Enligt finländare är alkohol den största riskfaktorn i trafiken

16.7.2018 - Säkerhet

Enligt LokalTapiolas undersökning anser finländarna att alkohol, droger, för hög situationshastighet, trötthet och mobilanvändning är de största riskfaktorerna i trafiken.

I LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning placerar finländarna alkohol (74 %) och narkotika (56 %) som de klart största riskfaktorerna i trafiken.

- Finländarnas svar passar mycket bra ihop med kollisionsstatistiken. Alkohol, för hög situationshastighet eller hög överhastighet är fortfarande de mest vanliga orsakerna i bakgrunden till dödskollisioner. Till all lycka har den negativa inställningen till rattfylleri lett till att antalet rattfyllerifall har minskat under de senaste åren.

- Trots minskningen finns alkohol ändå i bakgrunden till var femte dödskollision. Finländarna tar även upp trötthet bland de fem största riskfaktorerna samt de senaste årens riskfaktorer: droger och mobilanvändning under körning, säger LokalTapiolas chefsspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Enligt Nieminen är användningen av mobiltelefon under bilkörning den snabbaste växande riskfaktorn i trafiken. Hälften av de finländska bilisterna berättar att de under det senaste året har kört bil och använt mobiltelefonen utan handsfreefunktion. Även användningen av droger och mediciner syns allt mera i trafiken. Enligt trafikskyddets statistik år 2017 var redan var tredje rattfyllerifall i trafiken annat än körning under påverkan av alkohol.

- Utöver droger syns även påverkan av olika mediciner som en ökad riskfaktor på landsvägarna i Finland. Förutom missbruk av mediciner är det också fråga om en åldrande befolkning och mediciner eller en kombination av flera mediciner som påverkar körförmågan, säger Nieminen.

Kampanjen påminner om riskerna med att använda mobiltelefon

LokalTapiolas utmaningskampanj vill väcka finländarna att fästa uppmärksamhet på mobiltelefonens användning under körning. Kampanjen påminner särskilt ungdomarna om riskerna med att använda meddelandeappar och sociala medier vid bilkörning.

- Istället för det traditionella telefonsamtalet skickar bilisterna allt mera meddelanden och är på sociala medier. Vi vill särskilt påminna unga om att fästa uppmärksamhet på detta, eftersom de använder mobilen mest för att skicka meddelanden. Unga förare har inte hunnit få rutin i sin bilkörning, därför löper de större risk för att råka ut för olyckor. Det är dock bra att komma ihåg att användningen av mobilen under körning inverkar på alla förares uppmärksamhet oberoende av ålder eller erfarenhet, konstaterar Markus Nieminen.

Utmaningskampanjen samlar, tillsammans med många kända opinionsbildare inom sociala medier, idéer för att göra telefonen ofarlig. Du kan lämna in din idé via de sociala medierna med taggen #mydrivingmode.