Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola investerar i Plugit Finland som producerar tjänster för den eldrivna trafiken

28.6.2018 - Ekonomi

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag investerar i PlugIt Finland som har specialiserat sig på laddningssystem för elbilar. LokalTapiolas finansiering främjar företagets tillväxt inom tjänstelösningar för eldriven trafik i Finland och på den internationella marknaden.

Plugit Finland Oy grundades år 2012 och är ett serviceföretag som specialiserat sig på eldriven trafik och som erbjuder sina kunder laddningssystem för elbilar som nyckeln i hand service. Företagets kunder är hela branschen inom den eldrivna trafiken inklusive intressegrupperna, allt från de enskilda konsumenterna till de största aktörerna inom detaljhandeln. År 2017 var Plugits omsättning 3,62 miljoner euro, vilket bildade ett positivt resultat på 260 000 euro. Under 2016 ökade omsättningen med 126 %.

- Vi har lyckats skapa en unik affärsverksamhetsmodell för tjänster inom den eldrivna trafiken i Finland och i hela världen genom att modigt investera i utvecklingen av nya tjänster och deras skalbara produktionsplattform, Pharus Cloud, samt i kvaliteten på tjänsterna. På detta sätt säkerställer vi att våra kunder kan dra nytta av sina laddningsanordningar på bästa möjliga sätt och kring laddningen bygga affärsverksamhet eller nya tjänster som passar dem, på egna villkor, säger Tommi Saarela på Plugit Finland.

I Tammerfors planerar företaget som tillverkar laddningssystemlösningar att i framtiden ännu lansera sitt innovativa koncept till den internationella marknaden. Bolaget har verksamhet i Finland, Singapore och Norge.

- Vi är för närvarande en stark föregångare inom eldriven trafik i Finland och vi vill vara i toppen av utvecklingen även i fortsättningen. Plugit Finlands laddningsteknik och kunnande inom programmering är redan nu i världsklass, och för att ytterligare stärka vår position kommer vi att satsa betydligt på systemutveckling och analysering av data i anslutning till laddningen. Det samarbete som nu inleds med LokalTapiola möjliggör tillväxt både i Finland och även utomlands, fortsätter Saarela.

- Plugit Finland har utvecklat ett innovativt sätt att ansluta elbilarnas laddningstjänster som en del av olika företags affärsverksamheter. Detta skiljer sig från andra aktörer inom branschen och garanterar affärsverksamhetens skalning i framtiden. Via investeringen blir vi en del av den kraftigt växande branschen dvs. den eldrivna trafiken. Vi tror att investeringen utöver våra avkastningsmål på lång sikt har betydande positiva miljö- och samhälleliga påverkningar som är centrala kriterier för LokalTapiolas investeringar, säger placeringschef Juho Salmela på LokalTapiolas Företagsfinansiering.

Plugits syfte är att med hjälp av finansieringen utveckla laddningslösningar och -tjänster för befintliga kunders användning både i Finland och på de internationella marknaderna.

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag erbjuder kompletterande finansieringslösningar främst till etablerade lönsamma företag, vars omsättning är minst 10 miljoner euro och personalantal är minst 50 personer. LokalTapiola regionbolagen erbjuder sm-företag finansiering av försäljningsfordringar, finansiering för anskaffning av maskiner och anläggningar samt lånebaserad gräsrotsfinansiering.