Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Stölder, brandrisk och frusna rör – Så här förebygger du de vanligaste skadorna för stugan under vintern

9.10.2018 - Turvallisuus

När villasäsongen avslutas efter sommaren, eller då stugan används mindre, lönar det sig att gardera sigmot tjuvar, brandskador och eventuella temperaturändringar. Innan man åker iväg bör man försäkra sig om att brandvarnarens batterier, säkerhetslåsen och inbrottslarmet är i skick.

- Inte ens utmärkta förberedelser förebygger alla skador, och därför bör en fastighetsägare med jämna mellanrum kontrollera att försäkringarna är heltäckande. Det går ändå att påverka och undvika flera skador med vardagliga åtgärder, antingen genom att förebygga skadorna eller att minimera deras omfattning, säger LokalTapiolas ersättningschef Jussi Korpelainen.

Nedan några tips från LokalTapiolas experter för att skydda stugan:

Rörskador kan förebyggas genom att kontrollera att vattenrören i sommarstugor och andra fritidsfastigheter är i skick och fungerar innan stugan stängs för vintern. Det är skäl att stänga av vattnet över vintern, även om man ämnar besöka stugan på vintern. I försäkringsbolagen märks vattenskador orsakade av frusna rör oftast med en fördröjning. Risken är stor särskilt i de fastigheter där bruksvattenrören kan frysa och smälta lite när som helst. Till exempel på en sommarstuga där man inte stängt vattnet över vintern kan ett läckage i värsta fall pågå länge före stugsäsongen inleds och orsaka skador på tiotusentals euro

Vi rekommenderar att man i fastigheter som inte övervakas dagligen stänger av vattnet med avstängningsventilen på gårdsplanen eller att slår av matningsströmmen i vattenpumpen för det egna vattensystemet. Om frusna rör måste tinas ska man anlita en expert.

Läs mer om hur man kan förebygga att rören fryser här.

Och här (på finska).

När det gäller stölder ligger fokus på att ta hand om egendomen då man inte själv är på stugan. I praktiken så att värdefull lösegendom inte överhuvudtaget lämnas kvar på stugan, att reservnyckeln förvaras på ett säkert ställe och att sådan lösegendom som förvaras utomhus, som till exempel båtar och utombordsmotorer, låses. Det är också bra att komma överens med eventuella grannar att man turas om att kolla att saker och ting i grannskapet är i skick då stugan står tom.

Under de senaste åren har inbrotten i sommarbostäderna ökat och blivit mera professionella. Enligt LokalTapiolas ersättningsstatistik är inbrottstjuvarna mest intresserade av elektronik, verktyg, båtmotorer, båtar och fyrhjulingar samt vapen, fiskeredskap och alkohol.

En grundregel är att man inte ska förvara värdeföremål i sommarstugan. Säkerställ dig om att låsen är i skick och fundera på att skaffa inbrottslarm. Även en bra belysning minskar inbrottstjuvarnas intresse. Belysningen kan effektiveras med rörelsedetektorer som tänder utebelysningen när någon rör sig på tomten.

Försök att ordna så att stugan ser bebodd ut även om du inte själv är på plats. Det är också skäl att låsa och skydda byggnadsmaterial och verktyg så bra som möjligt. Till och med fritidsbostäder under byggnad har monterats ner vilket berättar om tjuvarnas fräckhet.

För att förebygga brandskador bör man ta i beaktande säker eldhantering i såväl förbränning av skräp, hyggesbränning, grillning samt annan öppen eld. Speciellt efter den exceptionellt torra sommaren är det viktigt att försäkra sig om att elden verkligen har slocknat innan man lämnar eldstaden. En typisk brandorsak som är enkel att förebygga är förvaringen av aska. Aska som avlägsnas från eldstaden ska förvaras i en behållare (gärna i metall) med lock, och skilt från byggnader. Det kan glöda länge i aska efter att själva elden slocknat.

Ett gammalt beprövat sätt att förebygga skador orsakade av åska är att koppla från televisionen och annan elektronik från elnätet så att blixtnedslag och överspänning inte kan skada apparaterna. Ett separat överspänningsskydd mellan eluttaget och apparaten jämnar ut toppspänning och hindrar skador. Även hushållsmaskiner såsom mikrovågsugnen och tvättmaskinen är känsliga för överspänning.

Med en hemförsäkring kan du också försäkra sommarstugan inklusive lösegendomen. Försäkringen omfattar även gårdsplan och mindre gårdsbyggnader. Försäkringen gäller även under byggande och grundrenovering. Kontrollera att dina försäkringar är tidsenliga även vad gäller sommarbostaden.

Bekanta dig med LokalTapiolas hemförsäkring här.