Vem ersätter om du drabbas av ett olycksfall under distansarbetsdagen? För arbetstagaren kan försäkringens omfattning bli en överraskning

11.5.2018 - Säkerhet

Ersätter arbetsgivaren vårdkostnaderna, om du t.ex. bryter en tå när du går på toa under arbetsdagen? Enligt LokalTapiolas experter täcker arbetsolycksfallsförsäkringen mycket begränsat olycksfallen i distansarbetet.

Under de senaste åren har distansarbete blivit möjligt på många arbetsplatser i Finland. Enligt en undersökning som LokalTapiola låtit utföra saknar arbetstagarna flexibilitet och frihet i sitt arbete och i dataarbeten är det ofta möjligt att flytta det dagliga arbetet från kontoret till hemkontoret.

Populariteten för distansarbete syns också i försäkringsbolagens olycksfallsersättningar. Enligt Jaakko Lehessaari, som är jurist inom ersättningstjänster i LokalTapiola Skadeförsäkring, har antalet olycksfall som sker under en distansarbetsdag ökat betydligt.

- Kontorsarbete är ett typiskt dataarbete på distans där det inträffar få skador. Största delen av skadorna sker när personen gör annat än själva arbetet, så de skador som inträffar i distansarbete ersätts mycket sällan på basis av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

Begränsat skydd vid distansarbete

Då man jobbar på distans är det bra att komma ihåg att enbart skador som sker i samband med själva arbetet ersätts. Till exempel omfattar försäkringen inte en matpaus som hålls hemma – i praktiken omfattar skyddet bara själva arbetspunkten och slutar om du t.ex. går till ett annat rum. Jurist Lehessaari uppmanar därför till att beakta detta.

- För en arbetsgivare som har flera personer i distansarbete, lönar det sig att överväga att teckna ett tilläggsskydd för distansarbete. Den bästa försäkringen för detta är gruppförsäkring för fritid, som dessutom är en bra personalförmån, eftersom den även är i kraft på fritiden och täcker t.ex. idrottsolycksfallen.

LokalTapiola erbjuder sina företagskunder också en separat distansarbetsförsäkring, som är mer begränsad än en gruppförsäkring för fritid.

- Med den kan man försäkra arbetstagarna som distansarbetar. Det är fråga om en frivillig försäkring. Arbetsgivaren uppger antalet distansarbetare och därefter dimensioneras ett lämpligt skydd. Till distansarbetsförsäkringen kan arbetsgivaren både välja skydd för vårdkostnader och inkomstförlust, berättar Kirsi Kymäläinen, LokalTapiolas chefspecialist inom personförsäkring.

Ett butiksbesök under arbetsresan ersätts inte

När arbetet görs på arbetsplatsen, är arbetstagarens försäkringsskydd redan täckande tack vare arbetsolycksfallsförsäkringen.

- När arbetstagaren är på arbetsplatsen är skyddet mycket täckande. Den ersätter skador som sker i själva arbetet men dessutom också mycket omfattande andra skador som inträffar på arbetsplatsområdet. Till exempel omfattas matpauser både på arbetsplatsområdet och i dess närhet, berättar Lehessaari.

Även arbetsresor omfattas av försäkringen, men Lehessaari påminner om att enbart resandet ingår. Om du under arbetsresan stannar för ett butiksbesök, avbryts skyddet under den tid du besöker butiken.

Vad göra om det inträffar en skada under distansarbetsdagen eller under ett butiksbesök i samband med arbetsresan, som arbetsolycksfallsförsäkringen inte ersätter?

- Ersättning kan sökas från en eventuell egen olycksfalls- eller sjukkostnadsförsäkring. I dessa kan dock finnas försäkringsbolagsspecifika skillnader. Det lönar sig att kontakta den egna chefen eller HR, vilket eventuellt även ökar arbetsgivarens förståelse för riskerna med distansarbete och avseende de gråa områdena i försäkringsskyddet, säger Kirsi Kymäläinen.