Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tips för skolstarten - såhär går de minsta skoleleverna tryggt till skolan

2.8.2018 - Säkerhet

I början av augusti startar skolorna runt om i Finland så nu är det spännande tider speciellt i de familjer där det finns en blivande förstaklassare.

Hur anpassa sig till ändringen när det egna barnet börjar skolan? Hur trygga skolvägen för förstaklassaren och även för de äldre lågstadieeleverna.

Inför skolstarten är det speciellt viktigt att man både med en förstaklassare och även med en äldre skolelev förbereder sig noggrant och går igenom och diskuterar ärenden som ansluter sig till skolstarten. Det är viktigt att lyssna på barnet - har barnet något som denne oroar sig för till exempel vad gäller skolgången eller resan till skolan.

Det är dock ofta den vuxna som oroar sig mest för hur den lilla skoleleven ska klara sig. Det är viktigt att man inte vältrar över oron på barnet. När man tillsammans med barnet i god tid före den första skoldagen i lugn och ro går igenom alla praktiska ärenden kan både föräldern och barnet starta skolåret lugnt.

Med LokalTapiolas tips kan man börja skolan tryggt och utan stress.

1. Gå skolvägen tillsammans med barnet

I LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning frågade man tusen finländare, i vilken ålder barnet kan gå skolvägen ensam. Finländare anser att ett barn på 7 år redan är tillräckligt gammalt för att självständigt gå till skolan: detta anser 42 procent av dem som svarade.

Före skolan börjar, är det viktigt att föräldrarna går den blivande skolvägen med barnet åtminstone en eller ett par gånger. Barnet ska lära sig rätt beteende i korsningar, korsande av vägar och vid trafikljus samt att även annars beakta andra som rör sig på vägarna.

Man ska lära barnet att denne får gå över på ett övergångsställe men att bilisterna inte alltid nödvändigtvis agerar enligt trafikreglerna - därför är det speciellt viktigt att försäkra sig om att det inte kommer några bilar före man går över en väg.

Man ska också lära barnet att inte använda mobiltelefonen när barnet går till skolan. Barnet ska i stället koncentrera sig på trafiken runtomkring.

2. Beakta även färdmedlet

Många skolor har olika instruktioner och regler om i vilket skede eleverna får börja cykla till skolan. En del skolor använder också en cykeltest som barnet ska klara av före denne får cykla till skolan. Instruktionerna ska förstås iakttas och utöver instruktionerna ska föräldrarna cykla skolvägen tillsammans med barnet som en test.

Samma gäller även offentliga kommunikationsmedel: om barnet till exempel börjar använda buss för sina skolresor, ska du öva detta tillsammans med barnet.

3. Lär barnet ta hand om sina saker

Av LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning framgick att nästan alla barn i skolåldern har en egen mobiltelefon. 95 procent av föräldrarna till barn i skolåldern svarade så. Även om många skolor har mobilförbud åtminstone under lektionerna, har eleverna för det mesta telefonen med sig även i skolan.

Ifall barnets mobiltelefon går sönder under skolresan eller skoldagen, ersätter försäkringen reparationskostnaderna eller en ny telefon med avdrag för självrisken från lösegendomsförsäkringen i föräldrarnas hemförsäkring. Om barnet bor i samma hushåll som en förälder, omfattas barnet av förälderns hemförsäkring. Om föräldrarna till exempel har samvårdnad och barnet bor turvis hos föräldrarna, kan ersättning sökas på basis av försäkringen för vilkendera av föräldrarna.

4. Skaffa skolmaterial med omtanke

Inför skolstarten börjar butikerna fyllas med erbjudanden på skolmaterial redan i slutet av juli. Det bjuds ut nya ryggsäckar, pennfodral, kläder och cyklar. Man behöver ändå inte spendera vansinniga summor inför skolstarten.

Det lönar sig för familjen att göra upp en penninganvändningsplan enligt vilken de nya anskaffningarna görs. Behövs en ny ryggsäck i höst eller är den gamla ännu helt användbar. Enligt undersökningen Vardagsgranskning använder de finländska familjerna i allmänhet 50-100 euro för barnets återgång till skolan efter sommaren. Så svarade 27 procent av föräldrar till barn i skolåldern.

Ett bra sätt att ha kontroll på uppköpen av skolmaterial är att med barnet komma överens om att denne kan använda en viss summa för nya material. Då kan barnet själv bestämma om denne vill ha nya skor, nya pennor eller en ny ryggsäck.

LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning besvarades av 1 040 finländare under perioden 19.-24.5. Deltagarna representerar den finska befolkningen i åldrarna 15–74 år. Av de som svarade på enkäten, hade 143 barn i skolåldern. Undersökningen verkställdes av Kantar TNS.

Text: Laura Glad