mer slitna än vad som rekommenderas. Enligt lagen ska mönsterdjupet på person- och paketbilens vinterdäck vara minst 3,0 mm. Enligt specialisterna borde mönsterdjupet dock vara minst 4-5 mm eftersom ett lägre mönsterdjup kan vara en säkerhetsrisk speciellt vid regn.

Det klassiska mynttestet mäter mönsterdjupet

Däckens mönsterdjup kan mätas genom det klassiska mynttestet. Slitytan ska mätas i mitten på däcken vid huvudspåren och som hjälpmedel kan man enligt Nieminen använda ett två euros mynt.

- Myntets silverfärgade kant är cirka 4 mm bred. Om myntets kant går helt ner i däckets spår vet du att mönsterdjupet är över 4 mm och att däcket kan användas i trafiken. För ett noggrannare mätningsresultat behöver du en däckdjupstestare med millimeterskala.

LähiTapiola LokalTapiola Bild 1: Myntets silverfärgade kant går helt ner i däckets spår. Mönsterdjupet är minst 4 mm och däcket kan användas i trafiken.

Då man byter till dubbdäck lönar det sig att kontrollera att dubbarna sitter fast jämnt. Om många dubbar har lossnat försvagas däckens egenskaper betydligt.

Även däckens ålder har betydelse

Mätning av däcktryck är en annan kontroll som det är skäl att göra regelbundet med hjälp av en lufttrycksmätare.

- En omsorgsfull förare kontrollerar däcktrycket med en månads mellanrum. Är däcken nya räcker det i allmänhet att man kontrollerar med ett par månaders mellanrum. Om temperaturen växlar fram och tillbaka leder detta till att däcktrycket inte bibehålls i de värden som inställts vid däckbytet.

Enligt Nieminen lägger många för säkerhets skull 0,2 bar övertryck jämfört med rekommendationen. Denna tumregel fungerar oftast bra för de flesta bilar eftersom ett litet övertryck inte är farligt. Däremot ökar ett undertryck friktionen, däcken blir varmare under körningen och däcken slits. Nieminen efterlyser omsorgsfullhet då däckens skick kontrolleras.

- Det räcker inte med att bara titta ungefärligt för det ger inte nödvändigtvis en sanningsenlig bild av däckens skick. Utöver lufttryck och slitage lönar det sig att också kontrollera däckens ålder. Börjar sommardäcken vara 10 år gamla, motsvarar deras egenskaper inte längre nyare däck. För vinterdäck börjar redan fem år vara en sådan ålder att det lönar sig för den som kör regelbundet att fundera på att byta däck. Bromssträckan för gamla däck kan vara betydligt längre än för nya däck.

Enligt undersökningen Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra kör över hälften (58 %) av finländarna med högst två år gamla däck. Å andra sidan minns inte eller kan inte var femte finländare säga, hur länge de har haft sina nuvarande vinterdäck i bruk.

- Om man inte kan svara på hur gamla däcken är, lönar det sig att kontrollera däckens ålder. På däckets sida finns tillverkningsmånaden och tillverkningsåret.

Här ser du däckets ålder:

LähiTapiola LokalTapiola Bild 2: Däcket har tillverkats vecka 29 år 2009. Det är alltså ca. 9 år gammalt. Förhåll dig kritiskt till ett såhär gammalt däck, eftersom det till sina egenskaper är betydligt sämre än ett nytt däck.

LähiTapiola LokalTapiola ild 3: Däcket har tillverkats vecka 47, alltså mot slutet av år 2014. Det är alltså ca. fyra år gammalt. Däckets ålder räcker bra, men kontrollera mönsterdjupet och hur jämnt däcket har slitits.

Bild 4: Hos bilar som endast används sporadiskt på sommaren träffar man ibland på väldigt gamla däck. Här är tillverkningstidpunkten vecka 37 år 2004. Däcket är över 14 år gammalt. Ett sådant däck lämpar sig inte för säker trafik.

- Samtidigt lönar det sig att också kontrollera däckens lufttryck och mönsterdjup. Över 60 procent av finländarna har inte kontrollerat detta under de senaste tre månaderna. Detta berättar nog om en sorts nonchalans. Senast i samband med däckbytet är det skäl att kontrollera mönsterdjupet och lufttrycket.

Resultaten framgår ur enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit göra. Enkäten som gjordes av Kantar TNS besvarades av 1043 finländare i september-oktober.

Bilistens kontrollista – gör detta regelbundet

  1. Följ upp däckens slitage. Slits däcket jämnt på hela slitytan eller slits det mera på ena kanten? Har dubbar lossnat? Vid behov ska hjulens inställningsvinklar justeras på en bilverkstad.
  2. Kontrollera lufttrycket regelbundet minst med ett par månaders mellanrum med en lufttrycksmätare.
  3. Vet du hur gamla dina däck är? På däckets sida hittar du tillverkningsåret och -månaden. Om sommardäcken börjar vara 10 år gamla är de knappast längre säkra för att användas i den dagliga trafiken. Vid regelbunden körning med vinterdäck börjar däckens köregenskaper försvagas redan vid fem års ålder.
  4. Är däckens mönsterdjup tillräckliga? Gör mynttestet genom att lägga ett två euros mynt i mitten på däcken vid huvudspåren. Om myntets kant går helt ner i däckets spår, är mönsterdjupet över fyra millimeter och däcket kan användas i trafiken.
  5. Kom ihåg att dra åt hjulbultarna efter de första körsträckorna som påföljer däckbytet.